+90 216 456 82 12

Prof.Dr. Ayşen Bingöl
Prof.Dr. Ayşen Bingöl

Branş    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Telefon    0242 228 48 45

Faks    0242 229 29 44

Web Sitesi    http://www.aysenbingol.com

Adres    Atatürk Bulvarı No:69 Gökay Plaza Kat:3 Daire:9 Konyaaltı / ANTALYA

İl/İlçe    Antalya

Doktor Hakkında

Eğitim Bilgileri
    
1990 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Izmir
1998 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı Izmir

Eğitim Sertifikaları    
1990 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası     
2001 Çocuk Allerji İmmunoloji Üst İhtisası     
2011 Çocuk Göğüs Hastalıkları Üst İhtisası     

İş Deneyimi
1992 - 1998 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1998 - Halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıMesleki Üyelikleri

Türk Tabibler Birliği
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Türk Pediatri Derneği
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği
Türk Toraks Derneği
European Academy of Allergology and Clinical Immunology

Tıbbi Yayınlar
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bilimsel Araştırma Projelerinde Yaptığı Görevler :
1.Çocuklarda Antihistaminiklerin T ve B Lenfosit Fonksiyonları Üzerine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi Projesi, No. 2000.02.0103.004, Görevi;araştırmacı, 2002.
2.Tüberkülozlu hastalarda IFN-gamma +874 Polimorfizmi ve bunun IFN-gamma ve IL-10 sentezine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Projesi, No. 2004.04.0103.007, Görevi;araştırmacı, 2004.
3.SCL11A1(NRAMP! Polimorfizminin Tüberküloz hastalığına yatkınlıkla ilişkisi ve IFN-gamma sentezine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Projesi, No. 2004.01.0103.003, Görevi;araştırmacı, 2004.
4. Astımlı çocuklarda yüksek IgE düzeyleri ile aspergillus antijeni arasındaki ilişki. Akdeniz Üniversitesi Projesi, No. 2007.01.0103.003, Görevi; proje yürütücüsü, 2007
5. Subakut sklerozan panensefalitiste düzenleyici T hücreleri. TÜBİTAK Projesi, No. SBAG-2909(104S444), Görevi; proje yürütücüsü, 2007.
6. Akut viral bronşiolitlerde pnömoproteinler ve IL-17 düzeyleri, Akdeniz Üniversitesi Projesi 2009.04.0103.012 Görevi; proje yürütücüsü, 2009.

Düzenlediği Bilimsel Toplantılar:
1.15. Ulusal İmmunoloji Kongresi 13-16 Ekim, Antalya 1999. (Genel Sekreterlik)
2.12. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 6-10 Ekim, Antalya 2004 (Mali İşler Sorumlusu)
3.17. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 3-7 Kasım, Antalya 2009 (Kongre Düzenleme Kurulu )
4.Alerji Okulu 25-27 Eylül 2009 , Antalya (Genel Sekreter, Kongre Düzenleme Kurulu)
5.30 th European Academy of Allergology Clinical Immunology Congress, EAACI 11-15 July 2011, Istanbul (Scientific Programme Comittee) (devam ediyor)

İdari Görevler :
1.Dönem IV Doğum-Çocuk Hastalıkları Staj Koordinatörü. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. 2003 – 2004
2.Merkez Laboratuvarı Danışman Klinik Öğretim Üyesi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. 2003 – 2006
3.Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007 - 2009
4.Hastane Danışma Kurulu Üyeliği, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009 -
5.Antalya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi. 2009
6.Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
1.Türk Tabibler Birliği
2.Milli Pediatri Derneği
3.Türk Pediatri Kurumu Derneği
4.Ulusal İmmunoloji Derneği
5.Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği
6.Çocuk Sağlığı Derneği
7.European Academy of Allergology and Clinical Immunology

Dergi Yayın Kurulu Görevi
1. Astım Alerji İmmunoloji Dergisi Danışmanlar Kurulu
2. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Danışmanlar Kurulu

