+90 216 456 82 12

Uzm.Dr. Hande Ulusal
Uzm.Dr. Hande Ulusal

Branş    Dermatoloji

Telefon    0212 408 66 66 Dahili: 1591
    
Web Sitesi    http://www.handeulusal.com

Adres    İstanbul Özel Memorial Hizmet Hastanesi - Bahçelievler Mah. Güneş Sok. No: 2-4 Bahçelievler / İstanbul

İl/İlçe    İstanbul

Doktor Hakkında
Eğitim Bilgileri
    
2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Istanbul(Avrupa)
2010 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlığı Istanbul(Avrupa)

Eğitim Sertifikaları    
2008 Dermoskopi     
2008 Kozmetoloji     
2008 Light Age Epicare Alexandrite Lazer     
2011 Pediatrik Dermatocerrahi     
2011 Botulinum toksin ve dolgu maddeleri     

İş Deneyimi
     
2008 - 2009 Esteworld Estetik ve Güzellik Merkezi
     
2010 - 2012 Kars Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)
     
2012 - Halen İstanbul Özel Memorial Hizmet Hastanesi

İlgi Alanları
Kozmetik dermatoloji
Akne vulgaris
Psoriasis (Sedef hastalığı)
Ürtiker
Dermatocerrahi müdahaleler

