Istanbul Thoracic Surgery

Prof.Mehmet Oğuzhan Özyurtkan

Prof. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan

Thoracic Surgery

Türkiye - Istanbul - Beylikdüzü

About

Prof. Dr.Mehmet Oğuzhan Özyurtkan
Adı Soyadı: Mehmet Oğuzhan Özyurtkan
Akademik Sıfatı: Profesör
Branşı: Göğüs Cerrahisi

Öğrenim Durumu:
1979-1983 - Çapa İlkokulu (İstanbul)
1983-1984 - Bahçelievler İlkokulu (İstanbul)
1984-1992 - Galatasaray Lisesi
1992-1999 - Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi
1999-2005 - Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Göğüs Cerrahisi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı : Bronkovasküler Sistem Anomalileri Prevalansı (2005), Tez Danışmanı: Prof.Dr.Mustafa Yüksel

Görevler:
26.11.1999 - 21.06.2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
22.11.2005 - 06.04.2012 Yar.Doç. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
06.04.2012 - 14.12.2014 Doç.Dr. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
02.01.2015 - 06.01.2017 Doç.Dr. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
02.02.2017 - halen Doç.Dr. Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi
01.08.2019 - halen Prof.Dr. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

İlgi Alanları:
Toraks travmaları tedavisi
Kist hidatik cerrahisi
Hiperhidroz (el, koltuk altı terlemesi) cerrahi tedavisi
Plevra hastalıkları cerrahisi
Göğüs duvarı tümörleri cerrahisi
Akciğer kanseri cerrahisi
Enfeksiyöz akciğer hastalıkları cerrahisi
Diyafram cerrahisi
Mediasten cerrahisi

Resmi Görevleri:
Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Sekreteri (2012-2014 dönemi)
TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) Komisyonu Göğüs Cerrahisi Kurulu III. Dönem Asil Üyesi (21.04.2014- halen)
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı (02.01.2015-06.01.2017)
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi (Kasım 2015-Kasım 2018)
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Sekreteri (Nisan 2013- Nisan 2015)
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Başkanı (Nisan 2015- Nisan 2017)
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Sekreteri (Nisan 2017- Nisan 2019)
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Sekreteri (Nisan 2019- halen 2019)
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı (01.08.2019-halen)
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Mart 2020- halen)
Medicana International İstanbul Hastanesi Başhekim Yardımcısı (Ekim 2019- halen)
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi (Nisan 2021- halen)
Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Üyesi (Şubat 2021 – halen )

Özgeçmiş:

1.2. Doğum yeri ve tarihi: İstanbul, 27.05.1973

1.3. Eğitimi (Diplomalar ve Eğitim Belgeleri):
1.3.1. Çapa İlkokulu (İstanbul) 1979- 1983
1.3.2. Bahçelievler İlkokulu (İstanbul) 1983- 1984
1.3.3. Galatasaray Lisesi 1984- 1992
1.3.4. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1992- 1999
1.3.5. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 26.11.1999- 21.06.2005

1.4. Diğer kişisel bilgiler:
1.4.1. Yabancı diller: Fransızca (iyi derecede), İngilizce (iyi derecede)
1.4.2. Medeni durumu: Evli, 2 kız çocuk.
Eşim Nilüfer Kuran Özyurtkan
Kızım Aybige Özyurtkan (doğum tarihi 12.07.2006)
Kızım Ela Utku Özyurtkan (doğum tarihi 29.03.2011)
1.4.3. Adres (ev): Beylikdüzü İstanbul
1.4.4. Telefon: 0532 7709675 (cep)
1.4.5. e-mail: moozyurtkan@hotmail.com