Ödüller :
VERDİĞİ EĞİTİMLER
Bilimsel Toplantılarda Verdiği Eğitimler
1. X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Hemşire Kongresi, 24-27 Eylül 2002, Adana. Ürtiker ve Anjioödem Tedavisi.(Oturum Başkanı ve Konuşmacı)
2. 12. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 6-10 Ekim, Antalya 2004. Atopik dermatit tedavisinde steroid dışı tedaviler (Konuşmacı).
3. XIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 4-8 Kasım, Antalya, 2006. Besin alerjisinde hayvan modelleri (Konuşmacı)
4. Sağlık Müdürlüğü, Antalya Valiliği, Birinci Basamak Hizmeti veren Birimlerde Çocuk Alerjik Hastalıkları Konusunda Bilincin Arttırılması Toplantısı, 15 Ekim 2007, Sistemik ir Hastalık Olarak Çocukluk çağında Alerji ve Alerjik Yürüyüş. (Konuşmacı)
5. XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 17-21 Ekim, Antalya, 2007. Atopik Dermatit 2007. Neler değişti? İmmunpatogenez (Konuşmacı)
6. XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 17-21 Ekim, Antalya, 2007. 16 Ekim Kurs Konuşması. B lenfositler ve IgE Sentezi (Konuşmacı)
7. Türk Toraks Derneği. Erişkin ve Çocukta At Solunum Yolu Enfeksiyolarına Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 11-13 Eylül, Girne, KKTC 2008. Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada immunmodülatör tedaviler: Kanıta dayalı tıp ne diyor? (Konuşmacı)
8. Alerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi, 27-30 Mart, İstanbul 2008. Atopik dermatit immunopatogenezi: Neler değişti? (Konuşmacı)
9. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan 2008. Klinik İnciler. Akut astım atağı ve bronşiolit. (Konuşmacı)
10. XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 19-23 Kasım, Antalya, 2008. Astımlılar reflü tanısı alıyor. (Konuşmacı)
11. XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 19-23 Kasım, Antalya, 2008. Atopik Dermatit. (Oturum Başkanı)
12. 1. Ulusal Öğrenci Kongresi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 27 Mart Antalya 2009. (Oturum Başkanı)
13. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 16-18 Nisan 2009, Trabzon, Spirometride Kabul Edilebilirlik Kriterleri (Konuşmacı)
14. Alerji Okulu’09 Kongresi, 25-27 Eylül 2009, Antalya, Akut Astım Tedavisi (Konuşmacı)
15. 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Günleri, 4-5 Mart 2010, İzmir, Solunum yolu enfeksiyonlarında immun sistem güçlendiricilerin yeri (Konuşmacı)
16. V. Ulusal Kistik Fibrozis Sempozyumu, 16-17 Nisan 2010, Gaziantep, Kistik Fibrozis ile Yaşamak (Oturum Başkanı)
17. 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 12-14 Mayıs 2010, İstanbul, Astımda Akut Sorunlar (Oturum Başkanı)
18. 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 12-14 Mayıs 2010, İstanbul, Üst solunum yolu hastalıkları ve Reflü (Konuşmacı)
19. 29 th European Academy of Allergology and Immunology Congress, 4-9 June 2010, London, England. Food Allergy (Oturum Başkanı)
20. 6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 7-10 Mart 2010, Bursa. İnek sütü alerjisinde öneriler (Konuşmacı)
21. 2. Solunum Zirvesi, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2010 İkizdere/Rize, Spirometride Kabul Edilebilirlik Kriterleri (Konuşmacı)
22. XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2011. (Oturum Başkanı)
23. XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2011. İnek sütü Alerjisi (Konuşmacı)
24. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Mayıs 2011, Ankara (Konuşmacı)
25.30 th European Academy of Allergology Clinical Immunology Congress, EAACI 11-15 July 2011, Istanbul (konusmacı, speaker)
26.30 th European Academy of Allergology Clinical Immunology Congress, EAACI 11-15 July 2011, Istanbul (oturum baskanı, chair)

VERDİĞİ EĞİTİMLER
Tıp Fakültesi Dersleri
2002 yılından itibaren Tıp Fakültesi Dönem II, Dönem III, Dönem IV ve Dönem VI teorik ve pratik derslerine girmektedir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ
Yurt Dışı Eğitimi :
University of Southampton, School of Medicine, Division of Allergy and Inflammation Sciences, and Pediatric Pulmonology 2002 observer and participant for clinical and research activities, Southampton, UNITED KINGDOM
Katıldığı Kurslar:
1.Ege Çocuk Vakfı Eğitim Kursu “Sağlıklı Çocuk Beslenmesi Kursu” 07.03.1997, İzmir.
2.Ege Çocuk Vakfı Eğitim Kursu “Hasta Çocuk Beslenmesi Kursu” 04.04.1997, İzmir.
3.Ege Çocuk Vakfı Eğitim Kursu “Aşılar” 14.05.1998, İzmir.
4.Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 27 Kasım 2002, Antalya.
5. Eğitim Becerileri ve Eğitici Eğitimi Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5-8 Eylül 2005, Antalya.
6. Mouse Models of Allergy and Asthma. EAACI/GA2LEN Summer Course, 26-30 March 2006, Antalya, Turkey.
7. Çocuk Göğüs Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar Kursu. Türk Toraks Derneği, 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya.
8. Çocuk Göğüs Hastalıklarında Tanısal Yöntemler Kursu. Türk Toraks Derneği, 10. Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya.
9. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlar Kursu. TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 02-03 Mayıs 2009, Antalya. (Kurs Eğiticisi ve Katılımcı)

Düzenlediği Bilimsel Toplantılar
6.15. Ulusal İmmunoloji Kongresi 13-16 Ekim, Antalya 1999. (Genel Sekreterlik)
7.12. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 6-10 Ekim, Antalya 2004 (Mali İşler Sorumlusu)
8.17. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 3-7 Kasım, Antalya 2009 (Kongre Düzenleme Kurulu )
9.Alerji Okulu 25-27 Eylül 2009 , Antalya (Genel Sekreter, Kongre Düzenleme Kurulu)
10.30 th European Academy of Allergology Clinical Immunology Congress, EAACI 11-15 July 2011, Istanbul (Scientific Programme Comittee)

Özel Veriler
University of Southampton, School of Medicine, Division of Allergy and Inflammation Sciences, and Pediatric Pulmonology Department 2002, observer and participant for clinical and research activities, Southampton, UNITED KINGDOM

Branşlar

Önemli Linkler

Ziyaretcilerim

22749526 Kişi ziyaret etti.