+90 216 456 82 12

Prof. Dr. Fikret İleri
Prof. Dr. Fikret İleri

Prof. Dr. Fikret İLERİ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Web Sitesi: 

Görev Aldığı Lokasyonlar
Memorial Ankara Hastanesi

Görev Aldığı Tıbbi Birimler
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doğum Yeri, Tarihi
Ankara / Türkiye , 1957

Yabancı Diller
İngilizce

E-mail Adresi
fikret.ileri@memorial.com.tr

Telefon Numarası
444 7 888

Deneyim
MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
2014 - Halen, Ankara/Türkiye

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı

KBB Hastalıkları Profesör
2002 - 2014, Ankara/Türkiye

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı

KBB Hastalıkları Doçent
1996 - 2002, Ankara/Türkiye

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı

KBB Hastalıkları Yardımcı Doçent
1994 - 1996, Ankara/Türkiye

SSK ANKARA HASTANESİ, II. KBB Kliniği

KBB Uzmanı
1989 - 1994, Ankara/Türkiye

İZMİR MEVKİ HASTANESİ

KBB Uzmanı
1988 - 1989, İzmir/Türkiye

SSK ANKARA HASTANESİ, II. KBB Kliniği Başasistanlığı

KBB Uzmanı
1985 - 1988, Ankara/Türkiye

Eğitim

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

K.B.B. hastalıkları Ana Bilim Dalı
1981 - 1984 , Ankara/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi 
1974 - 1980 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları
Akyıldız N, İleri F, Özbilen S, Akman E. Kolesteatom cerrahisi. Türk Otolarengoloji Arşivi 1987; 25: 85-92.
İnal E, Akyıldız N, Özbilen S, İleri F. Pterigopalatine  fossada yerleşmiş bir kist hidatik olgusu. Türk Otolarengoloji Arşivi 1987; 25: 105-108.
İnal E, Akyıldız N, Özbilen S, İleri F. Eksternal etmoidektomiler. Türk Otolarengoloji Arşivi 1987; 25: 204-213.
Akyıldız N,  Özbilen S,  İleri F,  Köybaşıoğlu A. Meniere hastalığının cerrahi tedavisi. Türk Otolarengoloji Arşivi 1987; 25: 239-252.
İnal E, Akyıldız N, Özbilen S, Göçmez M, İleri F.  Baş boyun bölgesinde çok odaklı primer tümörler.  Türk Otolarengoloji Arşivi 1988; 26: 28-33.
Erkam Ü, Uzun H,  Babila A.  İleri F,  Aslan M. Baş boyun hastalıklarının teşhisinde komputerize tomografi değerinin araştırılması. SSK Tıp Bülteni 1986; 3: 1-10.
Uzun H, Erkam Ü, Babila A.  İleri F. Dış kulak yolu glandüler yapı malign tümörleri  ( Olgu bildirimi). SSK Tıp Bülteni 1986; 4: 81-84.
Uzun H, Erkam Ü, Babila A.  İleri F. Sağlam bir kulak zarı gerisinde orta kulak kolesteatomu olgusu ( Konjenital kolesteatom). SSK Tıp Bülteni 1987; 1: 62-63.
Uzun H, Erkam Ü, Babila A.  İleri F, Özdemir N.  İzole orta kulak ossiküler anomalileri ( Olgu bildirimi). SSK Tıp Bülteni 1987; 2: 65-69.
Erkam Ü, Babila A, Uzun Halit, İleri F, Özdemir N. Damakta mikst tümörler. SSK Tıp Bülteni 1987; 2: 83-89.
İleri F, Erkam Ü, Uzun H. Ani işitme kayıpları. SSK Tıp Bülteni 1987; 2: 83-89.
İleri F, Erkam Ü, Uzun H, Köybaşıoğlu A. Ani, işitme kayıpları ve yuvarlak pencere fistülleri. SSK Tıp Bülteni 1991; 1: 9-12
İleri F, Erkam Ü, Uzun H, Babila A, İncesulu A.  Parotis tümörlerinin cerrahi tedavisinde klinik sonuç ve görüşlerimiz. . SSK Tıp Bülteni 1991; 1: 115-117.
İleri F, Erkam Ü, Uzun H.  Pektoralis major myokutan flepleri.  SSK Tıp Bülteni 1991; 2: 63-65.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Küçükkayıkçı B, Altun S, Yandakçı K, Torkut A, Üstünsoy E, Güneş İ:  Hipofarenks ve servikal özofagus                rekonstrüksiyonu. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1994; 2: 214-218.
Göksu N,  İleri F, Uslu S, Kemaloğlu Y, Özbilen S, Akyıldız N.  Vertigo tedavisinde vestibuler nörektomi. Türk Otolarengoloji Arşivi 1995; 33: 184-187.
Özbilen S, ,  İleri F, Beder L, Kemaloğlu Y.  Timpanoplasti’de kıkırdak greft kullanımı. Türk Otolarengoloji Arşivi 1995; 33: 188-194.
