+90 216 456 82 12

Prof. Dr. Ahmet Köybaşıoğlu
Prof. Dr. Ahmet Köybaşıoğlu

Prof. Dr. Ahmet KÖYBAŞIOĞLU
Kulak Burun Boğaz ve Baş – Boyun Cerrahisi Uzmanı
Web Sitesi: 

Görev Aldığı Lokasyonlar
Memorial Ankara Hastanesi

Görev Aldığı Tıbbi Birimler
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doğum Yeri, Tarihi
Elazığ / Türkiye , 1958

Yabancı Diller
İngilizce

E-mail Adresi
ahmet.koybasioglu@memorial.com.tr

Telefon Numarası
444 7 888


Deneyim
MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

2014 - Halen, Ankara/Türkiye

Acıbadem Sağlık Grubu

2012 - 2014, Ankara/Türkiye

Antoni van Leeuwenhoek Cancer Center

2005 - 2005, Hollanda

Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Profesör

2003 - 2003, Ankara/Türkiye

Massachusetts Eye and Ear Infirmary

1998 - 1998, ABD

Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Doçent

1997 - 2003, Ankara/Türkiye

Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Yardımcı Doçent

1995 - 1997, Ankara/Türkiye

Antoni van Leeuwenhoek Cancer Center

1993 - 1993, Hollanda

Dışkapı SSK Hastanesi ll. KBB Kliniği Uzmanı

1990 - 1995, Ankara/Türkiye

Devlet Hastanesi/Zorunlu Hizmet

1988 - 1990, Bayburt/Türkiye

Asker Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı

1986 - 1988, Adana/Türkiye

Eğitim
Gazi Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi
1982 - 1986 , Ankara/Türkiye

