+90 216 456 82 12

Prof. Dr. Murat Sarı
Prof. Dr. Murat Sarı

Web Sayfası: http://www.drmuratsari.com

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı : Murat Sarı
Doğum Tarihi : 24 Ocak 1975

Öğrenim Durumu:
Y. Lisans/ Tıp İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1999
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık/ Kulak Burun Boğaz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) veDanışman(lar)ı : 
Farklı konsantrasyonlarda intratimpanik gentamisin uygulamalarının kokleotoksik etkilerinin karşılaştırılması. 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Şehitoğlu

Görevler:

1999-2004 Ar.Gör. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
2004-2009 Uzm.Dr.Ar.Gör. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
2010-2015 Doç.Dr. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
 
  • Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası
  • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
  • Türk Rinoloji Derneği
  • Türk Fasial Plastik Cerrahisi Derneği
  • İstanbul KBB Uzmanları Derneği
  • Kafa Tabanı Cerrahisi Derneği

Ödüller :

Poster ikincilik ödülü: 
Yazıcı ZM, Sarı M, Baylançiçek S, Özdemir N, Yanık M, İnanlı S, Üneri C. Antioksidan madde (e vitamini) kaplı trakeotomi kanülü uygulamasının trakeotomi uygulamasının trakeda oluşturduğu reaktif oksijen türlerinin miktarının ölçülmesi. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007. 

Sözel sunu ikincilik ödülü: 
Baylançiçek S, Sarı M, Yazıcı ZM, Özdemir N, Çam B, İnanlı S, Tutkun A. Topikal olarak uygulanan 5-Florourasil ile Mitomisin-C’ nin, radyofrekans ile oluşturulan miringotominin kapanma süresine etkileri. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007.

Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı Nobecid Genç Araştırmacı Ödülü:
S. Baylançiçek, G. Serin, A. Çiprut, M. Sarı, F. Aktaş, A.Tutkun. Kobay kulaklarına topikal olarak uygulanan Ciclopirox'un Ototoksik yan etkisinin ABR ile incelenmesi. 30.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2008.

33. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi İkincilik ödülü:
Behram Çam, Murat Sarı, Ahmet Midi, Nurten Küçük, Selçuk İnanlı. “Rinitis Medikomentosa tedavisinde yeni ve etkin bir ilaç: Ksilitol” 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

TKBBV Prof. Dr. Orhan Sunar Poster Üçüncülük Ödülü:
Behram Çam, Murat Sarı, Ahmet Midi, Nurten Küçük, Selçuk İnanlı. “Rinitis Medikomentosa tedavisinde yeni ve etkin bir ilaç: Ksilitol” 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Gercek A, Umuroğlu T, Sarı M, İnanlı S, Göğüş Y. Is Acute External Otitis An Overlooked Problem In Intensive Care Unit? The Internet Journal of Emergency and Intensive Care Medicine. 2005; Volume 8, Number 1.
A2. Üneri C, Sarı M, Baglam T, Polat S, Yüksel M. Effects of vitamin E on cigarette smoke induced oxidative damage in larynx and lung. Laryngoscope. 2006 Jan; 116 (1): 97-100.
A3. Üneri C, Sarı M, Akboğa J, Yüksel M. Vitamin E-coated tympanostomy tube insertion decreases the quantity of free radicals in tympanic membrane. Laryngoscope. 2006 Jan;116(1):140-3.
A4. Batman C, Sarı M, Baylancicek S. Vibrant Soundbridge : Active middle ear implant. Oto Rhino Laryngology, International Bulletin (Bulgarian ORL Journal), 2006; 4: 9-12.
A5. Batman C, Sarı M, Baylancicek S, Yanık M. Cochlear implantation in Turkey. Oto Rhino Laryngology, International Bulletin (Bulgarian ORL Journal), 2006;4 : 13-15.
A6. Sarı M, Serin G, İnanli S, Kaya H. Condylar metastasis involving TMJ and TMJ dislocation presenting as the initial manifestation of squamous lung cancer. Oral Oncology Extra. 2006; 42: 224-6 