Soygür H, İleri F, Kemaloğlu Y, Göksu N, Özbilen S, Akyıldız N. Rekonstrüktif orta kulak cerrahisinde liyofilize allogreft kemikler. Türk Otolarengoloji Arşivi 1995; 33: 195-200.
, Kemaloğlu Y,  İleri F, Göksu N, Şener T,  Özbilen S, Akyıldız N. Orta kulak efüzyonlarının değerlendirilmesinde yeni bir metod: Akustik reflektometre. Türk Otolarengoloji Arşivi 1995; 33: 201-208.
Dağoğlu H,  Babila A, Erkam Ü, İleri F, Dadaş M. Ani işitme kayıplarında yuvarlak pencere fistüllerinin yeri. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1995; 3. 191-195.
Güngör CT, İleri F, Şener T. Paranazal sinüs enfeksiyonları. İlaç ve Tedavi Dergisi Bilim Dalı Özel Eki: Kulak Burun Boğaz 1996; 2: 3-5.
Göksu N, Kemaloğlu Y, Ataoğlu Ö, İleri F, Hiçyılmaz Cem. Incidental tumors during middle ear surgery.  J Otolaryngol 1996; 25(3): 195-159.
İleri F, Köybaşıoğlu A, Kemaloğlu YK, Göksu N, İnal E, Özbilen S, Şener T: Çocuklarda endoskopik sinüs cerrahisi. Türk Otolarengoloji Arşivi  1996; 34:168-172.
İnal E, Kemaloğlu Y, İleri F, Köybaşıoğlu A, Beyazıt Y: Limitations for voice conservation in subjects with laryngeal cancer. Gazi Medical Journal 1996; 7: 113-118.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Akçayöz N, Özdemir N, Uzluer N, Çakmakçı E, Kemaloðlu Y, İnal E, Erkam Ü: Selektif boyun diseksiyonlarının Vena       Jugularis İnterna açıklığına etkisi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1996; 3: 545-548.
Uzun H, İleri F, Akman E, Erkam Ü. Frontoetmoid mukosellerde endoskopik yaklaşım. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1996; 4: 39-43.
İleri F, Araç M, Köybaşıoğlu A, Özbilen S: Septum nazi pnömatizasyonu. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi  1996; 4: 55-58.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Kemaloğlu YK, Göksu N, İnal E, Şener T, Beder L: Pterigopalatin fossa uzanımlı angiofibromların cerrrahi tedavisinde mid-fasiyal degloving yöntemi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi,            4:66-69, 1996.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Kemaloğlu Y, Beder L, İnal E: Parafarengeal bölgeye transmandibüler yaklaşım. KBB Postası  1996; 5: 5-8.
İleri F, Köybaşıoğlu A, Şener T, Ataoğlu Ö, Bayramoğlu H, İnal E: Tavşanlarda maksiller sinüs mukozasının rejenerasyonu. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1996; 4: 157-161.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Ataoğlu H, Tekeli A, Aksu G, Kemaloğlu Y, Ataoğlu Ö, Yılmaz M, Kurşaklıoğlu S: Kobay orta kulak fungal enfeksiyonlarındaki histopatolojik değişiklikler. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1996; 4: 227-230.
Ünal M, Öz Y, İleri F, Argın A. Dakriosistorinostomide intranazal cerrahi ostium genişliğini etkileyen faktörler ( Prospektif endoskopik araştırma). T Oft Gaz 1997; 27: 136-140.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Beder L, İnal E. Tavşan maksiller sinüs anatomisi.  K. B. B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1997; 5: 41-44.
İleri F, Ünal M, Köybaşıoğlu A, Yılmazbaş P, Yılmaz M. Tiroid oftalmopatide kombine orbita dekompresyon tekniği. K. B. B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1997; 5: 45-51.
Köybaşıoğlu A, İnal E, Kemaloğlu Y, İleri F, İçöz G, Uğur B. Prostetik ses restorasyonunda primer farengeal nörektomi. Kulak Burun boğaz İhtisas dergisi 1997; 1: 23-27.
Göksu N, Kemaloğlu Y, Köybaşıoğlu A, İleri F, Özbilen S, Akyıldız N. Clinical importance of the Korner’s septum. Am J Otol. 1997; 18(3): 304-306.
İleri F, Köybaşıoğlu A, Uslu S. Clinical presentation of a sphenochonal polyp. European Archives of Otorhinolaryngology 1998; 255: 138-9.
Uslu S, İleri F, Sezer C, Asal K, Köybaşıoğlu A, İnal E. Koanal polipler: Orijin, mikroskopi ve yaklaşım. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1999;7(2):79-84.