1.5. Çalıştığı kurumlar ve yapılan rotasyonlar:
1.5.1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 26.11.1999- 21.06.2005 (Asistan doktor)
1.5.2. Paris-Sud Üniversitesi, Marie Lannelongue Göğüs, Kalp-Damar ve Kardiyopulmoner Transplantasyon Cerrahisi Merkezi, 01.10.2000- 31.10.2000 (Anestezi rotasyonu)
1.5.3. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı 01.02.2001- 28.02.2001 (İlk ve Acil Yardım rotasyonu)
1.5.4. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 01.05.2001- 31.07.2001 (Göğüs Hastalıkları rotasyonu)
1.5.5. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 01.02.2002- 28.02.2002 (Özofagus cerrahisi rotasyonu)
1.5.6. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği 01.03.2002- 31.03.2002 (Tüberküloz cerrahisi rotasyonu)
1.5.7. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 01.12.2002- 31.01.2003 (Genel Cerrahi rotasyonu)
1.5.8. İstanbul Üniversitesi Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği 01.10.2003- 31.12.2003 (Kalp-Damar Cerrahisi rotasyonu)
1.5.9. Paris-Sud Üniversitesi, Marie Lannelongue Göğüs, Kalp-Damar ve Kardiyopulmoner Transplantasyon Cerrahisi Merkezi, 01.04.2004- 31.05.2004 (Kardiyopulmoner Transplantasyon ve Göğüs Cerrahisi rotasyonu)
1.5.10. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 01.12.2004- 31.12.2004 (Kalp-Damar Cerrahisi rotasyonu)
1.5.11. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 21.06.2005- 14.09.2005 (Uzman doktor)
1.5.12. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 22.11.2005-05.04.2012 (Yardımcı Doçent Doktor)
1.5.13. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 06.04.2012- 14.12.2014 (Doçent Doktor)
1.5.14. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 02.01.2015-06.01.2017 (Doçent Doktor)
1.5.15. Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi 02.02.2017-halen (Profesör Doktor)
1.5.16. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı (01.08.2019-halen) (Profesör Doktor)

1.6. Üyesi olduğu meslek kuruluşları:
1.6.1. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
1.6.2. Toraks Derneği
1.6.3. ESTS (European Society of Thoracic Surgeon)
1.6.4. Akciğer Kanserleri Derneği
1.6.5. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
1.6.6 Türk Akciğer Kanseri Derneği
1.6.7 Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
1.6.8. Akademik Solunum Derneği