A7. Sarı M, Baylancicek S, İnanlı S, Sehitoglu MA. Unusual presentation and location of thyroglossal duct cyst in a child. Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 May; 136(5): 854-5.
A8. Sarı M, Baylancicek S, Eren F, Tutkun A. Lobular capillary hemangioma of the external auditory canal. The Mediterranean Journal of Otology, 2007;3:58-61.
A9. Sarı M, Yazıcı M, Bağlam T, İnanlı S, Eren F. Actinomycosis of the larynx. Acta Otolaryngol. 2007 May;127(5):550-2.
A10. İnanlı S, Sarı M, Baylancicek S. The use of expanded Polytetrafluoroethylene (Gore-Tex) in rhinoplasty. Aesthetic Plastic Surgery, 2007 Jul-Aug;31(4):345-8.
A11. Murat Serin G, Ciprut A, Baylancicek S, Sarı M, Akdas F, Tutkun A. Ototoxic effect of Burow Solution applied to the Guinea Pig middle ear. Otol Neurotol. 2007 Aug; 28(5): 605-8.
A12. Sarı M, Baylancicek S, İnanlı S. Atypical penetrating laryngeal trauma: A bullet in the larynx. Eur J Emerg Med. 2007 Aug;14(4):230-2.
A13. Batman C, Sarı M, Baylancicek S, Yumusakhuylu AC. First Use of the Vibrant Soundbridge Middle Ear Implant in Turkish Patients: A Report of 2 Cases. Mediterr. J.Otol 2007; 3:(3) 167-169.
A14. İnanlı S, Sarı M, Yazici ZM. The results of concurrent functional endoscopic surgery and rhinoplasty. The Journal of Craniofacial Surgery, 2008 May; 19(3): 701-4.
A15. Yazici ZM, Sarı M, Uneri C, Midi A, Tugtepe H. Histologic changes in eustachian tube mucosa of rats after exposure to gastric reflux. Laryngoscope. 2008 May; 118(5): 849-53.
A16. Baylancicek S, Serin GM, Ciprut A, Sarı M, Akdaş F, Tutkun A. Ototoxic effect of topical ciclopirox as an antimycotic preparation. Otol Neurotol. 2008 Oct; 29(7): 910-3.
A17. Inanli S, Sarı M, Ozdemir N. Closed rhinoplasty with an intercartilaginousmidmarginal incision. J Craniofac Surg. 2008 Nov; 19(6): 1658-9. 

A18. Baylancicek S, Sarı M, Tutkun A. Effect of topical use of mitomycin C and 5- fluorouracil on the closure time of myringotomies created by radiofrequency unit. Acta Otolaryngol. 2008 Dec 31:1-5.
A19. Sarı M, Yazıcı ZM, Yumuşakhuylu AC, Derinsu U, Batman C. Cochlear Implantation in a Renal Transplant Patient with Alport Syndrome. Mediterr. J. Otol 2008; 4:(3).
A20. Sarı M, Baylancicek S, Baglam T, Ozdemir N, Uneri C. Effects of Vitamin E on the Amount of Free Radicals in Traumatized Middle Ear Tissue. Int. Adv. Otol. 2009; 5:(1).

A21. Inanli S, Sarı M, Yanik M, “Intraoperative evaluation and measurement for crooked nose,” The Journal of Craniofacial Surgery, J Craniofac Surg, 2009 May;20(3):985-6.

A22. Atug O, Akin H, Yilmaz Y, Sari M, Tozun N. “Pegylated interferon/ribavirin-induced sudden sensorineural hearing loss in a patient with chronic hepatitis C”, J Gastrointestin Liver Dis, 2009 Jun;18(2):256.

A23. Sari M, Baglam T, Ozturk O, Batman Ç. "Labyrinthine fistula secondary to cholesteatomatous chronic otitis media”, The Journal of International Advanced Otology Int. Adv. Otol. 2009; 6(1); 18-24.

A24. Sarı M, Yazıcı ZM, Özdemir N, Yanık M, Üneri C, “The effect of vitamin e coated tracheotomy canula on tracheal reactive oxygen species”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010;27(2):178-182.

A25.  Serin GM, Derinsu U, Sari M, Gergin O, Çiprut A, Aktaş F, Batman Ç. “Cochlear implantation in patients with bilateral cochlear trauma”, American journal of otolaryngology 06/2009; 31(5):350-5.

A26. Selcuk Inanli, Murat Sari, Mustafa Yanik: A New Consideration of Scar Formation in Open Rhinoplasty. The Journal of craniofacial surgery 07/2009; 20(4):1228-30.

A27. Sari M, Baglam T, Ozturk O, Batman Ç. "Labyrinthine fistula secondary to cholesteatomatous chronic otitis media”, Journal of International Advanced Otology 10/2009; 6(1):18-24.

A28. Serin GM, Çam B,  Derinsu U, Sari M, Batman Ç. “Incus Augmentation with glass ionomer cement in stapes surgery”,Ear, nose, & throat journal 12/2010; 89(12):589-93.

A29. T Baglam, M Sari, Z Mine Yazici, M Yuksel, C Uneri: Chemiluminescence assay of reactive oxygen species in laryngeal cancer. The Journal of Laryngology & Otology 10/2010; 124(10):1091-4.

A30. Ali Cemal Yumusakhuylu, Mine Yazici, Murat Sari, Adem Binnetoglu, Ebru Kosemihal, Ferda Akdas, Serap Sirvanci, Meral Yuksel, Cuneyd Uneri, Alper Tutkun: Protective role of resveratrol against cisplatin induced ototoxicity in guinea pigs. International journal of pediatric otorhinolaryngology 03/2012; 76(3):404-8.

A31. Adem Binnetoglu, Murat Sari, Tekin Baglam, Ipek Erbarut Seven, Ali Cemal Yumusakhuylu, M. Fatih Topuz, Caglar Batman: Fascin expression in cholesteatoma: correlation with destruction of the ossicular chain and extent of disease. Clinical otolaryngology: official journal of ENT-UK; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery 01/2015; 40(4).