Köybaşıoğlu A, İnal E, İleri F, Kemaloğlu Y, Beder L, Uğur B. Can pharyngo-cutaneous fistula incidence be reduced in total laryngectomy patient ? Gazi Medikal J 1999; 10: 33-37.
Gençay S, Köybaşıoğlu A, Belgin E, İnal E, İleri F, Uğur B. Ses restorasyonunda prostetik ve özofageal konuşmanın analizi. KBB İhtisas Dergisi  1999;9:73-75.
Özdek Ş, Ünal M, İleri F, Hasenreisoğlu B. Orbita blow-out kırıklarında cerrahi tedavi yaklaşımları. MN Oftalmoloji 1999; 4: 382-385.
İleri F, Uslu S, Beder L, Dağlı M, Köybaşıoğlu A, Özbilen S. Endoskopik sinüs cerrahisinde parsiyel (Anterolateral) orta konka rezeksiyonu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2000; 8(1):18-21.
İleri F, Atilla H, Ünal M, Köybaşıoğlu A, Uslu S, İnal E. Endonazal holmium:Yag Lazer dakriosistorinostomi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2000; 8(2).
Ceylan C, Uslu S, Köybaşıoğlu A, İleri F, Uğur B, Özbilen S. Kronik Otitis media komplikasyonlarına yaklaşım. KBB Klinikleri 2000; 2(3):135-9.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Kemaloğlu Y, İnal E,  Ataoğlu Ö, Güngör CT, Yılmaz M. Larenks kanserlerinde Lenfatik metastaz bölgeleri.Türk Otolarengoloji arşivi 2000;38 829:73-79.
Öz Ö, Köybaşıoğlu A, Uslu S, İleri F, Doğan İ, İnal E, İnal S. Farengeal nörektomi yapılan ve yapılmayan total larenjektomili hastalarda farengoözefajeal segment basınçlarının karşılaştırılması. KBB İhtisas Dergisi 2000; 7(2):134-139.
Dr. Köybaşıoğlu A , Tokçaer AB, Uslu S, İleri F, Beder L, Özbilen S. Accessory nerve function after modified radical and lateral neck dissections. Laryngoscope 2000;110:73-77.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Gençay S, Poyraz A, Uslu S, İnal E. Submandibular accessory salivary gland causing Warthin's duct obstruction. Head Neck Surg  2000;22:717-21.
Ünal M, İleri F, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Balanced orbital decompression in orbitopathy: Upper eyelid crease incision for extendet lateral wall decompression. Orbit 2000; 19(2): 109-117.
İleri F. Timpanoplastide kullanılan materyaller (greftler, protezler, yardımcı materyaller). A Tıp Dergisi 2000; 3: 61-64.
Atilla H, İleri F, Uslu S, Memiş L, Uğur B, İnal E. Steroid induced rhinocerebral mukormycosis: Report of a case. Gazi Medikal J 2001; 12: 29-32.
İleri F, Uslu S, Köybaşıoğlu A, İnal E. Endoscopic approach in ethmoid sinus osteomas. Gazi Medikal J 2001; 11: 85-88.
Köybaşıoğlu A, İnal E, Uslu S, İleri F, Yılmaz M, Subaşı F. Kord vokal lezyonlarının cerrahi tekniğinde submukozal enjeksiyon tekniği. T Klin KBB. 2001; 1: 6-10.
Uslu S, İleri F, Köybaşıoğlu A, Akyürek N, Yılmaz M,  Ataoğlu Ö. Nd-Yag lazer ile tavşan maksillo-turbinat mukoza arasında doz-yanıt ilişkisi. T Klin KBB. 2001; 1: 27-32.
Uslu SS, İleri F, Köybaşıoğlu A, Çelik H, Sargon M, Özbilen S.  Scanning electron microscopy of hydroxylated polivinyl acetal and conventional gauze strip nasal packing materials. Am J Rhinology 2001; 15: 91-94.
İleri F, Uslu S, Sargon M, Gençay S, Özbilen S, Hamdi ÇH, Köybaşıoğlu A. A histopathologic evaluation of mucosa obtained from mastoidectomy cavity by mastoidoscopy. Rev Laryngol Otol Rhinol 2001;122, 4: 263-267.
İleri F, Ceylan A, Uslu S, Köybaşıoğlu A, İnal E, Asal K. Koanal atrezide endoskopik yaklaşım. T Klin  KBB 2002; 2: 67-73.
Asal K, Güzel Ö, Uslu S, Hızel K, İleri F, , Köybaşıoğlu A. Nitrofurazon emdirilmiş hidroksi polivinil asetal ile ekstrafor tamponların septoplastide kullanımı sonrası mikrobiyolojik karşılaştırılması. . T Klin  KBB 2002; 2: 74-77.
Ahmet K, Uslu S, Yılmaz M, İnal E, İleri F, Asal K. Lymphatic metastasis to the supraretrospinal recess in laryngeal squamous cell carcinoma. Ann Otol Rhinol Laryngol  2002; 111: 96-99.