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
1975 - 1981 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları
Türkçe basılan yayınlar
Özbilen S, Akyıldız N, Köybaşıoğlu A: Negatif basınç ve mastoid pnömatizasyonunun orta kulak effüzyon oluşumuna etkileri. Gazi Tıp Fakültesi Dergisi 1985;1:257-264.
Akyıldız N, Özbilen S, Köybaşıoğlu A: Tedaviye dirençli orta kulak effüzyonlarında cerrahi tedavi. Türk Otolarengoloji Arşivi 1987; 25:63-67.
İnal E, Akyıldız N, Özbilen S, İleri F, Köybaşıoğlu A: Eksternal etmoidektomiler. Türk Otolarengoloji Arşivi 1987; 25:204-213.
Akyıldız N, Özbilen S, İleri F, Köybaşıoğlu A: Meniere hastalığının cerrahi tedavisi. Türk Otolarengoloji Arşivi 1987;25:239-252.
İleri F, Erkam Ü, Uzun H, Köybaşıoğlu A, İncesulu A: Ani işitme kayıpları ve yuvarlak pencere fistülleri. SSK Tıp Bülteni 1991; 9: 9-12.
Köybaşıoğlu A, Erkam Ü, Özgül AT, Çağatay M: Kronik otitis media’da dış kulak yolu, orta kulak ve mastoid antrum kültürlerinin karşılaştırılması. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi1993; 1:111-114.
Köybaşıoğlu F, Köybaşıoğlu A, Sağbil Ş, Erkam Ü, Gürzumar A: Tükrük bezi kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi. Ankara Patoloji Bülteni 1994;11(1):40-44.
Köybaşıoğlu A, Dağoğlu MH, Erkam Ü, Köybaşıoğlu F: Burunda pleomorfik adenoma. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1994; 2:54-56.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Küçükkayıkçı B, Altun S, Yandakçı K, TorkutA, Üstünsoy E, Güneş İ: Hipofarenks ve servikal özofagus rekonstrüksiyonu. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1994;2:214-218.
Köybaşıoğlu A: Boyun diseksiyonu terminolojisi ve klasifikasyonu. KBB Bülteni 1994; 3:69-72.
Köybaşıoğlu A, Saraçgil S, Yılmaz D: Bir olgu nedeni ile sklerozan Garre osteomyeliti. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1994;11:107-111.
Köybaşıoğlu A, Vural A, Çakmakçı E, Köybaşıoğlu F: Neoplastik hücre ekiminin önlenmesinde ameliyat sahasının irrigasyonunun önemi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1995;3:17-20.
İleri F, Köybaşıoğlu A, Kemaloğlu YK, Göksu N, İnal E, Özbilen S, Şener T: Çocuklarda endoskopik sinüs cerrahisi. Türk Otolarengoloji Arşivi 1996;34:168-172.
İnal E, Kemaloğlu Y, İleri F, Köybaşıoğlu A, Beyazıt Y: Limitations for voice conservation in subjects with laryngeal cancer. Gazi Medical Journal 1996;7:113-118.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Akçayöz N, Özdemir N, Uzluer N, Çakmakçı E, Kemaloğlu Y, İnal E, Erkam Ü: Selektif boyun diseksiyonlarının Vena Jugularis İnterna açıklığına etkisi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1996;3:545-548.
İleri F, Araç M, Köybaşıoğlu A, Özbilen S: Septum nazi pnömatizasyonu.KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi1996; 4:55-58.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Kemaloğlu YK, Göksu N, İnal E, Şener T, Beder L: Pterigopalatin fossa uzanımlı angiofibromların cerrrahi tedavisinde mid-fasiyal degloving yöntemi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1996;4:66-69.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Kemaloğlu Y, Beder L, İnal E: Parafarengeal bölgeye transmandibüler yaklaşım. KBB Postası 1996;5:5-8.
İleri F, Köybaşıoğlu A, Şener T, Ataoğlu Ö, Bayramoğlu H, İnal E: Tavşanlarda maksiller sinüs mukozasının rejenerasyonu. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1996;4:157-161.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Ataoğlu H, Tekeli A, Aksu G, Kemaloğlu Y, Ataoğlu Ö, Yılmaz M, Kurşaklıoğlu S: Kobay orta kulak fungal enfeksiyonlarındaki histopatolojik değişiklikler. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi1996; 4: 227-230.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Beder L, İnal E: Tavşan maksiller sinüs anatomisi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1997;5: 41-44.
İleri F, Ünal M, Köybaşıoğlu A, Yılmazbaş P, Yılmaz M: Tiroid oftalmopatide kombine orbita dekompresyon tekniği. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1997;5: 45-51.
Köybaşıoğlu A, İnal E, Kemaloğlu Y, İleri F, İçöz G, Uğur B: Prostetik ses restorasyonunda primer farengeal nörektomi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1997;7:23-27.
DAĞLI, Muharrem; ARAÇ, Mehmet; İNAL, Erdoğan; KÖYBAŞIOĞLU, Ahmet; İLERİ, Fikret. Baş boyun kanserli hastaların boyun lenf nodlarının evrelenmesinde klinik muayene, CT ve US' nin karşılaştırılması Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 1999,7(2):123-127
Ferahköşe Z, Menteş BB, Cihan A, Köybaşıoğlu A, Görgül A. Reconstruction of gastrointestinal continuity by the gastric pull-up method following en bloc pharyngo-laryngo-esophagectomy. Gazi Med J 1998;9:158-162.
Uslu S, İleri F, Sezer C, Asal K, Köybaşıoğlu A, İnal E. Koanal polipler: Orijin, mikroskopi ve yaklaşım. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1999;7(2):79-84.
Köybaşıoğlu A, İnal E, İleri F, Kemaloğlu Y, Beder L, Uğur B. Can phryngo-cutaneous fistula incidance be reduced in total laryngectomy patients? Gazi Med J 1999;10: 33-37.
Gençay S, Köybaşıoğlu A, Belgin E, İnal E, İleri F, Uğur B. Ses restorasyonunda prostetik v e özofageal konuşmanın analizi. KBB İhtisas Dergisi 1999;9:73-75.
İleri F, Uslu S, Beder L, Dağlı M, Köybaşıoğlu A, Özbilen S. Endoskopik sinüs cerrahisinde parsiyel (Anterolateral) orta konka rezeksiyonu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2000; 8(1):18-21.
İleri F, Atilla H, Ünal M, Köybaşıoğlu A, Uslu S, İnal E. Endonazal holmium:Yag Lazer dakriosistorinostomi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2000; 8(2):95-98.
İleri F, Uslu S, Köybaşıoğlu A, İnal E. Endoscopic approach in ethmoid sinus osteomas. Gazi Med J 2000;11: 85-88.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Kemaloğlu YK, İnal E, Ataoğlu Ö, Güngör CT, Yılmaz M. Larenks kanserlerinde lenfatik metastaz bölgeleri. Türk ORL Arşivi 2000;38:73-79.
Öz Ö, Köybaşıoğlu A, Uslu S, İleri F, Doğan İ, İnal E, Ünal S. Farengeal nörektomi yapılan ve yapılmayan total larenjektomili hastalarda farengoözofageal segment basınçlarının karşılaştırılması. KBB İhtisas Dergisi 2000;7:134-139.
Ceylan A, Uslu S, Köybaşıoğlu A, İleri F, Uğur B, Özbilen S. Kronik otitis media komplikasyonlarına yaklaşım. KBB Klinikleri 2000;2:135-138.
Köybaşıoğlu A, İnal E, Uslu S, İleri F, Yılmaz M, Subaşı F. Kord vokal lezyonlarının cerrahi tedavisinde submukozal enjeksiyon tekniği. T Klin KBB 2001;1:6-10.
Uslu S, İleri F, Köybaşıoğlu A, Akyürek N, Yılmaz M, Ataoğlu Ö. Nd-Yag lazer ile tavşan maksillo-turbinat mukoza arasındaki doz-histolojik yanıt ilişkisi. T Klin KBB 2001;1:27-32.
Atilla H, İleri F, Köybaşıoğlu A, Uslu S, Memiş L, Uğur B, İnal E. Steroid induced rhinocerebral mucormycosis: Report of a case. Gazi Med J 2001;12:29-32.
İleri F, Ceylan A, Uslu S, Köybaşıoğlu A, İnal E, Asal K. Koanal atrezide endoskopik yaklaşım. T Klin KBB 2002;2:67-73.
Asal K, Güzel Ö, Uslu SS, Hızel K, İleri F, Köybaşıoğlu A. Nitrofurazon emdirilmiş hidroksi polivinil asetal ile ekstrafor tamponların septoplastide kullanımı sonrası mikrobiyolojik karşılaştırılması. T Klin KBB 2002;2:74-77.
URAL, Ahmet; USLU, S. Sabri; İLERİ, Fikret; ATİLLA, M. Huntürk; ÖZBİLEN, Suat; KÖYBAŞIOĞLU, Ahmet. Dev konka bulloza , Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 2002,10(2):89-92
ATİLLA, M. Hantürk; İLERİ, Fikret; USLU, S. Sabri; İNAL, Erdoğan; DURSUN, Ayşe; KÖYBAŞIOĞLU, Ahmet. Chondrosarcoma of sphenoethmoid region: Report of a case Gazi Medical Journal, 2002,13(2):91-94
Alper Ceylan, Ahmet Köybaşıoğlu, Korhan Asal, Yusuf Kızıl, Erdoğan İnal Horizontal supraglottik larenjektomi uygulanan hastalarda farenjeal nörektomi ve krikofarenjeal miyotominin ameliyat sonrası yutma fonksiyonu üzerine etkileri Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 11(6): 170-4, 2003.
UĞUR, Mehmet, Birol; İNAL, Erdoğan; KÖYBAŞIOĞLU, Ahmet; YILMAZ, Metin; İLERİ, Fikret; GENCAY, Sündüs. Epidermoid cancer of the oral cavity: A retrospective analysis Gazi Medical Journal, 2003,14(2):57-62
Korhan Asal, Ferda Bir, Ahmet Köybaşıoğlu, Alper Ceylan, Erdoğan İnal, Fikret İleri, Sabri Uslu. Larenks Epidermoid karsinomunda prognostik faktörler. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 9 (1-2-3): 1-4.
Ural A., Köybaşıoğlu A, Uslu S, Ceylan A, Asal K, İleri F. Globus pharyngeus etyolojisinde epiglot anteversiyonu ve cerrahi tedavisi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 13(5-6): 122-5, 2004.
Ceylan A, Köybaşıoğlu A, Yılmaz M, Uslu S, Asal K, İnal E. Thyroid gland invasion in advanced laryngeal and hypopharyngeal carcinoma. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 13(1-2): 9-14, 2004.
İleri F, Asal K, Uslu S, , Köybaşıoğlu A, Ceylan A, Ural A. Transseptal transsfenoidal hipofizektomi sonrası burun ve paranazal sinüslerin klinik ve radyolojik değerlendirmesi. KBB-Forum 3(3): 86-8, 2004
İnal E, Laçin M, Asal K, Ceylan A, Köybaşıoğlu A, İleri F, Uslu S. The significance of ferritin, lipid-associated sialic acid, CEA, squamous cell (SCC) antigen and CYFRA 21-1 levels in SCC of the head and neck. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 12(1-2): 23-30, 2004
Ahmet Ural, Ahmet Köybaşıoğlu, Sabri Uslu, Alper Ceylan, Korhan Asal, Fikret İleri. Epiglottic anteversion in the etiology of globus pharyngeus and its surgical management. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2004;13(5-6):122-5.
Yusuf Kızıl, Alper Ceylan, Ahmet Köybaşıoğlu, Nebil Göksu, Erdoğan İnal, Ahmet Ural. Glomus tümörleri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2004;12(2):64-68.
Ahmet Ural, Ahmet Köybaşıoğlu, Alper Ceylan, Sabri Uslu Aurikülada arteriyovenöz fistül: Olgu sunumu ve terapötik yaklaşım Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 14(1): 29-31, 2005
Ahmet Ural, Ahmet Köybaşıoğlu, Güldal Yılmaz, Nalan Akyürek, Ömür Ataoğlu Parotis bezinin Kimura hastalığı: Olgu sunumu Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 16(1): 45-8, 2006
ÇELENK, Fatih; CEYLAN, Alper; KÖYBAŞIOĞLU, Ahmet; GÖNÜL İpek Işık Erişkin hastada servikal kistik lenfaniom: Olgu sunumu. KBB-Forum, 2006,5(1):62-5
ASLAN S, USLU S, KÖYBAŞIOĞLU A, ÖZ Ö, İLERİ F, ÖZBİLEN S.Kronik otit cerrahisi ve timpanoplastide dehidrate temporal fasya kullanılması Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 18(1-2): 31-34, 2008
Köybaşıoğlu A, Çolak M, AkyürekN, Kızıl Y, AydilU. Steroide yanıt veren reküren siyaladenit şeklinde ortaya çıkan atipik seyirli parotis bezi lenfoması: Olgu sunumu Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 22(3): 172-5, 2012

