+90 216 456 82 12

Uzm. Dr. Demet Altun
Uzm. Dr. Demet Altun

Ad-Soyad : Demet Altun
Akademik Ünvan : Uzman Doktor
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve yılı   :  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2001)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı    :  GATA (2010)

Mesleki Deneyim    :    
Medicana Int Ankara Hastanesi ( 2016 -  )
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (2016)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2016)
Boston Children’s Hospital& Harvard Medical  School, Observer Dr. (2015) 
Mass General Hospital for Children & Harvard Medical School, Observer Dr. (2015) 
Etimesgut Asker Hastanesi, Uzm. Dr. (2010-2015)
4. Ana Jet Üs Komutanlığı Akıncı, Uçuş Tabipliği       (2004-2006)
 Malatya Asker Hastanesi, Danışma Hekimliği (2004)

Bilimsel Yayınlar    :    

Yayınlar
Gök F, Sarı E, Erdogan O, Altun D, Babacan O. Familial Mediterranean fever and IgA nephropaty: case report and review of the literature. Clinical Nephrology, Vol.70- No.1/ July 2008
Vurucu S, Congoloğlu A, Altun D, Unay B, Akın R. Neuroleptic Malignant Syndrome due to risperidone treatment in a child with Joubert Syndrome. J Natl Med Assoc. 2009 Mar;101 (3):273–5.
Gursel O, Altun D, Atay AA, Bedir O, Kurekci AE. Mycoplasma pneumoniae Infection Associated With Pancytopenia: A Case Report. J Pediatr Hematol Oncol. 2009 Oct; 31(10):760-2.
Koklu E, Sarici SU, Altun D, Erdeve O. Nicolau syndrome induced by intramuscular vitamin K in a premature newborn.Eur J Pediatr. 2009 Dec; 168(12): 1541-2.
Koklu E, Karadag A, Tunc T, Altun D, Sarici SU. Congenital cytomegalovirus infection associated with severe lung involvement in a preterm neonate: a causal relationship? Eur J Pediatr. 2009 Nov; 168(11):1409–12. Epub 2009 Feb 18.
Gursel O, Sari E, Altun D, Atay AA, Akin R. Vincristine induced unilateral ptosis in a child. Pediatr Neurol 2009; 41: 461-463.
Gursel O, Kurekci AE, TascilarE, Ileri T, Altun D, Tapan S, Kurt I, Kocaoglu M, Aydın A, Okutan V, Ozcan O. Premature atherosclerosis in children with ß-thalassemia major. J Pediatr Hematol Oncol, 2012 Nov; 34(8): 630-4.
Altun D, Kurekci AE, Gursel O, Hacihamdioglu DO, Kurt I, Aydın A, Ozcan O. Malondialdehyde, antioxidant enzymes, and renal tubuler functions in children with iron deficiency or iron deficiency anemia. Biol Trace Elem Res. 2014 Oct; 161 (1): 48-56.
Okur G, Altun D, Lim-Dunham J, Shaar M. Congenital intracranial teratoma of the lateral ventricle with a diverse histologic feature: a case report. J Neuro Sci (Turkish) 2014; 31(3): 619-625.
Altun D, Arslan HH, Umudum H, Okur G, Ersal Y. Lymphoid papillary hyperplasia of palatine tonsils: A rare pediatric case from Turkey. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra. 2015; 25-27.
Altun D, Dabak O, Hacihamdioglu DO. Scientific Publications of Pediatrics over the Last Ten Years in Turkey and in the World. Turk J Pediatr 2015; 57: 117-122.
Ozturk M, Yavuz F, Altun D, Ulubay M, Fıratlıgıl FB. Postpartum Bilateral Sacroiliitis caused by Brucella Infection. J Clin Diagn Res 2015 Nov, Vol-9(11): QD07-QD08.
Dabak O,Altun D, Arslan M, Yaman H, Vurucu S, Yesilkaya E, Unay B. Evaluation ofPlasmaMelatoninLevels inChildren withAfebrileandFebrileSeizures. Pediatric Neurology DOI:10.1016/j.pediatrneurol.2015.12.025