A32. Adem Binnetoglu, Ali Cemal Yumusakhuylu, Berat Demir, Tekin Baglam, Ufuk Derinsu, Murat Sari: Association between Family History and Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss. Journal of International Advanced Otology 06/2015; 11(1). DOI:10.5152/iao.2015.607

A33. Tekin Baglam, Adem Binnetoglu, Ali Cemal Yumusakhuylu, Fethullah Gerin, Berat Demir, Murat Sari: Predictive value of the neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with deep neck space infection secondary to acute bacterial tonsillitis. International journal of pediatric otorhinolaryngology 06/2015; 79(9). 


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1.  İnanlı S, Öztürk Ö, Sarı M, Batman Ç, Tutkun A. “Endolymphatic sac tumor”, 50th congress SSO, 4th international conference on malformations and rare tumors in head and neck. Bratislava, Slovak Republic, 2003.
B2.  İnanlı S, Öztürk Ö, Sarı M, Batman Ç. “Carotid body tumors”, 50th congress SSO, 4th international conference on malformations and rare tumors in head and neck. Bratislava, Slovak Republic, 2003.
B3.  İnanlı S, Öztürk Ö, Sarı M, Batman Ç. “The influence of age on bone conduction threshold changes following small fenestra stapedectomy”, 50th congress SSO, 4th international conference on malformations and rare tumors in head and neck. Bratislava, Slovak Republic, 2003.
B4.  İnanlı S, Öztürk Ö, Sarı M, Batman Ç. “Distribution of the lymph nodes in neck dissection materials: pathological analysis”, 50th congress SSO, 4th international conference on malformations and rare tumors in head and neck. Bratislava, Slovak Republic, 2003.
B5.  İnanlı S, Öztürk Ö, Sarı M, Batman Ç. “The incidence of occult metastasis in elective neck dissections”, 50th congress SSO, 4th international conference on malformations and rare tumors in head and neck. Bratislava, Slovak Republic, 2003.
B6.  Gerçek A, Umuroğlu T, Sarı M, İnanlı S, Göğüş FY. “Is acute external otitis an overlooked problem in intensive care unit?”, 13th World Congress of Anaesthesiologists, 2004. 
B7. Batman Ç, Sarı M. “Labyrinthine fistula and labyrinthine exposure secondary to cholestatoma”, 25th Politzer Society Meeting, Seoul, South Korea, 2005.
B8.  Batman Ç, Sarı M. “Reconstruction of ossicular chain with bone cement”, 25. Politzer Society Meeting, Seoul, South Korea, 2005.
B9.  Batman C, Sarı M, Olgun L, Altay B. “Complications of cochlear implantation”, 25.Politzer Society Meeting, Seoul, South Korea, 2005.
B10. Batman C, Sarı M. “Round window approarch in cochlear implantation”, 3rd International Conference on Innovative Approarches for Hearing Implants, Thessaloniki, Greece, 2007.
B11. Batman C, Sarı M. “Vibrant Soundbridge Middle ear implant: first Turkish cases”, 3rd International Conference on Innovative Approarches for Hearing Implants, Thessaloniki, Greece, 2007.

B12. Batman C, Sarı M, “Vibrant Soundbridge Middle ear implant: first Turkish cases”, 3rd International Conference on Innovative Approarches for Hearing Implants, Thessaloniki, Greece, 2007.

C. Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış derleme
1. Murat SARI, Adem BİNNETOĞLU. Larenks Kanser Cerrahisinin Komplikasyonları. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2014;7(1):29-35

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Sarı M, Öztürk Ö, Şehitoğlu MA. “Photo quiz: Esthesioneuroblastoma”, Marmara Medical Journal. 2003; 15(2): 135-44.
D2. Sarı M, Bağlam T, Yazıcı ZM, Üneri C. “Endoscopic removal of frontoethmoid osteoma: a case report”, Marmara Medical Journal. 2005; 18(1): 39-42.
D3. Doğan M, Denizbaşı A, Sarı M. “Paradoksal vokal kord adduksiyonu: Akut dispnenin az bilinen nedeni”, Akademik Acil Tıp Dergisi. 2005; Ocak: 11-14.
D4. Tutkun A, Sarı M. “Rinit Sefalik Tip Rotasyonu”, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım. 2005; 1(2): 30-32.
D5. Batman Ç, Sarı M. “Kemik Çimentosu” KBB Baş Boyun Cerrahisinde güncel yaklaşımlar 2005; 1 (4): 50-52. 