Kongre sunumları
Özbilen S, Akyıldız N, Köybaşıoğlu A. Tekrarlayan akut otitlerde ventilasyon tüpü uygulaması. Tütk Oto-Rhino-Larengoloji Derneği XVII: Milli Kongresi Adana 1983 Tutanakları, Hilal Matbaacılık, İstanbul 1985, Sayfa 23-26.
Özbilen S, Beder E, Akyıldız N, Köybaşıoğlu A, Göksu N. Ankara Balgat çevre ilkokul öğrencileri arasında kulak burun boğaz hastalıkları prevelansı. Tütk Oto-Rhino-Larengoloji Derneği XVII: Milli Kongresi Adana 1983 Tutanakları, Hilal Matbaacılık, İstanbul 1985, Sayfa 128-133
Özbilen S, Akyıldız N, Köybaşıoğlu A. Orta kulak effüzyonlarında orta kulaktaki negatif basınç ile mastoid hücrelerinin hacmı ve effüzyonun oluşumu arasındaki bağıntılar. Tütk Oto-Rhino-Larengoloji Derneği XVII: Milli Kongresi Adana 1983 Tutanakları, Hilal Matbaacılık, İstanbul 1985, Sayfa 790-796.
Özbilen S, Akyıldız N, Köybaşıoğlu A. Effüzyonlu otitlerin oluşmasında mastoidin rolü. Tütk Oto-Rhino-Larengoloji Derneği XVII: Milli Kongresi Adana 1983 Tutanakları, Hilal Matbaacılık, İstanbul 1985, Sayfa 797-799.
Akyıldız N, Özbilen S, İleri F, Köybaşıoğlu A. Meniere hastalığının cerrahi tedavisi. 1985 Bursa’da düzenlenen XVIII. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresinde sunulmuştur.
Özbilen S, Akyıldız N, Köybaşıoğlu A. Mastoid surgery for chronic middle ear effusion. Sade J(Ed.) Acute and secretory otitis media. Proceedings of the International conference on acute and secretory otitis media. Part I Jerusalem, Israel 17-22 November 1985. Kugler Publications, Amsterdam 1986, pp. 557-560.
İleri F, Erkam Ü, Uzun H, Köybaşıoğlu A. Functional tracheopharyngeal shunt for postlaryngectomy vocal rehabilatation. 7th Asia-Oceania Congress of Otorhinolaryngological Societies, 2-5 December 1991, Hong Kong
Köybaşıoğlu A, İleri F, Erkam Ü, İncesulu A. A case of radionegative Warthin’s tumor. XVth World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 20-25 June 1993, İstanbul-Türkiye.
Köybaşıoğlu F, Köybaşıoğlu A, Sağbil Ş, Erkam Ü, Gürzumar A. Tükrük bezi kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi. 15. SSK Tıp Kongresi, 18-21 Nisan 1994, Çeşme-İzmir
Köybaşıoğlu A, İleri F, Kemaloğlu YK, İnal E, Ataoğlu Ö, Güngör C, Yılmaz M. Larenks kanserlerinde lenfatik metastaz bölgeleri 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. 30 Eylül- 4 Ekim 1995 Antalya, Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1996 Erol Ofset Matbaacılık-İstanbul, Sayfa: 69-72.
Özbilen S, Kemaloğlu YK, İleri F, Köybaşıoğlu A, Beder L, Göksu N, İnal E, Akyıldız N. Mastoidektomi tekniği. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. 30 Eylül- 4 Ekim 1995 Antalya, Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1996 Erol Ofset Matbaacılık-İstanbul, Sayfa: 255-258.
İleri F, Ünal M, Köybaşıoğlu A, Kemaloğlu YK, İnal E, Özbilen S. Endonazal Holmium:Yag lazer dakriosistorinostomi. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. 30 Eylül- 4 Ekim 1995 Antalya, Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1996 Erol Ofset Matbaacılık-İstanbul, Sayfa: 303-306.
İnal E, Kemaloğlu YK, Köybaşıoğlu A, İleri F, Çelebi C, Ferahköşe Z, Durmuş O. Hipofarenks ve servikal özofagus kanserlerinde cerrahi tedavi ve rekonstrüksiyon23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. 30 Eylül- 4 Ekim 1995 Antalya, Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1996 Erol Ofset Matbaacılık-İstanbul, Sayfa: 307-310.
Göksu N, İleri F, Köybaşıoğlu A, Kemaloğlu YK, Beyazıt Y, Özbilen S, Akyıldız N. Periferik vertigo tedavisinde posterior fossa vestibüler nörektomi.23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. 30 Eylül- 4 Ekim 1995 Antalya, Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1996 Erol Ofset Matbaacılık-İstanbul, Sayfa: 639-642.
İnal E, Kemaloğlu YK, Köybaşıoğlu A, İleri F, Şener T, Beder L, Beyazıt Y. Fonasyon temininde tiroplasti.23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. 30 Eylül- 4 Ekim 1995 Antalya, Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1996 Erol Ofset Matbaacılık-İstanbul, Sayfa: 647-650.
İleri F, Köybaşıoğlu A, Kemaloğlu YK, Göksu N, Erdoğan İ, Özbilen S, Şener T. Çocuklarda endoskopik sinüs cerrahisi. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. 30 Eylül- 4 Ekim 1995 Antalya, Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1996 Erol Ofset Matbaacılık-İstanbul, Sayfa: 699-702.
Göksu N, İleri F, Köybaşıoğlu A, Kemaloğlu YK, Beyazıt Y, Özbilen S, Akyıldız N. Akustik nörinomlarda cerrahi tedavi23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. 30 Eylül- 4 Ekim 1995 Antalya, Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1996 Erol Ofset Matbaacılık-İstanbul, Sayfa: 795-797.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Akçayöz N, Özdemir N, Uzluer N, Çakmakçı E, Kemaloğlu YK, İnal E, Erkam Ü. Selektif boyunm diseksiyonlarının Vena Jugularis İnterna açıklığına etkisi. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. 30 Eylül- 4 Ekim 1995 Antalya, Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1996 Erol Ofset Matbaacılık-İstanbul, Sayfa: 835-838.
Özbilen S, Kemaloğlu YK, İleri F, Köybaşıoğlu A, Şener T, Göksu N, Akyıldız N. Ani işitme kayıplı olguların retrospektif incelenmesi.23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları 30 Eylül- 4 Ekim 1995 Antalya, Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1996 Erol Ofset Matbaacılık-İstanbul, Sayfa: 1005-1008.
İleri F, Köybaşıoğlu A, Ataoğlu Ö, Güngör C, Sönal S, Özbilen S.Histology of the surgıcal area following endonasal ethmoidectomy.3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngolocical Societies (EUFOS) Budapest/Hungary June 9-14 1996. Monduzzi Editore, Bologna(Italy) pp:189-193.
Köybaşıoğlu A, İleri F, Özdemir H, İnal E, Uzluer N, Çakmakçı E, Yılmaz M.Internal juguler vein patency following selective neck dissection in the early postoperative period.3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngolocical Societies (EUFOS) Budapest/Hungary June 9-14 1996. Monduzzi Editore, Bologna(Italy) pp:471-476.
Göksu N, Kemaloğlu YK, Köybaşıoğlu A, Yılmaz M, Bayazit Y. Periferik fasiyal paralizide orta fossa yaklaşımı. İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı “Otonöroloji Günleri” 17-19 Ekim 1996, İstanbul
