+90 216 456 82 12

Yrd.Doç. SİBEL AKA
Yrd.Doç. SİBEL AKA

Ad Soyad : SİBEL AKA

Unvan : Yrd.Doç.

Tıbbi Birim : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzmanlık : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Şube : Kadıköy Hastanesi

E-Posta : sibel.aka@acibadem.com.tr

Web Sitesi:

EĞİTİM
1997 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İŞ DENEYİMİ
2008 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
2008 - 2009 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007 - 2008 Kadıköy Şifa Hastanesi Ataşehir Tıp Merkezi
1997 - 2008 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
1997 - 2007 Part-time Muayenehane Hekimliği
1992 - 1997 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1990 - 1992 Küçükyalı Ana Çocuk Sağlığı
1989 - 1990 Kanlıca Ana Çocuk Sağlıgı
1986 - 1989 Vezirkörü Devlet Hastanesi

ÜYELİKLER
Türk Pediatri Derneği

YABANCI DİLLER
İngilizce

BİLİMSEL YAYINLAR
1995-2001 yılları arasında tiiberküloz tanısı ile izledigimiz olgularm degerlendirilmesi.
RN Eğ ve Araş Hast Tıp Dergisi 46(1): 18-19,2006 Sibel Aka, Çağatay Nuhoğlu, Oya Yücel, Asuman Kıral, Ömer Ceran.

Akut bronşiyolitli infantlarda nebülize salbutanlol ve salbutamaol+flutikazon propiyonat sonrası kan potasyum,glukoz ve CPK -MB degişiklikleri.
HN Eg veAraş Hast Tıp Dergisi 45(4):204-206,2005 Sami Yazar, Sibel Aka, Zeynep Atay, Çagatay Nuhogolu, Ömer Ceran.

Akut broşiyolit olgularında Otitis Medianın prevalansı ve klinik seyir üzerine etkisinin araştırılması
HN Eğ ve Araş Hast Tıp Dergisi 45(1): 10-13, 2005 Sibel Aka, Arzu Demirel, Burcu Uyanık, Ömer Ceran.

The raIationship of tonsillar hyperplasia and asthma in a group of asthmatic children.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 68(6):775-8,2004. Omer Ceran,Sibel Aka,Devrim Oztemel,Burcu Uyanik, Tamay Ozkozaci.

Role of early EEG and neuroimaging in determination of prognosis in children with complex febrile seizure.
Pediatr Int. 46(4):463-7 ,2004 Yucel Oya, Aka Sibel, Yazicioglu Levent and Ceram Omer.

Steroide duyarlı primer nefrotik sendromlu çocuklarda remisyon donemindeki hiperlipidemi ile sık relaps ilişkisi.
Pediatri Bulteni 10(1):19-25,2003 Esra Onal Sonmez,Sibel AKA,Fatma Kaya Narter,Serpil Yavrucu,Ahmet Özgüner.

Dogum ağırlığı ve dogum şeklinin çocuklarda astim bronşiale gelişimi üzerine atkısının araştırılması.
HN Eg ve Araş Hast Tıp Dergisi 43(1):3-5,2003 Sibel Aka, Oya Yucel, Mehmet Akın, Çagatay Nuhoglu, Kürşat Bora Çarman, Asuman Kıral, Ömer Ceran.

1999-2001 yıllarında takip edilen menenjit olgularının degerlendirilmesi.
RN Eğ ve Arş Hast TIp Dergisi 42(3):18-24, 2002 Tamay Özkozacı, Oya Yucel, Ece Ülker, Mehmet Akın, Sibel Aka, Asuman Kıral, Ömer Ceran.

Eritroblastozis fetalisli yenidoğanda hemoliz komplikasyonu olarak ortaya çıkan safra tıkacı sendromu:Olgu sunumu.
Hipokrat Dergisi 11(6):119-120, 2002 Serpil Yavrucu, Sibel Aka, Şemsa Göğcü, K.Bora Çarman, Ahmet Özgüner.

Febril konvülziyon ve epileptik konvülziyonlarda aile öyküsü.
Kartal Eğ ve Arş Hast Tıp Dergisi 13(3):153-155, 2002 Çağatay Nuhoğlu, Sibel Aka, Aysu Türkmen, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner.

Enterik ateş tanısı ile izledigimiz olgularımızın retrospektif incelenmesi.
Türk Pediatri Arşivi 36:79-83, 2001 Sibel Aka, Asuman Kıral, Müjgan Sümer, Serpil Yavrucu, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner.

İki yaşın altındaki çocuklarda agır bakteriyal enfeksiyonu degerlendirmede gözlem ölçümlerinin giivenilirliği.
Klinik Gelişim 14:21-24,2001 Sibel Aka, Sena Biiyukçopur, Müjgan Sümer, Çağatay Nuhoğlu, Nihal Karatoprak, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner.

Dört yaşında ağır deformiteleri olan jüvenil romatoid artrit olgusu.
Klinik Gelişim 14:65-67, 2001 Sibel Aka, Müjgan Slimer, Çağatay Nuhoglu, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner.

Büyüme gelişme geriligi ile başvuran iki infantil ürolitiasis olgusu.
Ege Pediatri Bülteni 8(4):213-216, 2001 Sibel Aka, Aysu Türkmen, Serpil Yavrucu, Nihal Karatoprak, Ahmet Özgüner.

Antiepileptik ilaç kullanan çocuklarda serum kalsiyum düzeyleri.
PTT Hast Tıp Dergisi 22(3):154-156, 2000 Sibel Aka, Dilara Erverdi, Şemsa Göğcü, Abdullah Demirkol, Serpil Yavrucu, Ahmet Özgüner.

Branşlar

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

23001234 Kişi ziyaret etti.