Ünal M, İleri F, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Balanced orbital decompression combined with fat removal in Graves Opthalmopathy. Do we really need to remove the third wall? Opthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 2003 19(2):112-118.
Köybasioğlu A, Öz O, Uslu S, İleri F, İnal E, Ünal S. Comparison of pharyngoesophageal segment pressure in total laryngectomy patients with and without pharyngeal neurectomy. Head Neck. 2003 Aug;25(8):617-23.
Ahmet Ural, Ahmet Köybaşioğlu, Sabri Uslu, Alper Ceylan, Korhan Asal, Fikret Ileri. Epiglottic anteversion in the etiology of globus pharyngeus and its surgical management. Kulak burun boğaz ihtisas dergisi. 2004; 13(5-6):122-5.
Erdoğan Inal, Meliha Laçin, Korhan Asal, Alper Ceylan, Ahmet Köybaşioğlu, Fikret Ileri, S Sabri Uslu. The significance of ferritin, lipid-associated sialic acid, CEA, squamous cell carcinoma (SCC) antigen, and CYFRA 21-1 levels in SCC of the head and neck. Kulak burun boğaz ihtisas dergisi. 2004; 12(1-2):23-30
Fadil Oztürk, Ipek Türktaş, Korhan Asal, Fikret Ileri, N Münevver Pinar. Effect of intranasal triamcinolone acetonide on bronchial hyper-responsiveness in children with seasonal allergic rhinitis and comparison of perceptional nasal obstruction with acoustic rhinometric assessment. Ear, nose, & throat journal. 2005; 84(3):173-6.
Alper Ceylan, Fikret Ileri, Yusuf Kizil, Sabri Uslu, Metin Yilmaz, Korhan Asal, Ahmet Ural. Endoscopic surgery of sphenochoanal polyp. Kulak burun boğaz ihtisas dergisi.2006; 16(2):94-6.
Fikret Ileri, Alper Ceylan, Sabri Uslu, Korhan Asal. Isolated inverted papilloma of the sphenoid sinus: a case report. Kulak burun boğaz ihtisas dergisi.2006; 16(1):41-4.
Alper Ceylan, Fikret Ileri, Sabri Uslu, Korhan Asal, Ahmet Ural. Hemodynamic effects of local anesthetics with adrenaline during septal surgery. Kulak burun boğaz ihtisas dergisi.2007; 17(3):127-9.
Yildirim A Bayazit, Metin Yilmaz, Oguz Kokturk, M Emin Erdal, Tansu Ciftci, Tuba Gokdogan, Yusuf Kemaloglu, Fikret Ileri. Association of GABA(B)R1 receptor gene polymorphism with obstructive sleep apnea syndrome. ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties. 01/2007; 69(3):190-7.
Alper Ceylan, Fikret Ileri, Fatih Celenk, Metin Yilmaz, Sabri Uslu. Upper lateral cartilage inner mucoperichondrial flap technique for the repair of nasal septal perforation. ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties. 02/2007; 69(4):245-50
Murat Dizbay, Nuran ENSARİ, Dilek Arman, Şeminur HAZNEDAROĞLU, Ömür ATAOĞLU, Fikret İLERİ. WEGENER’S GRANULOMATOSIS MIMICKING INVASIVE FUNGAL RHINOSINUSITIS. The Anatolian Journal of Clinical Investigation. 2008: 2(2):79-81.
Aynur Oguz, Ceyda Karadeniz, Elvan Caglar Citak, Nalan Akyurek Conly, Fikret Ileri, Oznur Boyunaga, Visal Okur, Omer Uluoglu. THYMIC AND ADENOTONSILLAR ENLARGEMENT AFTER SUCCESSFUL TREATMENT OF MALIGNANCIES. Pediatric hematology and oncology. 22(5):423-35.
Fadıl Ozturk, Arzu Bakirtas, Fikret Ileri, Ipek Turktas. Efficacy and tolerability of systemic methylprednisolone in children and adolescents with chronic rhinosinusitis: a double-blind, placebo-controlled randomized trial. The Journal of allergy and clinical immunology. 05/2011; 128(2):348-52.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
Endoskopik Nazal ve Paranazal Sinüs Cerrahisi kursu 1991
Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulamalı Kursu 18 kez eğitici olarak
Türk Rinoloji Dernek Başkanlığı 2009-2010

Mesleki Üyelikleri
Türk KBB Derneği
KBB ve BBC Derneği
Türk Rinoloji Derneği
International Rhinologic Society
Kulak Burun Boğaz Akademisi

Branşlar

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

25453689 Kişi ziyaret etti.