Göksu N, Köybaşıoğlu A, İçöz G, İleri F, Özbilen S.Akustik nörinom cerrahisinde endoskopinin yeri. İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı “Otonöroloji Günleri” 17-19 Ekim 1996, İstanbul
Göksu N, Köybaşıoğlu A, Öz Ö, İleri F, Özbilen S.Arka fossa yolu ile vestibüler nörektomi (Vertigo cerrahisinde ideal yöntem)İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı “Otonöroloji Günleri” 17-19 Ekim 1996, İstanbul
Köybaşıoğlu A, İnal E, Kemaloğlu YK, İleri F, İçöz G, Uğur B. Primary pharengeal neurectomy for prosthetic voice restoration “First International Voice Symposium Diagnosis&Treatment of Voice Disorder” October 24-26, 1996 Ankara
Köybaşıoğlu A, Erdoğan İ, İleri F, Kemaloğlu Y, İçöz G, Gençay S, Doğan İ, Ünal S. Can pharyngeal neurectomy be a part of total laryngectomy? 1.Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi, 4-7 Mayıs 1997 Antalya-Türkiye
Köybaşıoğlu A, İnal E, İleri F, Kemaloğlu YK, Beder L. Total larenjektomi sonrası faringo-kutanöz fistül insidansı azaltılabilir mi? 1.Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi, 4-7 Mayıs 1997 Antalya-Türkiye
Edalı N, Tavzar S, Poyraz A, Köybaşıoğlu A. Parotis yerleşimli bie sebasöz karsinom olgusu. XIII: Ulusal Patoloji Sempozyumu. “Baş-Boyun Tümörleri”. 24-27 Nisan 1997, Adana-Mersin.
Kemaloğlu YK, Göksu N, Köybaşıoğlu A, İnal E, Özbilen S. Prognostic value of craniofacial growth and development in children with secretory otitis media. Proceedings of the Third Extraordinary Symposium on Recent Advences in Otitis Media. June 1-5 1997, Copenhagen-Denmark. Ed.: Tos M, Thomsen J, Balle V. Kugler Publications/The Hague/The Netherlands pp:81-91.
Dağlı M, Araç M, İnal E, Köybaşıoğlu A, İleri F. Practical screening methods in assessing cervical lymph nodes in head and neck cancer patients. 2nd Balkan Congress of Oncology. 10-14 September 1988, İzmir-Turkey
Beder L, İleri F, Köybaşıoğlu A, İnal E, İçöz G.Etmoid sinüs osteomlarında endoskopik yaklaşım. 24. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya. 24. Ulusal Otorinolarengoloji&Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1998: Sayfa: 141-144.
Çakmak M, İnal E, Köybaşıoğlu A, Kemaloğlu YK, İleri F, Ceylan A.Parotis tümörlerinin retrospektif analizi 24. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya. 24. Ulusal Otorinolarengoloji&Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1998: Sayfa: 203-206.
Gençay S, Köybaşıoğlu A, Belgin E, İnal E, İleri F, Uğur B.Ses restorasyonunda prostetik ve özofageal konuşmanın analizi.24. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya. 24. Ulusal Otorinolarengoloji&Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1998: Sayfa: 363-366.
İleri F, Ünal M, Köybaşıoğlu A, Yılmazbaş P,Yılmaz M. Tiroid oftalmopatide kombine orbital dekompresyon tekniği. 24. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya. 24. Ulusal Otorinolarengoloji&Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1998: Sayfa: 467-470.
Talayman F, İnal E , Köybaşıoğlu A, Kemaloğlu Y, İleri F, Atilla H. Parsiyel larenjektomi sonuçlarımız. 24. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya. 24. Ulusal Otorinolarengoloji&Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1998: Sayfa:
Köybaşıoğlu A, Tokçaer A, Öz Ö, İleri F, Beder L, Özbilen S.Modifiye radikal ve selektif boyun diseksiyonları sonrası N.Accessorius fonksiyonu.24. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya. 24. Ulusal Otorinolarengoloji&Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1998: Sayfa: 625-628.
Uğur B, İnal E, Köybaşıoğlu A, Kemaloğlu Y, İleri F, Gençay S. Oral kavite tümörlerinin retrospektif analizi. 24. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya. 24. Ulusal Otorinolarengoloji&Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Asım Kaytaz, 1998: Sayfa:937-940
İleri F, Uslu SS, Sargon MF, Gençay S, Özbilen S, Çelik HH, Köybaşıoğlu A.Histopathologic evaluation of mucosa obtained from mastoidectomy cavity by mastoidoscopy.5th Congress of European Association of Clinical Anatomy, Constanta, Romania, 3-5 Haziran 1999.
Köybaşıoğlu A, İnal E, Uslu S, İleri F, Atilla H, Yılmaz M. Genişletilmiş hemilarenjektomi sonrası tiroid kıkırdak posterior parçası ile glottik rekonstrüksiyon. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa:70-73.
Yılmaz M, Köybaşıoğlu A, İnal E, Uslu S, İleri F, Asal K.Selektif boyun diseksiyonlarında supra retrospinal bölge diseksiyonu gerekli mi? 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa:95-98.
Laçin M, İleri F, Uslu S, Köybaşıoğlu A, İçöz G, İnal E. FES cerrahisinde parsiyel orta konka müdahaleleri.25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa:167-170.
Uslu S, İleri F, Köybaşıoğlu A, Akyürek N, Yılmaz M, Ataoğlu Ö. Nd:Yag lazer ve tavşan maksillo-turbinat mukozasının doz-histolojik yanıt ilişkisi.25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa: 199-202.
Özbilen S, Uslu S, Köybaşıoğlu A, İleri F, Yılmaz M, Laçin M.Kronik otit cerrahisinde revizyon nedenleri. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa:384-387.
Öz Ö, Köybaşıoğlu A, Uslu S, İleri F, Ünal S, Doğan İ, İnal E, Ünal S.Farengeal nörektomi yapılan ve yapılmayan total larenjektomili hastalarda faringoösefageal segment basınçlarının karşılaştırılması. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa: 423-426.
Ceylan A, Köybaşıoğlu A, Yılmaz M, Uslu S, Sezer C, İnal E. Larenks ve Hipofarenks kanserlerinde tiroid bezi tutulumu. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa:514-517.
Gençay S, Uslu S, Köybaşıoğlu A, Öz Ö, İleri F, Özbilen S.Kronik otit cerrahisi ve timpanoplastide dehidrate temporal fasya kullanılması.25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa: 540-543.
Ceylan A, Uslu S, Köybaşıoğlu A, İleri F, Uğur B, Özbilen S. Kronik otit komplikasyonlarına yaklaşım.25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa:727-730.
İleri F, Uslu S, Köybaşıoğlu A, Gençay S, Koçak T, Özbilen S.Endoskopik sinüs cerrahisi ile kombine edilen mini caldwell-luc.25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa:858-861.