D6. Öztürk O, Sarı M, İnanlı S, Kara EK. “Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx: a case report”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2005 Nov-Dec;15(5-6): 125-129.
D7. Baylançiçek S, Sarı M, Tutkun A. “Photo quiz: Fibrous dysplasia” Marmara Medical Journal. 2005; 18(3): 151-2.
D8. Bağlam T, Sarı M, Yazıcı ZM, Özdemir N, İnanlı S, Üneri C. “Baş-boyun mukozal malign melanomlu üç olgunun sunumu“ Türk Otolarengoloji Arşivi. 2006; 44(1): 38-43.
D9. Sarı M, Serin GM, Özdemir N, İnanlı S, Tutkun A. “Karotid cisim tümörlerinde tedavi yaklaşımlarımız”, KBB-Forum. 2006; 5(3): 113-7.

D10. Atasoy BM, Dane F, Sarı M, Akgün Z, Yumuk PF, Turhal NS, Abacıoğlu U, Şengöz M, “Lokal ileri evre skuamöz hücreli baş ve boyun kanserinde sisplatinle eş zamanlı kemoradyoterapi: Yan etki ve uygulanabilirlik analizi,” Türk Onkoloji Dergisi, 23(1), 1-11 (2008).

D11. Tutkun A, Sarı M, Baylançiçek S, Özdemir N, İnanlı S. “Subtotal inferior türbinektomi”, Türk Rinoloji Dergisi,  1: 27-30 (2008)

D12. Özdemir N, Derinsu U, Çiprut A, Çam B, Sarı M, Tutkun A, “Sıçanlarda sistemik ve intratimpanik E vitamini uygulamalarının cisplatin kaynaklı ototoksisite üzerine koruyucu etkilerinin karşılaştırılması”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 46(3): 273-275 (2008)

D13. Sarı, N. Özdemir, Z.M. Yazıcı, S. Baylançiçek, Ö. Gergin, S. İnanlı: Alt konkaya radyofrekMans uygulamasının mukosiliyer aktiviteye etkisinin incelenmesi. Turk Arch Otolaryngol, 2009; 47(4): 161-164

D14.Serdar Baylançiçek, Gediz Murat Serin, Murat Sarı, Selçuk İnanlı. Kronik Rinosinüzitli Çocuk Hastalarda Endoskopik Sinüs Cerrahisi. KBB ve BBC Dergisi 2011;19(3):129-32

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Gerçek A, Umuroğlu T, Göğüş FY, Sarı M, İnanlı S. Yoğun bakım ünitesinde eksternal otit insidansı ve etkenlerinin araştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, 2002
E2. Öztürk Ö, İnanlı S, Sarı M, Bağlam T, Tutkun A, “Şehitoğlu MA. Endoskopik sinüs cerrahisinde “operasyon günü tomografisi”nin değeri”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2003.
E3. Öztürk Ö, Sarı M, İnanlı S, Bağlam T, Tutkun A, Batman Ç. Akut rinosinüzitli erişkin hastalarda ampisilin- sulbaktam ile levofloksasin etkinliğinin karşılaştırılması. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2003.
E4. Öztürk Ö, Bağlam T, İnanlı S, Sarı M, Polat Ş, Batman Ç. “Alt konka hipertrofisine yaklaşımımız”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2003.
E5. Öztürk Ö, Şehitoğlu MA, İnanlı S, Polat Ş, Sarı M, Bağlam T, Tutkun A. Human papilomavirus zemininde gelişen larengotrakeal keratinize skuamöz hücreli karsinom. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2003. 