1.7. Katılınan yurtiçi ve yurtdışı kongre, sempozyum ve çalıştaylar:
1.7.1. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, Efes Kongre Merkezi, İzmir
1.7.2. ESTS 10. Yıllık Kongresi, 26- 28 Ekim 2002, The Marmara Kongre Merkezi, İstanbul
1.7.3. 17. Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest, 29 Ağustos- 1 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, İstanbul
1.7.4. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği II. Kongresi, 17- 20 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, Konya
1.7.5. II. EACTS/ESTS Joint Meeting, 12- 15 Ekim 2003, Austria Congress Center, Viyana, Avusturya
1.7.6. I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 25- 28 Kasım 2004, Ceylan Intercontinental Kongre Merkezi, İstanbul
1.7.7. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan- 1 Mayıs 2005, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya
1.7.8. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 01- 03 Eylül 2005, Gaziantep
1.7.9. Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Obstrüktif Akciğer Hastalıklarının Tedavisine Dahili ve Cerrahi Yaklaşım Sempozyumu, 6- 7 Mayıs 2006, Fırat Üniversitesi, Elazığ
1.7.10. Anadolu Toraks Derneği 1. Bilimsel Kongresi, 20- 22 Nisan 2007, AZKA Otel, Bodrum, Muğla.
1.7.11. Türk Toraks Derneği Uluslararası Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2007, Polat Renaissance Hotel, İstanbul.
1.7.12. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23- 27 Nisan 2008, Maritime Palm Beach Resort ve Limak Atlantis Otel, Belek, Antalya.
1.7.13. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14- 17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort Hotel, Kuşadası, Aydın.
1.7.14. 17. European Conference on General Thoracic Surgery, 31 Mayıs- 3 Haziran 2009, Krakow, Polonya.
1.7.15. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Trakea Cerrahisinde Yenilikler Sempozyumu, 30- 31 Ekim 2009, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon.
1.7.16. Baxter BioSurgery Peer-2-Peer Toplantısı, 20- 22 Ocak 2010, Viyana, Avusturya.
1.7.17. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Endoskopik Göğüs Cerrahisi Sempozyumu, 11- 12 Haziran 2010, Cumhuriyet Üniversitesi Kongre Merkezi, Sivas.
1.7.18. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan – 01 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya.
1.7.19. Malignant Pleural Mesothelioma: A Changing Paradigm of Care Sempozyumu, 27- 28 Mayıs 2011, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Reşat Kaynar Oditoryumu, İstanbul.
1.7.20. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akciğerin Cerrahi Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, 17-20 Kasım 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır.
1.7.21. Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11- 15 Nisan 2012, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
1.7.22. Benign Özofagus Hastalıkları Çalıştayı, 6-7 Eylül 2012, TC Sağlık Bakanlığı Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Pendik, İstanbul.
1.7.23. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Mesleki Gelişim Kursu, 22 Aralık 2012, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya.
1.7.24. Türk Toraks Derneği 4.Göğüs Cerrahisi Kış Okulu, 09-13 Ocak 2013, Mardan Palace Kongre Merkezi, Antalya.
1.7.25. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03-07 Nisan 2013, Maritime Pine Beach Kongre Merkezi, Antalya.
1.7.26. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Otel, Antalya.
1.7.27. Türk Toraks Derneği Kış Okulu, 15-19 Ocak 2014, Voyage Otel, Antalya.
1.7.28. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Solunum Aciller Kursu, 22 Şubat 2014, Elazığ.
1.7.29. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 02-06 Nisan 2014, Titanic Deluxe Otel, Antalya.
1.7.30. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve Bozok Üniversitesi Amfizem ve KOAH’ta Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu, 06-07 Haziran 2014, Bozok Üniversitesi, Yozgat.
1.7.31. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Pulmoner Nodüllere Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 26 Eylül 2014, İzmir.
1.7.32. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Çeşme Sheraton Otel, İzmir.
1.7.33. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 01-05 Nisan 2015, Titanic Deluxe Otel, Belek, Antalya.
1.7.34. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Susesi Otel, Belek, Antalya.
1.7.35. 23.European Conference on General Thoracic Surgery, 28 Mayıs- 2 Haziran 2015, Lizbon, Portekiz.
1.7.36. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Toraks Travmalarında Sorun Çözme Yöntemleri Sempozyumu, 18-19 Eylül 2015, Teymür Continental Otel, Gaziantep.
1.7.37. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, 06-10 Nisan 2016, Sueno Deluxe Otel, Belek, Antalya.
1.7.38. Association Franco-mediterraneenne de Pneumologie 14.Buluşması, 06-10 Nisan 2016, Hilton, İzmir.
1.7.39. Namık Kemal Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Kongresi, 23-25 Nisan 2016, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
1.7.40. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Hemoptizilere Genel Yaklaşım Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2016 Yozgat.
1.7.41. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Akciğer Kanseri Cerrahisinde Yakın Gelecek: Yeni Evreleme ve Minimal İnvaziv Cerrahi toplantısı 03 Haziran 2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.
1.7.42. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Toplantısı: “Göğüs Cerrahisinde Yoğun Bakım Prensipleri ve Her Yönüyle Vücut Dışı Yaşam destek Cihazları”. 16 Aralık 2016, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul.
1.7.43. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Dış İlişkiler ve Strateji Geliştirme Çalışma Grubu Göğüs Cerrahisinde Yenilikler Sempozyumu. 23-25 Eylül 2016, İnönü Üniversitesi, Malatya.
1.7.44. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4-7- Mayıs 2017, Maritime Pine Beach Otel, Belek, Antalya.
1.7.45. Asia Thoracoscopic Surgery Education Program (ATEP) IV.Sempozyumu, 1-2 Aralık 2017, Altunizade Acıbadem Hastanesi, İstanbul.
1.7.46. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yaşlı Hastalarda Göğüs Cerrahisi Sempozyumu. 30-31 Mart 2018, Adana.
1.7.47. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Titanic Deluxe Otel, Belek, Antalya.
1.7.48. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu “Toraks Duvarı Travmasına Yaklaşım ve Travma’da VATS” sempozyumu. 7-8 Eylül 2018, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
1.7.49. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40.Ulusal Kongresi, 13-16 Ekim 2018, Rixos Sungate Otel, Antalya.
1.7.50. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Güz Sempozyumu: “Uzmanından minimal invaziv göğüs cerrahisinde az bilinenler” sempozyumu. 16 Kasım 2019, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
1.7.51. Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, 10-14 Nisan 2019, Titanic Deluxe Otel, Belek, Antalya.
1.7.52. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2019, Maritime Pine Beach Otel, Belek, Antalya.