Köybaşıoğlu A, İnal E, Uslu S, İleri F, Yılmaz M, Subaşı F.Kord vokal lezyonlarının cerrahi tedavisinde submukozal enjeksiyon tekniği.25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999 İzmir. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. Editör: Prof. Dr. Nazım Korkut. Sayfa:939-940.
İçöz G, İleri F, Uslu S, Köybaşıoğlu A, Öz Ö, Özbilen S.Kronik sinüzit mikrobiyolojisi ve radyolojisi arasındaki ilişki.18-22 Eylül 1999’deİzmir’de düzenlenen 25. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
Alper Ceylan, Sabri Uslu, Ahmet Köybaşıoğlu, Fikret İleri, Birol Uğur, Suat Özbilen. Kronik otitis media komplikasyonlarına yaklaşım. 18-22 Eylül 1999’de Antalya’da düzenlenen 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur. 25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları. (Ed. Nazım Korkut), İstanbul, 1999:727-730.
İçöz G, İleri F, Uslu S, Ataoğlu H, Altıner S, Köybaşıoğlu A.Kronik sinüzit mikrobiyolojisi.18-22 Eylül 1999’deİzmir’de düzenlenen 25. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
Özbilen S, Uslu S, İleri F, Köybaşıoğlu A, İçöz G, Uğur B.Otonörolojik girişimler: endikasyon ve cerrahi teknikler.18-22 Eylül 1999’deİzmir’de düzenlenen 25. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
Uslu S, İleri F, Köybaşıoğlu A, Çelik H, Sargon M, Özbilen S. Hidroksile polivinil asetal ve konvansiyonel ekstrafor burun tamponlarının scanning elektron mikroskopi ile incelenmesi.18-22 Eylül 1999’deİzmir’de düzenlenen 25. Ulusal Otorinolarengoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur
Köybaşıoğlu A, Uslu S, Sargon MF, Çelik HH, İleri F, İnal E. An electron microscopic study of the phrenic nerve for laryngeal reinnervation. The IVth National Congress of the Romanian Society of Anatomists and The 1 st Congress of the Medical Union of Balkans and Black Sea Region Countries, Oredea, Romanya, 2-4 Haziran 2000.
Koçak T, İleri F, Uslu S, Köybaşıoğlu A,Kızıl Y, İnal E. Saline ve hipertonik tamponlanmış solüsyonlarla nazal irrigasyonun, çeşitli nazal hastalıklarında mukosiliyer klirens üzerine etkilerinin karşılaştırılması. 22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur.
Özbilen S, Göksu N, İleri F, Köybaşıoğlu A, Kemaloğlu Y, Uslu S, Gökmen S. Otoskleroz cerrahisi sonuçlarımız.22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur.
İnal E, Laçin M, Köybaşıoğlu A, Asal K, İleri F, Uslu S. Baş boyun epidermoid karsinomlu hastalarda: ferritin, lipid ilişkili sialik asit (LSA), karsinoembriyonik antijen (CEA), yassı hücreli karsinoma antijen (SCC) ve cyfra 21-1’in tümör markeri olarak değerinin araştırılması.22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur.
Uslu S, Ceylan A, Sürücü S, Asal K, İleri F, Çelik HH, Köybaşıoğlu A.Topikal kortikosteroidlerin maksiller sinüs mukozası iyileşmesi üzerindeki etkisi.22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur.
Asal K, Bir F, Köybaşıoğlu A, Ceylan A, İnal E, İleri F, Uslu S. Larenks epidermoid karsinomunda prognostik faktörler. 22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur.
Köybaşıoğlu A, Tokçaer A, İnal E, Uslu S, İleri F, Koçak T, Ural A. Supraretrospinal üçgenin diseke edilmediği lateral selektif boyun diseksiyonlarında N.Accesorius fonksiyonu 22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur.
İleri F, Subaşı F, Köktürk O,Uslu S, Memiş L, Köybaşıoğlu A, Atilla H. Nazal polipozisli hastalarda prognostik faktörler.22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur.
Asal K, Güzel Ö, Uslu S.S, Hızel K, İleri F, Köybaşıoğlu A. Hidroksile polivinil asetal (Merocel) ile konvansiyonel ekstrafor nazal tamponların septoplastide kullanım sonrası mikrobiyolojik karşılaştırılması. 22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
İnal E, Köybaşıoğlu A, Üner A, Asal K, Uslu S, İleri F. Oral Kavite karsinomlarında selektif arteriel kateter tekniği ile intraarteriel kemoterapi tedavisi. 22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
Ceylan A, İleri F, Uslu S, Atilla H, Köybaşıoğlu A, Özbilen S. Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası frontal sinüs problemleri.22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
İleri F, Asal K, Uslu S, Köybaşıoğlu A, Ceylan A, Ural A. Transseptal transsfenoidal hipofizektomi sonrası burun ve paranazal sinüslerin klinik ve radyolojik değerlendirilmesi.22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
Ural A, Uslu SS, İleri F, Atilla H, Özbilen S, Köybaşıoğlu A. Dev konka bulloza.22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
Atilla H, Köybaşıoğlu A, İleri F, Uslu S, İnal E. Eagle sendromuna cerrahi yaklaşım22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
Mahmut Huntürk Atilla, Fikret İleri, Sabri Uslu, Ahmet Köybaşıoğlu, Erdoğan İnal, Alper Ceylan. Paranazal sinüslerdeki ossifiye fibromlara cerrahi yaklaşım. 22-26 Eylül 2001’de Antalya’da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur. 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s:46.
Mahmut Huntürk Atilla, Fikret İleri, Sabri Uslu, Ahmet Köybaşıoğlu, Erdoğan İnal, Alper Ceylan. Paranazal sinüslerdeki ossifiye fibromlara cerrahi yaklaşım. 22-26 Eylül 2001’de Antalya’da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sunulmuştur. 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s:46.
Uslu S, Çelik HH, Köybaşıoğlu A, İleri F, İnal E, Özbilen S. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisinde kullanılan biomateryaller üzerinde biofilm oluşumu.22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
Köybaşıoğlu A, Gençay S, İnal E, Poyraz A, Uslu S, İleri F. Mikroplak laringoplasti: hayvan çalışması22-26 Eylül 2001’de Antalya’ da düzenlenen 26. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
Bir F, Memiş L, Asal K, Köybaşıoğlu A. Larinksin skuamöz hücreli karsinomunda mikrodamar yoğunluğu ve p53 tümör süpresör genin prognoz üzerine etkisi. XV. Ulusal Patoloji Kongresi 20-26 Ekim 2001, Adana
Yamaç D, Akmansu M, Köybaşıoğlu A, Günel N, Egehan İ, İnal E. Baş boyun tümörlerinde organ koruyucu tedavi. Baş ve Boyun Kanserleri Multidisipliner Toplantı. 28-30 Mart 2002, Ankara