E6. Öztürk Ö, Sarı M, Serin G, Bağlam T, İnanlı S, Üneri C, Şehitoğlu MA. Klivus kordomaya transsfenoetmoidal yaklaşım. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi, 2003.
E7. Öztürk Ö, Sarı M, Bağlam T, Polat Ş, İnanlı S, Tutkun A, Üneri C. Gingival epiteloid hemanjioendotelyoma. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2003.
E8. Öztürk Ö, Serin G, Bağlam T, Sarı M, İnanlı S, Batman Ç, Şehitoğlu MA. Pediatrik endoskopik sinüs cerrahisi olgularımız. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2003.
E9. İnanlı S, Öztürk Ö, Sarı M, Tutkun A, Batman Ç, Şehitoğlu MA. Trakeal rezeksiyon ve krikotrakeal anastomoz: olgu sunumu. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2003.
E10. Öztürk Ö, İnanlı S, Sarı M, Polat Ş, Batman Ç, Şehitoğlu MA. Attik retraksiyon ceplerinde kartilaj timpanoplasti. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2003.
E11. Erbarut İ, Çakalağaoğlu F, Sarı M, Bağlam T. Tonsiller Lenfanjiom (Olgu Sunumu). 17. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 2004.
E12. Tutkun A, Sarı M, Baylançiçek S, Bağlam T, Serin G, Batman Ç. Küçük fenestra stapedotomi sonuçlarımız. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005.
E13. Altındağ A, Doğan M, Eryüksel E, Sarı M, Bağlam T, Serin G, Koçak İ, Şehitoğlu MA. Astımlı hastalarda posterior larenjit insidansı ve ses analizi parametreleri üzerine etkisi. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005.
E14. Üneri C, Sarı M, Baylançiçek S, Yazıcı M, Bağlam T, Ülker S. Larenksin Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu Sunumu. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005. 
E15. Batman Ç, Sarı M, Serin G, Bağlam T, Tutkun A, Şehitoğlu MA. Kemik Sementi (Bone Cement) ile ossiküloplasti. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E16. Yazıcı M, Sarı M, Eren F, Bağlam T, Yumuşakhuylu AC, İnanlı S. Olgu Sunumu: Larengeal Aktinomikoz. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E17. Yazıcı M, Sarı M, Kaya H, Özdemir N, Sav A, Şehitoğlu MA. Brakial pleksusta saptanan intranöral perinörama vakası. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E18. Sarı M, Üneri C, Polat Ş, Yüksel M, Bağlam T, Özdemir N, Haklar G. Sigara ve E vitamininin solunum yollarında reaktif oksijen türlerinin oluşumuna etkisinin araştırılması. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E19. Sarı M, İnanlı S, Erbarut İ, Tutkun A, Batman Ç, Üneri C, Kotiloğlu E, Şehitoğlu MA. Farklı konsantrasyonlarda intratimpanik gentamisin uygulamalarının kokleotoksik etkilerinin karşılaştırılması. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E20. Doğan M, Eryüksel E, Sarı M, Bağlam T, Baylançiçek S, Koçak İ, Şehitoğlu MA. Astım hastalarının ses kalitelerinin objektif ve subjektif yöntemlerle değerlendirilmesi. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E21. Doğan M, Midi İ, Sarı M, Bağlam T, Yazıcı M, Koçak İ, Şehitoğlu MA. Multipli Sklerozlu hastaların ses kalitelerinin değerlendirilmesi. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E22. Özdemir N, Sarı M, İnanlı S, Tutkun A, Üneri C, Şehitoğlu MA. Parsiyel larenjektomi sonuçlarımız. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E23. İnanlı S, Sarı M, Öğüt MS, Serin G, Yenice Ö. Olgu Sunumu: Künt göz travması sonrası endoskopik orbital dekompresyon. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005 

E24. İnanlı S, Sarı M, Yazıcı M, Serin G, Bağlam T, Tutkun A, Batman Ç. Eş zamanlı septorinoplasti ve endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E25. Baylançiçek S, Sarı M, Yanık M, Serin G, Bağlam T, İnanlı S, Batman Ç. Malleusun greft materyali olarak ossiküloplastide kullanımı. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E26. Baylançiçek S, Sarı M, Bağlam T, Serin G, Öztürk Ö, Tutkun A. Paranazal sinüslerde fibröz displazi: Olgu sunumu. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E27. Bağlam T, Üneri C, Yüksel M, Sarı M, Yazıcı M, İnanlı S, Haklar G. Larenksin skuamöz hücreli karsinomlarında reaktif oksijen türlerinin varlığının araştırılması. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E28. Bağlam T, Sarı M, Yazıcı M, Özdemir N, İnanlı S, Tutkun A. Baş-boyun mukozal malign melanomlu dört olgunun sunumu. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E29. Özagar A, Sarı M, Yanık M, Bağlam T, Serin G, Şehitoğlu MA. Dış kulak yolunda nadir gelişen bir tümör: Nodüler Hidroadenom. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E30. Serin G, Sarı M, Kaya H, Baylançiçek S, İnanlı S, Tecimer T. Olgu Sunumu: Akciğer kanserinin infratemporal bölge metastazı ile prezantasyonu. 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E31. Serin G, Sarı M, Çelikel ÇA, Baylançiçek S, İnanlı S. Olgu Sunumu:Akciğerin küçük hücreli karsinomunun parotis metastazı. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2005
E32. Sarı M, Baylançiçek S, Özdemir N, Yumuşakhuylu AC, Yazıcı ZM, Tutkun A. Subtotal inferior turbinektomi. 3. Ulusal Rinoloji Kongresi&CITRAS 21-25 Nisan 2007 Bodrum, Türkiye 

E33. Sarı M, Yazıcı ZM, Özdemir N, Yanık M, Baylançiçek S, İnanlı S. Eğri burunda intraoperatif ölçüm yöntemi. 3. Ulusal Rinoloji Kongresi&CITRAS 21-25 Nisan 2007 Bodrum, Türkiye
E34. Sarı M, Baylançiçek S, Yazıcı ZM, Yanık M, Çam B, İnanlı S. Rinoplastide Gore-Tex (Expanded Polytetrafluoroethylene) kullanımı. 3. Ulusal Rinoloji Kongresi&CITRAS 21-25 Nisan 2007 Bodrum, Türkiye
E35. Yanık M, Sarı M, Baylançiçek S, Yazıcı ZM, Yumuşakhuylu AC, Üneri C. Fibröz displazi vakalarımız. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E36. Özdemir N, Sarı M, Yazıcı ZM, Baylançiçek S, Gergin Ö, İnanlı S, Batman Ç. Alt konkaya radyofrekans uygulamasının mukosiliyer aktiviteye etkisinin incelenmesi. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E37. Yumuşakhuylu AC, Sarı M, Baylançiçek S, Yazıcı ZM, Özdemir N, İnanlı S, Tutkun A. Uvulopalatofaringoplasti Ameliyatı Sonrası Hasta Memnuniyetini Değerlendirilmesi. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E38. Sarı M, Çam B, Yazıcı ZM, Özdemir N, Kantürk Y, Şehitoğlu MA. Tiroidin Primer Leiomyosarkomu. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E39. Serin G, Çiprut A, Baylançiçek S, Sarı M, Akdaş F, Tutkun A. Kobay Kulaklarına Topikal Olarak Uygulanan Burow Solüsyonunun Ototoksik etkisinin ABR ile İncelenmesi.29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E40. Sarı M, Çam B, Yumuşakhuylu AC, Baylançiçek S, Kantürk Y, Şehitoğlu MA. Parafarengeal bölgede hava yolunu daraltan nöroglial hipertrofi. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007 

