+90 216 456 82 12

Dr. Canan Öztürk
Dr. Canan Öztürk

Web Sitesi: http://www.drcananozturk.com

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

E posta: drcananozturk16@gmail.com
Doğum yeri: Ordu
Doğum tarihi: 08.06.1979

EĞİTİM
Üniversite: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi /Edirne
İhtisas: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÇALIŞILAN KURUMLAR

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği (Nisan 2004- Mayıs 2010 )
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi (Mayıs 2010- Ocak 2012)
Acıbadem Sağlık Grubu ( Şubat 2012- Nisan 2014)
Medikalpark Bahçelievler Hastanesi (Nisan 2014- Mart 2017 )
Elit İstanbul Tıp Merkezi (2017 Mart- )

YABANCI YAYINLAR

1. Aydıngöz İ, Göktay F, Aşiran Z, Yaşar Ş, Aslan C: Iododerma following sitz bath with povidone-iodine. Australas J Dermatol 2007;48:102-1044.
2. Yasar S, Mansur AT, Serdar ZA, Goktay F, Aslan C:Treatment of focal epithelial hyperplasia with topical imiquimod: report of three cases. Pediatr Dermatol. 2009;26:465-468.
3. Aydıngöz İ, Demirkesen C, Serdar ZA, Mansur AT, Yaşar Ş, Aslan C: Composite haemangioendothelioma with lymph-node metastasis: an unusual presentation at an uncommon site. Clin Exp Dermatol.2009;34:802-806.
4. Küçüktaş M, Demirkesen C, Aslan C, Aydemir EH. Laptop- induced erythema ab igne. Clin Exp Dermatol. 2010;35:449-450.
5. Yaşar Ş, Aslan C, Serdar ZA, Demirci GT, Tutkavul K, Babalik D. Ross syndrome: Unilateral hyperhidrosis, Adie’s tonic pupils and diffuse areflexia. J Dtsch Dermatol Ges. 2010;8:1004-1006.
6. Karakoca Y, Aslan C, Erdemir AT, Kiremitci U, Gurel MS, Huten O. Neurofibroma like
nodules on shoulder: First sign of gastric adenocarcinoma.Dermatol Online J. 2010;16:12.
7. Göktay F, Aslan C. Successful treatment of auricular pseudocyst with clothing button bolsters alone. J Dermatolog Treat. ;2010:2.
8. Yaşar S, Aslan C, Güneş P. Nail fold xanthomas: the coral bead sign revisted.J Dtsch Dermatol Ges;2011;9:987-988.
9. Aslan C, Göktay F, Mansur AT, Aydıngöz İE, Güneş PG, Ekmekçi TR. Clinicopathological consistency in skin disorders: A retrospective study of 3949 pathological reports. J Am Acad Dermatol. 2012 Mar;66(3):393-400
10. Göktay F, Erfan G, Çelik NS, Öztürk C, Doruk T, Albayrak H, Yanık ME, Albayrak Ş. Early Cosmetic Results and Midterm Follow-up Findings of Rhinophyma Patients Treated With High-Frequency Electrosurgery and a Discussion on the Severity Assessment of the Disease. J Cutan Med Surg.2017; 21

TÜRKÇE YAYINLAR

1. Aşiran Z, Kocaayan N, Göktay F, Mansur A, Aslan C, Ünal G: Primer eritromelalji.Türkiye Klinikleri J Dermatol 2007;17:66-70.
2. Aşiran Z, Yaşar Ş, Aslan C, Güneş P, Demirkesen C:Unilateral nevoid telenjiektazili beş olgu sunumu.Türkderm 2010;44:220-223.
3. Yaşar Ş, Aslan C, Döner N:Topikal imiquimod tedavisine yanıt veren iki infantil hemanjiyoma olgusu: Turkiye Klinikleri J Dermatol 2012;22(2):116-20.