Ceylan A, Köybaşıoğlu A, Kızıl Y, İnal E, Asal K. Horizontal supraglottik larenjektomi yapılan hastalarda farengeal nörektomi ile krikofarengeal miyotominin yutma fonksiyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. 2. Türk- İtalyan Larengoloji Kongresi, 8-10 Kasım 2002 Ankara –Türkiye
Ceylan A, Köybaşıoğlu A, Yılmaz M, Uslu S, Asal K, İnal E. Larenks ve hipofarenks kanserlerinde tiroid bezi tutulumu. 2. Türk- İtalyan Larengoloji Kongresi, 8-10 Kasım 2002 Ankara –Türkiye
Yüksel A., Köybaşıoğlu A., İnal E., Ceylan A., Asal K., Uslu S. Bilateral kord vokal paralizilerinde kordotomi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları, 4-9 Ekim 2003, Kemer / Antalya.
Ahmet Ural, Ahmet Köybaşıoğlu, Sabri Uslu, Alper Ceylan, Korhan Asal, Fikret İleri. Globus faringeus etiyolojisinde “epiglot anteversiyonu” ve terapötik yaklaşım. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sözel sunum olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s:27.
Aykut Erdem Dinç, Ahmet Ural, Ahmet Köybaşıoğlu, Alper Ceylan, Korhan Asal, Sabri Uslu, Erdoğan İnal. Larengomalazi tedavisinde lazer epiglottoplasti. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s: 272.
Aykut Erdem Dinç, Alper Ceylan, Ahmet Ural, Metin Yılmaz, Ahmet Köybaşıoğlu, Erdoğan İnal. Laringo-faringeal tümörlerin cerrahi tedavisinde faringo-özefagial rekonstrüksiyon yöntemleri. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sözlü sunum olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s: 32.
Yüksel A., Köybaşıoğlu A., İnal E., Ceylan A., Asal K., Uslu S. Bilateral kord vokal paralizilerinde kordotomi. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları, 4-9 Ekim 2003, Kemer / Antalya.
Ural A., Köybaşıoğlu A., Uslu S., Ceylan A., Asal K., İleri F. Globus faringeus etiyolojisinde ‘epiglot anteversiyonu’ ve terapötik yaklaşım. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları, 4-9 Ekim 2003, Kemer / Antalya.
Ural A., Köybaşıoğlu A., Ceylan A., Asal K., Uslu S. Aurikülada arteryovenöz fistül: Olgu sunumu ve terapötik yaklaşım. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları, 4-9 Ekim 2003, Kemer / Antalya.
Atilla H., Özbilen S, Ceylan A, Asal K, Uslu S, Köybaşıoğlu A, Ural A. Kronik otitis mediada dış kulak yolu arka duvarı, kemikçik zinciri ve mastoid antrumda oluşan histopatolojik değişiklikler. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları, 4-9 Ekim 2003, Kemer / Antalya.
Baysal E., Köybaşıoğlu A, Ceylan A, Asal K, Uslu S, İnal E. Larengomalazi tedavisinde lazer epiglottoplasti. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları, 4-9 Ekim 2003, Kemer / Antalya
Ahmet Köybaşıoğlu, Müge Akmansu, Deniz Yamaç, Oğuz Yılmaz, Alper Ceylan, Erdoğan İnal. İleri evre larenks kanserlerinde organ koruma protokolleri. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sözlü sunum olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s: 33.
Ahmet Köybaşıoğlu, Elif Baysal, Erdoğan İnal, Alper Ceylan, Korhan Asal, Fikret İleri. Erken evre glottik karsinomlu hastalarda lazer kordektomi. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s: 221.
Aykut Erdem Dinç, Ahmet Ural, Ahmet Köybaşıoğlu, Alper Ceylan, Korhan Asal, Sabri Uslu, Erdoğan İnal. Larengomalazi tedavisinde lazer epiglottoplasti. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s: 272.
Aykut Erdem Dinç, Alper Ceylan, Ahmet Ural, Metin Yılmaz, Ahmet Köybaşıoğlu, Erdoğan İnal. Laringo-faringeal tümörlerin cerrahi tedavisinde faringo-özefagial rekonstrüksiyon yöntemleri. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sözlü sunum olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s: 32.
Yusuf Kızıl, Alper Ceylan, Ahmet Köybaşıoğlu, Korhan Asal, Sunay Cafer, Erdoğan İnal, Ahmet Ural. Glomus tümörleri: klinik yaklaşımımız. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sözel sunum olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s: 38.
Ahmet Köybaşıoğlu, Müge Akmansu, Deniz Yamaç, Oğuz Yılmaz, Alper Ceylan, Erdoğan İnal. İleri evre larenks kanserlerinde organ koruma protokolleri. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sözlü sunum olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s: 33.
Alper Yüksel, Ahmet Köybaşıoğlu, Erdoğan İnal, Alper Ceylan, Korhan Asal, Sabri Uslu. Bilateral kord vokal paralizlerinde kordotomi. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sözlü sunum olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s: 60.
F18. Ahmet Köybaşıoğlu, Elif Baysal, Erdoğan İnal, Alper Ceylan, Korhan Asal, Fikret İleri. Erken evre glottik karsinomlu hastalarda lazer kordektomi. 4-9 Ekim 2003’de Antalya’da düzenlenen 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur. 27. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı s: 221
Fatih Çelenk, Yusuf Kızıl, Alper Ceylan, Utku Aydil, Metin Yılmaz, Fikret İleri, Ahmet Köybaşıoğlu. Paranazal sinüs tümörleri: klinik tecrübemiz. 21-26 Mayıs 2005’de Antalya’da düzenlenen 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde sözel sunum olarak sunulmuştur. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı. (Ed: Ferhan Öz), İstanbul, 2005, s:46.
Fatih Çelenk, Alper Ceylan, Ahmet Köybaşıoğlu, İpek Işık Gönül. Erişkin hastada servikal kistik lenfanjiom: olgu sunumu. 21-26 Mayıs 2005’de Antalya’da düzenlenen 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunulmuştur. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı. (Ed: Ferhan Öz), İstanbul, 2005, s:177.
Ahmet Köybaşıoğlu, Müge Akmansü, Deniz Yamaç, Alper Ceylan, Fatih Çelenk “İleri evre larenks kanserlerinde organ koruma protokolleri:klinik tecrübemiz” 26-31 Mayıs 2007’de Antalya’da düzenlenen 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunulmuştur. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri özet kitabı. (Ed: Ed: Prof. Dr. Asım Kaytaz, Prof. Dr. Ümit Uluöz), İstanbul, 2007, s:154
Fatih Çelenk, Alper Ceylan, Metin Yılmaz, Erdoğan İnal, Nebil Göksu, Ahmet Köybaşıoğlu, Yıldırım Bayazıt, İsmet Bayramoğlu, “Baş boyun bölgesi glomus tümörlerinde tanı ve tedavi” 26-31 Mayıs 2007’de Antalya’da düzenlenen 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunulmuştur. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri özet kitabı. (Ed: Ed: Prof. Dr. Asım Kaytaz, Prof. Dr. Ümit Uluöz), İstanbul, 2007, s:209.