E41. Baylançiçek S, Sarı M, Çam B, Yumuşakhuylu AC, İnanlı S, Tutkun A. Ateşli silah yaralanmasına bağlı atipik penetran larengeal travma. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E42. Yanık M, Sarı M, Yazıcı ZM, Baylançiçek S, Özdemir N, Batman Ç. Koklear implant ameliyatlarında bir geç dönem komplikasyonu: Seroma gelişimi. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E43. Yumuşakhuylu AC, Sarı M, Yazıcı ZM, Baylançiçek S, Yanık M, Batman Ç. Vibrant Soundbridge; Orta kulak implantı: İlk Türk vakaları. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E44. Yazıcı ZM, Sarı M, Baylançiçek S, Özdemir N, Yanık M, İnanlı S, Üneri C. Antioksidan madde (e vitamini) kaplı trakeotomi kanülü uygulamasının trakeotomi uygulamasının trakeda oluşturduğu reaktif oksijen türlerinin miktarının ölçülmesi. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E45. Baylançiçek S, Sarı M, Yazıcı ZM, Özdemir N, Çam B, İnanlı S, Tutkun A. Topikal olarak uygulanan 5-Florourasil ile Mitomisin-C’ nin, radyofrekans ile oluşturulan miringotominin kapanma süresine etkileri. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E46. Yazıcı ZM, Midi A, Sarı M, Baylançiçek S, Özdemir N, Yanık M, Üneri C. Sıçanlarda gastroözofageal reflünün östaki tüpü disfonksiyonuna etkilerinin histopatolojik olarakincelenmesi. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007
E47. Ozdemir N, Sari M, Baylancicek S, Yazici ZM, Gergin O, Tutkun A. Aile Öyküsünün pediatric tonsillektomi insidansına etkisi. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2007

E48. Baylançiçek S, Serin G, Çiprut A, Sarı M, Aktaş F, Tutkun A, “Kobay kulaklarına topikal olarak uygulanan Ciclopirox'un ototoksik yan etkisinin ABR ile incelenmesi”, 30.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2008.

E49. Fındık MO, Evman MD, Kantürk Y, Sarı M.”Temporal kemikte kondrosarkom” 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

E50. Topuz MF, Şeker A, Bozkurt SU, Sarı M.”Sinonazal Hemanjioperistoma” 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

E51. Behram Çam, Murat Sarı, Ahmet Midi, Nurten Küçük, Selçuk İnanlı. “Rinitis Medikomentosa tedavisinde yeni ve etkin bir ilaç: Ksilitol” 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

E52. Binnetoğlu A, Yumuşakhuylu AC, Evman MD, Demir B, Küçük N, Sarı M. “Uygunsuz ADH sendromuna yol açan olfaktör nöroblastom olgusu” 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2012.

E53. Topuz MF, Yumuşakhuylu AC, Kantürk Y, Binnetoğlu A, Demir B, Sarı M, Ayrancı G, Ciğercioğulları E. “Parotis bezine bazosquamoz hücreli karsinom metastazı”. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2012.