Mesleki Üyelikleri
1.Türk Tabibler Birliği - İstanbul Tabip Odası
2.Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
3.Türk Dermatoloji Derneği
Tıbbi Yayınlar
A-SCI-Expanded kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerde, yabancı dilde yayınlanan yayınlar
1. Onsun N, Arda Ulusal H, Su O Beycan I, Biyik Ozkaya D, Senocak M. Impact of Helicobacter pylori infection on severity of psoriasis and response to treatment. Eur J Dermatol 2011 (epub ahead of print) doi:10.1684/ejd.2011.1579
B-SCI-Expanded kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerde, türkçe yayınlanan yayınlar
1. Su Ö, Arda Ulusal H, Bıyık Özkaya D, Onsun N. Oküler Kompleks Koristom ve Hemimegalensefalinin Eşlik Ettiği Lineer Nevus Sebaseus Sendromlu Çocuk Olgu. Turkderm.Arch of Turk Dermatol Venereol 2011; 45(3): 155-157.
2. Arda Ulusal H, Su Ö, Cebeci F, Sakız D, Onsun N.Psoriasisli hastada büllöz pemfigoid gelişimi ve siklosporin ile ortak tedavi. Turkderm. Arch of Turk Dermatol Venereol 2010; 44(3): 167-169.
3. Su O, Onsun N, Ozkaya DB, Arda H, Kural YB, Atılganoglu U. Patch test results in patients with allergic contact dermatitis/ mucositis. Turkderm.Arch of Turk Dermatol Venereol 2008; 42(1): 13-17.
4. Su O, Onsun N, Arda H, Ummetoglu O, Pekdemir A. Clinical features, presence of human herpes virus-8 and treatment results in classic Kaposi sarkoma.Turkderm. Arch of Turk Dermatol Venereol 2008; 42(4): 122-126.
C-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Su O, Onsun N, Arda H, Biyik Ozkaya D, Eosinophilic cationic protein in allergic contact dermatitis. 18th Congress of European Academy of Dermatology and Venerology (7-11 October, 2009 ICC Berlin, Germany) P249. (Poster)
2. Su O, Onsun N, Arda H, Erdemoglu Y. A case of classic Kaposi’s sarcoma associated with colon cancer: 16th Congress of European Academy of Dermatology and Venerology. (16-20 May 2007, Vienna, Austria P864. (Poster)
D-Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve/veya Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1. Ulusal H, Öcal BG. Tamoksifen kullanımına bağlı gelişen eritema nodozum olgusu. XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2011 (16-20 Kasım 2011, Ankara) Bildiri Kitabı Sayfa 95 (P137) (Poster).
2. Ulusal H, Su Ö, Onsun N. Prurigo nodularisi taklit eden verruka olgusu ve asitretin ile tedavisi. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 2011 (5-8 Ekim 2011, Muğla/Dalaman) Program ve Bildiri özetleri Sayfa 104 (P2) (Poster).
3. Ulusal H, Aydın F. İsotretinoin tedavisi alan hastalarda sigara kullanımının lipid düzeyleri üzerine etkisi. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 2011 (5-8 Ekim 2011, Muğla/Dalaman) Program ve Bildiri özetleri Sayfa 106 (P5) (Poster).
4. Onsun N, Ulusal H, Su Ö, Bıyık Özkaya D, Beycan İ, Şenocak M. Helikobakter pylori infeksiyonunun psoriazis şiddeti ve tedavi yanıtı üzerine etkisi. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya) Program ve Bildiri özetleri. (Tartışmalı poster) (TP1)
5. Bıyık Özkaya D, Onsun N, Su Ö, Ulusal H, Pirmit S, Somay A. Melanositik lezyonlarda bilgisayarlı dermatoskopinin analiz programlarının güvenilirliğinin araştırılması. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya) Program ve Bildiri özetleri. (Tartışmalı poster) (TP9)
6. Eriş Z, Su Ö, Pirmit S, Ulusal H, Onsun N. Piyoderma gangrenozumu taklit eden artefakt dermatiti. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya) Program ve Bildiri özetleri P175 (Poster).
7. Onsun N, Ulusal H, Su Ö, Rezvani A, Şenocak M. Psoriatik artritli hastalarda psoriazisin tutulum özellikleri. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2010, Antalya) Program ve Bildiri özetleri P274 (Poster).
8. Cebeci F, Onsun N, Cinkaya A, Pekdemir A, Arda H. Obezite hirsutizmli kadınlarda hirsutizmin şiddetini arttırır. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu (11-15 Kasım 2009, Ankara)Konuşma ve Bildiri özetleri kitabı S-4 (Sözel bildiri).
9. Cebeci F, Onsun N, Arda Ulusal H, İnan B. Behçet hastalığı’nda derin ven trombozu ve eritema nodozum arasındaki ilişki. 11. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi (18-20 Aralık 2009, İstanbul). Program ve Bildiri özetleri. Poster (P3).
10. Su Ö, Onsun N, Arda H, Ümmetoğlu Ö, Pekdemir A. Klasik Kaposi sarkomlu olgularda klinik özellikler, insan herpes virüsü-8’in varlığı ve tedavi sonuçları. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi (14-19 Ekim 2008, Konya). Ana Konular ve Bildiri Özetleri (Sayfa 163) (P8). (Poster).
11. Su Ö, Arda H, Bıyık Özkaya D, Onsun N. Alerjik ekzematoz kontakt dermatitte serum ECP değeri ve yama testi sonuçlarıyla uyumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi (14-18 Ekim 2008, Konya). Ana Konular ve Bildiri Özetleri (Sayfa 14) (P168 (Tartışmalı Poster)
12. Onsun N, Arda H, Su Ö, Balsever Kural Y, Demirkesen C, Somay A, Cd4+ lenfomatoid papülozis tip C’yi izleyen agresif Cd8 + sitotoksik T hücreli lenfoma 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi (14-18 Ekim 2008, Konya). Ana Konular ve Bildiri Özetleri (Sayfa 228). (P100). (Poster).
13. Su Ö, Bıyık D, Arda H, Atılganoğlu U, Onsun N. Atopik dermatitli hastalarda antinükleer antikor araştırması. II. Ege Dermatoloji Günleri (15-18 Mayıs 2006 Fethiye, Muğla. Program ve Bildiri Özet Kitabı sayfa 81 (PA 7). (Poster).
14. Su Ö, Onsun N, Bıyık D, Arda H, Kural YB, Atılganoğlu U. Kontakt Dermatit Mukoziti olan hastaların Yama Testi Sonuçları XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi (5-10 Eylül 2006. Belek Antalya) Bildiri Özet Kitabı, sayfa 38 (S123). (Serbest bildiri).
Özel Veriler
Ödüller
1.Klasik Kaposi sarkomlu olgularda klinik özellikler, insan herpes virüsü-8’in varlığı ve tedavi sonuçları. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi (14-18 Ekim 2008, Konya). En iyi araştırma dalında üçüncülük ödülü.
2.Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği olgu sunumu ödülü (2007-2008 dönemi)

Branşlar

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

15771884 Kişi ziyaret etti.