Hakan Tutar, Hüsamettin Erdamar, Ahmet Ahmet Köybaşıoğlu, Yusuf Kızıl, Alper Ceylan, Sabri Uslu, “Malign ve benign laringeal patolojilerde doku total safra asidi düzeyi ve malign etiyolojideki rolü” 26-31 Mayıs 2007’de Antalya’da düzenlenen 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri özet kitabı. (Ed: Ed: Prof. Dr. Asım Kaytaz, Prof. Dr. Ümit Uluöz), İstanbul, 2007, s: 123-124.
Ahmet Köybaşıoğlu, Mustafa Çolak, Nalan Akyürek, Yusuf Kızıl, Utku Aydil. Olgu Sunumu: Rekürren siyaladenit şeklinde prezente olan ve steroide iyi yanıt veren atipik seyirli parotis bezi lenfoması. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Belek, Antalya 26-30 Ekim 2011
Utku Aydil, Yusuf Kızıl, Faruk Kadri Bakkal, Ahmet Köybaşıoğlu, Sabri Uslu. Sert damağın primer neoplastik lezyonları. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Belek, Antalya 26-30 Ekim 2011
Utku Aydil, Yusuf Kızıl, Ahmet Köybaşıoğlu, Alper Dilci, Erdoğan İnal. Minör Tükrük Bezi Tümörleri: Lokalizasyonları ve Histopatolojik Özellikleri. 33. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Belek, Antalya 26-30 Ekim 2011
Tutar H, Aydil U, Bakkal FK, Ceylan A, Kızıl Y, Yılmaz M, Köybaşıoğlu A. Tiroid cerrahisi deneyimlerimiz. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya
Ceylan A, Dilci A, Tutar H, Yılmaz M, Köybaşıoğlu A. Konjenital boyun kitlelerindeki son 12 yıllık deneyimimiz 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
VERDİĞİM KONFERANSLAR VE KATILDIĞIM PANELLER
Farengeal Nörektomi Video Sunumu. 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül 1997, Antalya
Kolesteatom Cerrahisi ve Boyun Diseksiyonları. 22 Nisan 1998, Eskişehir
Kulak Hastalılarında Mikroşirürjikal Tedavi VII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 20-22 Mayıs 1998 Ankara
25. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Rekonstrüktif Larenjektomiler Paneli, 18-22 Eylül 1999, İzmir
Boyun Diseksiyonları 30 Kasım 1999, Ankara
Ses Hastalıkları ve Tedavi Prensipleri. 19 Aralık 1999, Ankara
Sesimi Seviyorum. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 28-30 Nisan 2000, Kapadokya-Nevşehir
Parafarengeal Bölgeye Yaklaşım. Hollanda-Türk Baş-Boyun Cerrahisi Deneyimleri. 12-13 Ekim 2000. Ankara
Erişkin ve Çocukluk Dönemi Baş-Boyun Kitlelerine Yaklaşım. 22 Kasım 2000, Bursa
Larinks Kanserinde Konservasyon Cerrahisi. 19 Nisan 2001, Ankara
Benign Vokal Fold Lezyonları Paneli. Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu. 20—22 Haziran 2001, Ankara.
Premalignve malign vokal fold lezyonları Paneli. Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu. 20—22 Haziran 2001, Ankara.
26. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Eğitsel Kurs. Kord Vokal lezyonlarının Cerrahi Tedavisinde Submukozal Enjeksiyon Tekniği 22-26 Eylül 2001, Antalya
26. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Eğitsel Kurs. Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonunda Farengeal Nörektomi ve Miyotomi 22-26 Eylül 2001, Antalya
Boyun Metastazları. Baş ve Boyun Kanserleri Multidisipliner Toplantı. 28-30 Mart 2002, Ankara
Parsiyel Larenjektomi. 2 Nisan 2002, İstanbul
Benign Organik Ses Hastalıkları. Ses Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 2-5 Mayıs 2002, Kuşadası-Aydın
Boyun Diseksiyonları Kursu. 9 Mayıs 2002, Ankara
Boynun Radyolojik Anatomisi. Boyun Diseksiyon Kursu. 23-24 Haziran 2002, Ankara
Larenks kanserlerinde fonksiyonel parsiyel larenjektomi teknikleri. Karadenizden Ses, Ses Hastalıkları Tanı ve Tedavisi Sempozyumu. 29 Ağustos-1 Eylül 2002, Trabzon
Çocuklarda larenks patolojileri. 2. Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi. 8-10 Kasım 2002, Ankara
Baş-boyun kanserleri paneli. Klinik onkolojide PET ve moleküler görüntüleme sempozyumu 7-9 Aralık 2007-Ankara
Farenks kanserlerinde görüntüleme Paneli 12. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 7-9 Aralık 2007, Bursa
Larinks Kanserlerinde Organ Koruma Protokolleri Paneli. 8.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 15-17 Mayıs 2008 Ankara
Erken evre larenks tümörleri paneli. 7. Akademi Toplantısı 9-12 Nisan 2009 Antalya
Larenksin erken evre malign tümörleri paneli. 4. KBB de Harvard Uygulamaları Sempozyumu, 30 Nisan-3 Mayıs 2009 Kapadokya
III. Baş Boyun Kanserleri Kongresi. 14-18 Ekim 2009, Antalya. Boyun diseksiyonları konferansı.
31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. İleri evre larenks kanseri, Total larenjektomi mi? Organ koruma mı?
Boyun radyolojik anatomisi Kursu: 9.Uluslar arası Kulak Burun Boğaz ve Başboyun Cerrahisi Kongresi. 8-10 Nisan 2010 Sheraton- Ankara
Boyun diseksiyonları Kursu: 9.Uluslar arası Kulak Burun Boğaz ve Başboyun Cerrahisi Kongresi. 8-10 Nisan 2010 Sheraton- Ankara
Larenks Kanseri tartışmalı olgular: 8. Akademi Toplantısı, 15-18 Nisan 2010 Antakya
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği haftalık toplantısı. Boyun diseksiyonları paneli. 6 Mayıs 2010 Ankara
Ankara KBB derneği toplantısı, Larenks konservasyon cerrahisi 14 Ekim 2010 Ankara
Parapharyngeal tumors panel konuşması, Current concepts in Head&Neck Surgery and Oncology, 7-9 Ekim 2010 Antalya Susesi otel
Boyun diseksiyonları kursu, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi-27-31 Ekim 2010 Antalya
KBB Radyolojisi Olgu sunumları, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi-27-31 Ekim 2010 Antalya
Baş-Boyun flapleri 10. Uluslar arası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 26-28 Nisan 2012 Ankara
Öksürük ve laringofarengeal reflü. 11. Aile Hekimleri kongresi 16-20 Mayıs 2012 Antalya
Baş-boyun bölgesi tümörleri ve lenfadenopatiler11. Aile Hekimleri kongresi 16-20 Mayıs 2012 Antalya
İleri evre larenks kanserlerine multidisipliner yaklaşım. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya
Total larenjektomi sonrası ses restorasyonu. 7 Larengoloji kongresi. 27-28 Eylül 2013 İstanbul
İleri Evre Larenks Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım Panel Moderatörü. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013 Antalya