Posterler
Gök F, Sarı E, Engin Gök D, Altun D, Babacan O. PHEX geninde yeni mutasyonla hipofosfatemik riketsin birlikteliği. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 07- 11 Kasım 2007, Girne, KKTC.
Köklü E, Sarıcı SÜ, Altun D, Erdeve Ö. Preterm bir yenidoğanda intramüsküler K vitamini enfeksiyonuna bağlı gelişen Nicolau Sendromu. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27- 30 Nisan 2009, Çeşme, Türkiye.
Köklü E, Karadağ A, Tunç T, Altun D, Sarıcı SÜ. Preterm bir yenidoğanda ağır akciğer tutulumu ile seyreden konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27- 30 Nisan 2009, Çeşme, Türkiye.
Sarıcı SÜ, Köklü E, Altun D. İki (ikiz) preterm yenidoğanda uzun süreli oral kafein kullanımına bağlı gelişen geç ve ağır hiponatremi. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27- 30 Nisan 2009, Çeşme, Türkiye.
Tascılar ME, Altun D, Gürsel O. Intracranial hemorrhage due to vitamin K deficiency in an infant despite vitamin K prophylaxis at birth. 14th Congress Balkan Military Medical Committee, 10- 14 May 2009, Bulgaria.
Gürsel O, Altun D, Atay AA, Bedir O, Kürekçi AE. Mycoplasma Pnömoniae enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen bir pansitopeni olgusu. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara, Türkiye.
Gürsel O, Sarı E, Altun D, Atay AA, Akın R, Kürekçi AE.Vincristine bağlı tek taraflı ptozis; olgu sunumu. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara, Türkiye.
Kürekçi AE, Gürsel O, Altun D, Atay AA, Bahçe M, Çıtak FE, Ezer Ü, Arpacı F. MLL geni yeniden düzenlenmesi olan Akut Miyeloid Lösemili bir olguda CD34+ kök hücre seleksiyonlu otolog kök hücre nakli. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara, Türkiye.
Kürekçi AE,Gürsel O, Altun D, Atay AA, Bahçe M. Diferansiye edici ajan olarak ATRA’nın kullanıldığı, monozomi 7’si olan juvenil miyelomonositik lösemili bir olguda allojeneik kök hücre nakli. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara, Türkiye.
Kürekçi AE,Gürsel O, Atay AA, Altun D, Aydın İ, Çaycı T. Hematopoetik kök hücre nakli uygulanan hastalarda laktik dehidrogenaz düzeyi engrafman zamanının belirlenmesinde bir belirteç olabilir mi? 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 7–10 Ekim 2009, Antalya, Türkiye.
Kürekçi AE,Gürsel O, Atay AA, Altun D, Aydın İ, Çaycı T. Can serum lactate dehydrogenase enzyme level be an early marker of myeloid engraftment in recipients of hematopoetic stem cell transplantation? 15th Congress of The European Hematology Association. June 10-13,2000, Spain, Barcelona.
Gursel O, Kurekci AE, TascilarE, Ileri T, Altun D, Tapan S, Kurt I, Kocaoglu M, Aydın A, Okutan V, Ozcan O. Beta Talasemi Majörlü Hastalarda Aterosklerotik Parametrelerin Değerlendirilmesi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3–7 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.
Gürsel O, Ataş E, Altun D, Kürekçi AE. Kronik GVHD Nedeniyle Steroid Tedavisi Verilen Bir Olguda Uzun Süre Proton Pompa inhibitörü Kullanımına Bağlı Gelişen Vitamin B12 Eksikliği. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3–7 Kasım 2010, Antalya, Türkiye.
Gursel O, Kurekci AE, Altun D, Atay AA, Bahce M. A Child with Juvenile Myelomonocytic Leukemia and Monosomy 7 Trated with Allogeneic Hematopoetic Stem Cell Transplantation and All- Trans Retinoic Acid. 37th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 3-6 April 2011. Paris, France. Bone Marrow Transplantation.Vol:46, suplement 1.
Gursel O, Atas E, Eker I, Altun D, Pamuk U,Kurekci AE. Vitamin B12 Deficiency Associated with Three-Month Use of Proton-Pump Inhibitor in a Child with Chronic Graft-Versus-Host Disease. 38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 1-4 April 2012. Geneva, Switzerland. Bone Marrow Transplantation. Vol:47, suplement 1.