ULUSAL KONGRELERDE POSTERLER

1. Yaşar Ş, Mansur A, Serdar Z, Göktay F, Aslan C: Fokal epitelyal hiperplazide topikal imikimod tedavisi. 2.Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Kayseri, 2006(poster sunumu)
2. Yaşar Ş, Mansur A, Serdar Z, Göktay F, Aslan C, Güneş P:Uniteral lineer yerleşimli kollegenoma yeni bir antite olabilir mi?.XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi,Antalya,2006(poster sunumu)
3. Serdar Z, Yaşar Ş, Mansur A, Aslan C, Göktay F, Güneş P, Demirkesen C:Unilateral nevoid telenjektazi 4 olgu sunumu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, 2006 (poster sunumu)
4. Yaşar Ş, Mansur A, Aslan C, Demirci Gülşen, Serdar Z, Tutkavul K, Babalık D:Unilateral hiperhidrosiz, unilateral midriyasiz ve yaygın arefleksi:Ross sendromu.II.Ege Dermatoloji Günleri, Fethiye, 2006
5. Aşiran Z, Yaşar Ş, Mansur A, Aydıngöz İ, Aslan C, Demirkesen C:Kompozit hemanjiyoendoteliyomalı bir olgu sunumu. Dermatoloji 2007 Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2007 (poster sunumu )
6. Yaşar Ş, Aşiran Z, Göktay F, Erfan G, Aslan C, Pembegül G, Erkinüresin T: Multisentrik retikülohistiyositozu taklit eden erüptif ksantom. Dermatoloji 2007 Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2007 (poster sunumu)
7. Göktay F, Erfan G, Aslan C, Doruk T:Rinofimanın yüksek frekanslı elektrocerrahi ile tedavisi:iki olgu sunumu.XVIII.Lütfü Tat sempozyumu,Ankara, 2007 (poster sunumu)
8. Göktay F, Aslan C, Erfan G, Döner N:Tüberosklerosizli bir olguda abartılı anjiyofibromların yüksek frekanslı elektrocerrahi ve isotretionin ile tedavisi. XVIII. Lütfü Tat sempozyumu, Ankara, 2007(poster sunumu)
9. Serdar Z, Mansur A, Aydıngöz İ,Yaşar Ş, Aslan C, Nuhoğlu Ç: Konjenital trikoreksis nodosa:iki kardeş olgu sunumu.XVIII.Lütfü Tat sempozyumu, Ankara, 2007 (poster sunumu)
10. Aslan C, Erdemir Aslı, Kiremitçi Ü, Erfan G, Gürel M, Dursun N, Paşaoğlu E: Ekrin poroma.XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Konya, 2008
11. Karakoca Y, Aslan C, Erdemir A, Kiremitçi Ü, Gürel M, Hüten O:Boyunda nörofibrom benzeri nodüller.XIX. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 2009, (poster sunumu)
12. Serdar Z, Yaşar Ş, Gizlenti S, Aslan C, Güneş P, Elçioğlu N: Herediter multipl ekzositoz iki olgu sunumu. XIX. Prof. Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 2009, (poster sunumu)
13. Küçüktaş M, Demirkesen C, Aslan C, Aydemir E: Lap-top kullanımına bağlı eritema ab igne gelişen olgu. XIX. Prof. Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 2009, (poster sunumu)
14. Yaşar Ş, Serdar Z, Doğan Y, Aslan C, Güneş P: Sıra dışı yerleşimli vulvar lenfangioma sirkumskriptum. XIX. Prof. Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 2009, (poster sunumu)
15. Aslan C, Gürel M, Işık B, Erdemir A, Kiremitçi Ü: Granulomatöz dermatozlarda klinikopatolojik korelasyon. XIX. Prof. Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 2009, (poster sunumu)
16. Yaşar Ş, Serdar Z, Aslan C, Güneş P: Genç bir kadında frontal fibrozing alopesi. XIX. Prof. Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 2009, (poster sunumu)

ULUSAL KONGRELERDE SÖZLÜ BİLDİRİLER
1. Aslan C, Göktay F, Mansur A, Aydıngöz İ, Güneş P, Ekmekçi T. Dermatolojide klinikopatolojik korelasyon:3949 biyopsi retrospektif analizi. XIX. Prof. Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 2009
2. Yaşar Ş, Mansur A, Serdar Z, Göktay F, Aslan C. Fokal epitelyal hiperplazide imikimod tedavisi. XIX. Prof. Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 2009

KATILDIĞI KURSLAR

1. Saç Hastalıkları Kursu, 21 Nisan 2007 İstanbul
2. 3. Dermoskopi Kursu 23-24 Ekim 2008, İstanbul
3. A’dan Z’ye Kozmetik dermatoloji kursu Nisan 2012,İstanbul
4. Mezoklinik kozmetik dermatoloji kursu Ekim 2013,İstanbul
5. Botox kursu 2016 mayıs, olgu uygulamaları kursu 2016 mayıs, prp kursu 2016 mayıs

KATILDIĞI KONGRE VE SİMPOZYUMLAR

1. VI. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu, 1-5 Haziran 2005, İstanbul
2. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu, Kasım 2006, İstanbul
3. 2.Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 3-6 Mayıs 2006, Kayseri
4. Dermatoloji 2007 Bahar Simpozyumu, 18-20 Nisan 2007, İstanbul
5. 5.EADV Bahar Simpozyumu, 22-25 Mayıs 2008, İstanbul
6. 3.Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 4-8 Haziran 2008, Trabzon
7. V.Ege Dermatoloji Günleri, 7-11 Mayıs 2009, Bodrum
8. XIX. Prof. Dr.A. Lütfü Tat Simpozyumu, 11-15 Kasım 2009, Ankara
9. V. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri 13-16 Nisan 2011, Aydın
10. 7.İstanbul Kozmetik Dermatoloji Sempozyumu 24-29 mayıs 2016, Çeşme
11. 13.Faruk Nemlioğlu Dermatoloji Sempozyumu

ÜYELİKLER

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Pediatrik Dermatoloji Derneği
Kozmetik Dermatoloji Derneği

YABANCI DİL

İngilizce

 

Branşlar

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

15772640 Kişi ziyaret etti.