E54. Küçük N, Sarı M, Midi A, Yumuşakhuylu AC, Fındık O. “Sıçan Faringokutanöz Fistül Modelinde Human Growth Hormonun Fistül Kapanmasındaki Etkinliği” 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E55. Bağlam T, Binnetoğu A, Kılıç A, Yazıcı D, Yavuz D, Toper H, Sarı M. “Paratiroid Kanseri Olgu Sunumu.35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.
E56. Bağlam T, Yumuşakhuylu AC, Kara V, Binnetoğlu A, Topuz MF, Fındık O, Sarı M. Unilateral vokal kord paralizili hastalarda radiese enjeksiyon laringoplasti sonuçlarımız.35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E57.Binnetoğlu A,  Bağlam T, Yumuşakhuylu AC, Evman MD, Demir B, Sarı M. Aritenoid dislokasyonuna eşlik eden vokal kord process kırığı. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E58. Binnetoğlu A, Yumuşakhuylu Ac, Demir B, Bağlam T, Derinsu U, Sarı M. İdiyopatik ani işitme kayıplı hastalarda aile öyküsünün varlığı. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E59. Yumuşakhulu Ac, Binnetoğlu A, Fındık O, Sarı M, Evman MD, Bağlam T.Rinoorbital Mukomikozis.35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E60. Sarı M, Yumuşakhuylu AC, Binnetoğlu A, Topuz MF, Durgun C, Bağlam T. Anaplastik Tiroid karsinomu:Olgu Sunumu. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E61. Topuz MF, Sarı M, Doğrul R, Şeker A, Ergelen R, Bağlam T. Endoskopik trasnsfenoidal hipofiz cerrahisinin paranazal sinüslere etkisi. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E62. Topuz MF, Binnetoğlu A, Yumuşakhuylu AC, Sarı M, Bağlam T. Nazofaringeal Wartin Tümörü. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E63. Fındık O, Yumuşakhuylu AC, Binnetoğlu A, Bağlam T, Gündoğdu Y, Sarı M. Pediatrik papiller tiroid karsinom. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E64. Küçük N, Sarı M, Midi A, Yumuşakhuylu AC, Fındık MO. Sıçan faringokutanöz fistül modelinde recombinanthuman growth hormonun fistül kapanmasında etkinliği. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

E65. Bağlam T, Binnetoğlu A, Yumuşakhuylu AC, Gerin F, Demir B, Sarı  M. Akut tonsillite bağlı derin boyun enfeksiyonları ile NRL arasındaki ilişki. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E66. Topuz MF, Binnetoğlu A, Yumuşakhuylu AC, Bağlam T, Sarı M. Orofarenksi dolduran yumuşak damakta pleomorfik adenom: Olgu sunumu. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E67. Bağlam T, Binnetoğlu A, Yumuşakhuylu AC, Demir B, Sarı  M. Tiroid papiller karsinomunun miliyet akciğer metastazı: Atipik prezenrasyon. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E68. Fındık MO, Yumuşakhuylu AC, Binnetoğlu A, Sarı M, Bağlam T Aspergillusa bağlı invazif fungal sinüzit. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E69. Yumuşakhuylu AC, Binnetoğlu A, Bağlam T, Gündoğdu Y, Sarı M. Optik sinir dekompresyon cerrahisi: Psödotümör serebriye bağlı ani görme kaybı tedavisi. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E70. Sarı M, Yumuşakhuylu AC, Binnetoğlu A, Gündoğdu Y, Bağlam T.Paranazal fibrosarkom: Nadir bir olgu. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E71. Topuz MF, Bağlam T, Yumuşakhuylu AC, Binnetoğlu A, Gerin F, Baykan Ö, Sarı M. Larenksin skuamöz hücreli karsinomunda nötrofil/lökosit oranının önemi. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E72. Binnetoğlu, Yumuşakhuylu, Bağlam T, Demir B, Gerin F, Sarı M.Akut tonsillite bağlı derin boyun enfeksiyonları ile MPV arasındaki ilişki. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E73. Tanrıkulu S, Yumuşakhuylu AC, Binnetoğlu A, Durgun C, Sarı M. Yüze çivi batması sonrası periferik fasiyal sinir papalizisi gelişen hasta. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

E74. Fındık MO, Sarı M, Midi A, Binnetoğlu A, Yumuşakhuylu AC, Bağlam T, Batman AÇ. Tavşanlarda oluşturulan nazal septal perforasyon modelinde intranazal uygulanan oksitosinin yara iyileşmesi üzerine etkisi. 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E75. Binnetoğlu A, Demir B, Akalın D, Demirci EK, Bağlam T, sarı M, Batman AÇ. Periferik sinir yaralanmasında bakteriyal selüloz kullanımı: Deneysel sıçan fasiyal sinir onarım modeli. 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E76. Demir B, sarı M, Binnetoğlu A, Yumuşakhuylu AC, Filinte D, Telik İÖ, Bağlam T, Batman AÇ. Sıçan faringokutanöz fistül modelinde bakteriyel selülozun fistül kapanmasında etkinliğinibprimer onarım ile karşılaştırılması. 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E77. Demir B, Binnetoğlu A, Fındık MO, Sarı M, Bağlam T. Sublingual dermoid kist. 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E78. Bağlam T, Binnetoğlu A, Topuz MF, Turan S, Sarı M.Piknodisostozis:Otolaringolojik bulgular. 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E79. Topuz MF, bağlam T, Binnetoğlu A, Fındık MO, Demmir B, Muradov T, Sarı M. Fetal ekstrakardiyak rabdomyom: olgu sunumu. 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E80. Fındık MO, Binnetoğlu A, Asya O, Topuz MF, Bağlam T, Sarı M. Juvenil nazofaringeal anjiofibrom. Olgu sunumu. 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

E81. Binnetoğlu A, Demir B, gündoğdu Y, Sarı M, Bağlam T. Laringomalazi tedavisinde lazer supraglottoplasti: Olgu sunumu. 37.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

F. Kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı 
1.İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 4. Kongresi. Panel:Koklear implanttan en fazla yaralanım. 20-23 Eylül 2012
2.İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 4. Kongresi. Panel: Timpanoplastide açık kapalı teknikler.  20-23 Eylül 2012
3.Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Endoskopik Kafa Tabanı Kadavra Kursu. Endoscopic repair of anterior skull base defects. 18-19 mayıs 2012
4.11. European Symposium on Pediatric Cochlear İmplantation. Auditory Neuropathy. 23-26 may 2013
5.7. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi. Travmatik Fasiyal Sinir Paralizileri. 5-8 Eylül 2013 
6.İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 5. Kongresi. Tiroid hastalıklarında tanı kursuUSG, İİAB. 19-22 Eylül 2013
7.7. Ulusal larengoloji Kongresi. Kord Vokal Paralizilerinde Tedavi. 27-28 Eylül 2013
8.1. Haseki Pediatri Günleri. Alerjik Rinit. 14 Aralık 2013
9.3. Ulsal Otoloji Nörootoloji Kongresi. Nasıl Yapıyorum?. 1-4 mayıs 2014
10.2. Marmara Pediatri Kongresi. çocuklarda sık rastlanılan kulak burun boğaz sorunları. 12-14 Şubat 2015
11.İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği İşitsel İmplatlar ve Cerrahi Uygulamaları Toplantısı. İştisel implantlarda cerrahi yaklaşımlar ve sonuçlar. 28 Şubat 2015
12.İşitme Sağlığı ve Koklear İmplant Bilgilendirme Toplantısı. İşitme nasıl gerçekleşir? İşitme kaybı tipleri ve tedavi seçenekleri. 10 Mayıs 2015
13. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi. Transnazal anterior kafa tabanı yaklaşımları. 10-13 Eylül 2015
14.37. Ulusal KBB-BBc kongresi. Endıskopik Orbital Dekompresyon. 28Ekim-1Kasım 2015 

G. Tez yönetimi:
a) Tez yönetimi (Tamamlanmış)
1.Dr. Behram Çam: Sıçanlarda oluşturulan rinitis medikamentoza modelinde ksilitol ve mometazonun nazal mukoza üzerine etkilerinin araştırılması
2.Dr. Yeliz Kantürk
3.Dr. Nurten Küçük: Sıçan faringokutanöz fistül modelinde recombinanthuman growth hormonun fistül kapanmasında etkinliği
4.Dr. Adem Binnetoğlu: Kolesteatom dokusunda fascin ekspresyonu ve hastalığın intraoperatif yaygınlık derecesi ve komplikasyonlar arasındaki ilişkinin incelenmesi
5.Dr. Ozan Fındık: Tavşanlarda oluşturulan epistaksis ve nazal septal perforasyon modelinde nazal sprey oksitosinin epistaksis kontrolü ve nazal sepatal mukozadaki yara yeri iyileşmesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi

b) Tez yönetimi (süren)
1.Dr. Berat Demir: 
2.Dr. Melis Demirağ Evman

H. Düzenlenmesine katkı yapılan kongreler
1.İşitsel İmplantlar ve Cerrahi Uygulamaları 28 Şubat 2015 İstanbul
2.İstanbul KBB-BBc Uzmanları Derneği 7. Kongresi10-13 Eylül 2015, Sapanca

Katıldığı Kurslar:
1.  Temporal Bone Workshop during the Cochlear Implants Update Symposium, 22-25 April 2001, İstanbul
2.  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu, 15-19 Ekim 2001, İstanbul
3.  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları ile Yapılan Araştırmalar konulu Atölye Çalışması, 23 Ekim 2001, İstanbul 
4. Otolaryngologic Allergy Course at 20th ERS & 23rd ISIAN Congress, 18-19 June 2004, İstanbul
5.  Advanced FESS Techniques Course at 20th ERS & 23rd ISIAN Congress, 20 June 2004,İstanbul
6.  Rhinoplasty: Functional and Aesthetic Surgery at 20th ERS & 23rd ISIAN Congress 20 June 2004, İstanbul
7.  1. Masterclass Sempozyumu 21. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 25-26 Kasım 2004, İstanbul
8.  1. Masterclass Sempozyumu 3. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 27-28 Kasım 2004, İstanbul
9.  3. Akademi Toplantısı, Larenks Ca Olgu Sunumları,14-17 Nisan 2005, İzmir
10. 2. Masterclass Sempozyumu 22. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 28-29 Nisan 2005, İstanbul
11. 3. Masterclass Sempozyumu 23. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 17-18 Kasım 2005, İstanbul
12. 3. Masterclass Sempozyumu 4. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 19-20 Kasım 2004, İstanbul

Mesleki İlgi Alanları:

• Rinoloji

• Kafa tabanı cerrarisi

Branşlar

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

18101337 Kişi ziyaret etti.