Gursel O, Kesik V, Eker I, Babacan O, Altun D, Kurekci AE.The Effect of Glutamine Supplementation in Children Who Underwent Hematopoetic Stem Cell Transplantation. 38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 1-4 April 2012. Geneva, Switzerland. Bone Marrow Transplantation. Vol:47, suplement 1.
Gürsel O, Ataş E, Eker I, Altun D, Pamuk U,Kürekci AE. Kronik Graft Versus Host Hastalığı Olan Bir Olguda 3 Ay süreli proton Pompa İnhibitörü Kullanımına Bağlı Gelişen vitamin B12 Eksikliği. 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 8-10 Mart 2012, Antalya, Türkiye.
Gürsel O, Kesik V, Eker I, Babacan O, Altun D, Kürekci AE. Hematopoetik Kök hücre Nakli Yapılan Hastalarda Glutamin Desteğinin Etkisi. 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 8-10 Mart 2012, Antalya, Türkiye.
Altun D, Kürekci AE, Gürsel O, Hacihamdioglu D.O, Kurt I, Aydın A, Ozcan O. Demir Eksikliği veya Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Malondialdehid, Antioksidan Enzimler ve Renal Tübüler Fonksiyonların Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi. 25-28 Mayıs 2011, Adana, Türkiye.
Umudum H, Arslan H.H, Altun D, Okur G, Ersal Y. Tonsillerin Papiller Lenfoid Hiperplazisi. Pediatrik Bir Olgu. 22.Ulusal Patoloji Kongresi.7-11 Kasım 2012.Antalya, Türkiye. Turkish journal of Pathology. Nov 2012, vol:28 supplement.
Altınkeser A, Unal S, Altun D. Safe Kıds Toy at a Public Hospital Outpatient Clinic Analysis of Knowledge.8o Congresso Nacıonal de Enfermeria de la Defensa. 17-19 October 2012, Toledo, Spain.
Özmel F, Altunay S, Altun D, Dabak O. Ateşli Çocuğa Yaklaşımda Anne ve Babanın Tutumu ve Ateş Korkusu. 50. Türk Pediatri Kongresi.26-30 Mayıs 2014. Antalya, Türkiye. Turkish Archives of Pediatrics.  May 2014, Vol:49. Supplement 1.
Altunay S, Dabak O, Altun D, Özmel F, Bilgin C. 8-15 yaş Çocuklarda Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. 50. Türk Pediatri Kongresi.26-30 Mayıs 2014. Antalya, Türkiye. Turkish Archives of Pediatrics.  May 2014, Vol:49. Supplement 1.
Dabak O,Altun D. Çocuklarda Topallamanın Bir Nedeni: Toksik Sinovit. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22-26 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.
Altun D, Öztürk M, Hacıhamdioğlu D.Ö, Arda N. Pollaküri ve karın ağrısının nadir bir nedeni: Dermoid kist. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi. 29 Ekim-1 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
Altun D, Ebiloğlu T, Hacıhamdioğlu D.Ö.Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Olan Hafif Derecede Mental Retarde Çocukta Biofeedback Tedavisi. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi. 29 Ekim-1 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
Hacıhamdioğlu DÖ, Altun D, Hacıhamdioğlu B, Çekmez F, Aydemir G, Kul M, Müftüoğlu T, Süleymanoğlu S, Karademir F. İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Serum 25-Hidroksi Vitamin D ve İdrar Katelicidin Düzeyleri Arasındaki İlişki. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi. 29 Ekim-1 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
Altun D, Hacıhamdioğlu DÖ, Dabak O. Nefrotik Sendrom ve İnek Sütü Alerjisi Birlikteliği: Tesadüf mü? 10.Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi. 16-19 Nisan 2015, Sapanca, Türkiye.
Dabak O, Altun D. Kronik İshal Yakınması Olan Bir Süt Çocuğuna Yaklaşım. 10.Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi. 16-19 Nisan 2015, Sapanca, Türkiye.

Web Sitesi

Branşlar

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

23000780 Kişi ziyaret etti.