KATILDIĞIM KONGRELER ve SEMPOZYUMLAR
XVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji Kongresi 9-12 Ekim 1983, Adana
The Symposium on Cronic Oitis Media and Its Treatment. May 8-11 1988, Ankara
KBB da Uzmanlık Ütü 1. Oiovizüel Smpozyumu. 23-25 Mayıs 1989. İzmir
Endoskopik Nazal ve Paranazal Sinüs Cerrahisi Eğitim Kursu. 31 Mayıs- 1 Haziran 1991, Ankara
XXI. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi. 5-12 Ekim 1991, Analya
Baş Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu. 13-15 Mayıs 1992
Maksillo-Fasiyal Cerrahi Simpozyumu. 24-25 Ekim 1992, İzmir
XV. World Congress of Otorhinolaryngology& Head and Neck Surgery. 20-25 June 1993, İstanbul
Workshop on Otoneurology and Phonosurgery. June 26-27 1993, Ankara
SSK Tıp Kongresi 18-21 Nisan 1994, Çeşme-İzmir
Akustik Nörinoma ve Kafa Kaidesi Yaklaşımları. 14 Mayıs 1994, Ankara
Orta Kulak Rekonstrüksiyonu ve Kafa Tabanı Cerrahisi Simpozyumu. 7-9 Eylül 1994, İstanbul
Laringo-Stroboskopi Kursu. 21 Nisan 1995, Ankara
Symposium on Recent Developments in Head and Neck Surgery. June 1-3 1995, Ankara
23. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül- 4 Ekim 1995, Antalya
2. Videolarengostroboskopi Larengeal Elektromiyografi ve Fonocerrahi Kursu. 4-5 Kasım 1995, Ankara
Uluslararası Kolesteatom Simpozyumu. 6-7 Kasım 1995, Ankara
1. Ses Ses Hastalıkları Simpozyumu. 17-18 Kasım 1995, İstanbul
Harvard Applications in Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery. 25-27 April 1996, İstanbul
Türkiye’de Dünden Bugüne Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Sempozyumu. 11 Mayıs 1996, Ankara
Septorinoplasti Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu. 16-18 Mayıs 1996, Ankara
Endoskopik Endonazal Sinüs Cerrahisinin Dünü, Bugünü, Yarını. 27-28 Mayıs 1996, Ankara
3rd Congress of the European Federation of Otorhinolaryngological Societes. June 9-14 1996, Budapest-Hungary
12. Hacettepe Kulak-Burun-Boğaz Alumni Toplantısı. 20-21 Haziran 1996, Ankara
KBB’ de Uluslararası Konferanslar Dizisi 1-2 Ekim 1996, İzmir
Otonöroloji Günleri. 17-19 Ekim 1996, İstanbul
First International Voice Symposium. October 24-26 1996, Ankara
1. Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi. 4-7 Mayıs 1997, Antalya
Otoakustik Emisyon ve Klinik Uygulamalar Kursu. Ankara
1. Selçuk Kafatabanı ve Kraniofasiyal Cerrahi Günleri Eğitim Kursu. 5-7 Eylül 1997, Konya
24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül 1997, Antalya
Workshop on Videostroboscopy. October 3-4 1997, Ankara
XIII. Alumni Toplantısı. 5-7 Kasım 1997, Hacettepe-Ankara
Pediatrik Otorinolarengoloji Toplantısı, 19-22 Mart 1998, Bursa.
Kolesteatom Cerrahisi ve Boyun Diseksiyonları Konferansı 22 Nisan 1998, Eskişehir
Larenks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi. 8-10 Ekim 1998, Ankara
Otitis Media Tedavisinde Yenilikler. 21-24 Mart 1999, Erzurum
II. Uluslar arası Ses Hastalıkları Simpozyumu. 29-30 Nisan 1999, İstanbul
25. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylül 1999, İzmir
KBB-Baş Boyun Cerrahisinde Yenilikler. 16.11.1999, Ankara
Otorinolarengolojik Allerji. 2-5 Mart 2000, Bursa
Sesimi Seviyorum. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 28-30 Nisan 2000, Kapadokya-Nevşehir
2000 Uluslar arası Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Toplantısı. 1-4 Haziran 2000, Ankara
Voice 2000 Ses Hastalıkları Sempozyumu. 2-3 Ekim 2000, Ankara
Antibiyotiklerin Klinik Farmakolojisi. 30 Ekim-2 Kasım 2000, Antalya
Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu. 20-22 Haziran 2001, Ankara
26. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 22-26 Eylül 2001, Antalya
Otitis Media-Bugün, 21-24 Mart 2002, Bursa.
Baş ve Boyun Kanserleri Multidisipliner Toplantı. 28-30 Mart 2002, Ankara
Uluslararası katılımlı Ses Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 2-5 Mayıs 2002, Kuşadası-Aydın
KBB’de Yeni Ufuklar. 31 Mayıs 2002-2 Haziran 2002, Ankara
Karadenizden Ses, Ses Hastalıkları Tanı ve Tedavisi Sempozyumu 29 Ağustos-1 Eylül 2002, Trabzon
2. Türk- İtalyan Larengoloji Kongresi, 8-10 Kasım 2002 Ankara –Türkiye
Klinik Onkolojide PET ve Moleküler Görüntüleme Sempozyumu 7-9 Aralık 2007 Ankara
8.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 15-17 Mayıs 2008 Ankara
12. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 7-8 Aralık 2007, Bursa
ICHNO 26-28 Şubat 2009 Barcelona-İspanya
7. Akademi Toplantısı 9-12 Nisan 2009 Antalya
4. KBB de Harvard Uygulamaları Sempozyumu, 30 Nisan-3 Mayıs 2009 Kapadokya
Vertigo Günleri 13 Haziran 2009 Ankara
III. Baş Boyun Kanserleri Kongresi. 14-18 Ekim 2009, Antalya
31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya
9.Uluslar arası Kulak Burun Boğaz ve Başboyun Cerrahisi Kongresi. 8-10 Nisan 2010 Sheraton- Ankara
8. Akademi Toplantısı, 15-18 Nisan 2010 Antakya
6. Ulusal Rinoloji Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya
Current concepts in Head&Neck Surgery and Oncology, 7-9 Ekim 2010 Antalya Susesi otel
32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi-27-31 Ekim 2010 Antalya
6. Ulusal Larengoloji Kongresi, 17-18 Şubat 2012 Ankara
10. Uluslar arası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 26-28 Nisan 2012 Ankara
34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun cerrahisi Kongresi 10-14 Ekim 2012 Antalya
7. Ulusal Larengoloji kongresi. 27-28 Eylül 2013 İstanbul
35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun cerrahisi Kongresi 2-6 Kasım 2013 Antalya

Mesleki Üyelikleri
Larengoloji Derneği
Rinoloji Derneği
Türk Kulak Burun Boğaz Derneği
Ankara Kulak Burun Boğaz Derneği

Branşlar

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

18006071 Kişi ziyaret etti.