+90 216 456 82 12

Uzm. Dr. Fatma Pelin Deliağa
Uzm. Dr. Fatma Pelin Deliağa

Uzm. Dr. Fatma Pelin DELİAĞA
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Web Sitesi: 

Görev Aldığı Lokasyonlar
Memorial Antalya Hastanesi

Görev Aldığı Tıbbi Birimler
Anestezi ve Reanimasyon

Doğum Yeri, Tarihi
Mersin / Türkiye , 1974

E-mail Adresi
pelin.deliaga@memorial.com.tr

Telefon Numarası
444 7 888

Deneyim
MEMORIAL ANTALYA HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2010 - Halen, Antalya/Türkiye

ÖZEL YENİHAYAT HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2008 - 2010, Osmaniye/Türkiye

SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2007 - 2008, Hatay/Türkiye

MERSİN ÜNV. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
2001 - 2007, Mersin/Türkiye

Eğitim

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
2991 - 1997 , Adana/Türkiye

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi
2001 - 2007 , Mersin/Türkiye

Bilimsel Yayınları
Deliağa. P, Altunkan. A, Oral. U. Reanimasyon Ünitesinde Takip Edilen Multitravmalı hastaların Retrospektif Değerlendirmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 10 Sayı: 3-4 2009
Deliağa. P,Belevi. H, Mete. A. Açık Kalp Cerrahisinde Remifentanil İnfüzyonu ve İlave Fentanil Uygulamaları ile Anestezi Yönetimi. GKDAnestezi ve Yoğun Bakım Derneği 15. Ulusal kongresi Poster sunumu. 2009
Birbiçer. H, Yapıcı. D, Camsarı. A, Doruk. N, Atıcı. Ş, Bilgin. E, Altunkan. A, Deliağa. P, Oral. U. Esmololün P dalga dispersiyonu üzerine etkilerinin araştırılması. GKD Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 13(3):105-108.  2007
Atıcı.Ş, Doruk.N, Ayan.İ,Deliağa.P, Oral.U. Kemik segment kaydırmasında oluşan ağrının tedavisinde sürekli periferik sinir bloğunun yeri olabilir mi? (olgu sunumu). Anestezi Dergisi 2006: 14(3): 216-218
Birbiçer. H, Yapıcı. D, Camsarı. A, Doruk. N, Atıcı. Ş, Bilgin. E, Altunkan. A, Deliağa. P, Oral. U.  Evaluation of the effect of esmolol on P wave dispersion. European JA. Vol 22 supp.34 2005.
Atıcı.Ş,Birbiçer.H,Doruk.N,Deliağa.P,Oral.U. Subaraknoido-kutaneal fistül: Epidural katater takılması sonrası gelişen nadir bir komplikasyon (olgu sunumu). 8. Ulusal Ağrı Kongresi 2005.
Altunkan.A, Okçu.H, Birbiçer.H, Altunkan.Z, Bilgin.E, Deliağa.P, Oral. U. Reanimasyon Ünitesinde Multipltravmalı Hastaların Yeri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek sayı TARK 2005 Bildiri özetleri. 2005
Atıcı. Ş, Doruk.N, Eskandari.M, Deliağa.P, Oral.U. Kemik segment kaydırmasında oluşan ağrının tedavisinde sürekli periferik sinir bloğunun yeri olabilir mi? (olgu sunumu). TARK 2004 Poster sunumu.
Birbiçer. H, Yapıcı. D, Camsarı. A, Doruk. N, Atıcı. Ş, Bilgin. E, Altunkan. A, Deliağa. P, Oral. U. Esmololün P dalga dispersiyonu üzerine etkilerinin araştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi. Vol 32 supp.1 2004

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
Neonatal Resüsitasyon Programı – 2008 Hatay Sağlık Md

Mesleki Üyelikleri
TARD
Türk Yoğun Bakım Derneği

Branşlar

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

15694546 Kişi ziyaret etti.