1.8. Katılınan mesleki eğitim kursları:
1.8.1. Deney Hayvanı ile Yapılan Araştırmalar ve Atölye Çalışması, Mart 2001, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
1.8.2. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu, Mayıs 2001, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
1.8.3. Mediyastinoskopi Kursu, Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu, 05 Kasım 2001, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul
1.8.4. Tedavi Amaçlı Bronkoskopi Kursu, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, Efes Kongre Merkezi, İzmir
1.8.5. Postgraduate Course of Thoracic Surgery, 17. Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest, 29 Ağustos- 1 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, İstanbul
1.8.6. Postgraduate Course, II. EACTS/ESTS Joint Meeting, 12- 15 Ekim 2003, Austria Congress Center, Viyana, Avusturya
1.8.7. Toraks Derneği III. Kış Okulu, 20- 24 Ocak 2004, Ankara
1.8.8. Preoperatif Hasta Değerlendirimi, Peroperatif ve Postoperatif Takip Kursu, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan- 1 Mayıs 2005, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya
1.8.9. Akciğer Rezeksiyonları Sonrası Gelişen Komplikasyonlara Yaklaşım Kursu, Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23- 27 Nisan 2008, Maritime Palm Beach Resort ve Limak Atlantis Otel, Belek, Antalya.
1.8.10. Göğüs Hastalıklarında Deneysel Hayvan Modelleri Kursu. Türk Toraks Derneği Okulu, 30- 31 Ekim 2008, GATA, Ankara.
1.8.11. III. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu, 09- 18 Mart 2009, GATA AR-GE Merkez Başkanlığı, Ankara.
1.8.12. I. Temel Biyoistatistik Kursu, 17 Mart 2009, GATA Biyoistatistik Bilim Dalı Başkanlığı, Ankara.
1.8.13. I. North American- European Postgraduate Symposium on General Thoracic Surgery (co-organised by AATS and ESTS), 31 Mayıs 2009, Krakow, Polonya.
1.8.14. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve GATA Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı Pektus Deformitesinde Cerrahi Tedavi Kursu, 19- 20 Mart 2010, GATA Komutanlığı, Ankara.
1.8.15. ESTS (European Society of Thoracic Surgeons) School of Thoracic Surgery, Minimally Invasive Approach to Thoracic Disorders. 11-12 Şubat 2013, Elancourt, Paris, Fransa.
1.8.16. RePneu Lung Volume Reduction Coil Workshop, 10 Temmuz 2014, Stutgart, Almanya.
1.8.17. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Trakea ve Bronşlar Üzerinde Cerrahi Teknik Uygulamalar Kursu, 15 Ekim 2014, Çeşme Sheraton Otel, İzmir.
1.8.18. Türk Toraks Derneği ve KLİMİK Editör Gözüyle Makale Değerlendirme Kursu, Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul.

1.9. Askerlik Durumu ve Aldığı Ödüller:
1.9.1. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Yedek Subay Eğitimi, Şubat 2007.
1.9.2. Hakkari Dağ Komando Tugayı 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesi Tabip Asteğmen, Mart – Ekim 2007.
1.9.3. Hakkari Dağ Komando Tugayı 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesi Tabip Teğmen, Kasım 2007- Şubat 2008.
1.9.4. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Subay Kurs Taburu II. Asteğmen Kurs Bölük Komutanlığı, Samsun: Takdirname, 22.02.2007.
1.9.5. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, Başyurt Kışlası, Hakkari: Takdirname, 31.07.2007.
1.9.6. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, Başyurt Kışlası, Hakkari: Takdirname, 14.08.2007.
1.9.7. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, Başyurt Kışlası, Hakkari: Takdirname, 06.09.2007.

2.Düzenlediği sempozyum ve kongreler:
2.1. Obstrüktif Akciğer Hastalıklarının Tedavisine Dahili ve Cerrahi Yaklaşım Sempozyumu. Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Bahar Toplantısı 6- 7 Mayıs 2006, Fırat Üniversitesi, Elazığ. (Düzenleme Komitesi Üyesi)
2.2. Anadolu Toraks Kongresi 1. Bilimsel Kongresi. 20- 22 Nisan 2007 AZKA Otel, Bodrum, Muğla. (Düzenleme Komitesi Üyesi)
2.3. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akciğerin Cerrahi Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu. 17- 20 Kasım 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır. (Düzenleme Komitesi Üyesi)
2.4. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Toplantısı. Göğüs Cerrahisinde Yoğun Bakım Prensipleri ve Her Yönüyle Vücut Dışı Yaşam destek Cihazları. 16 Aralık 2016, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul. (Düzenleme Komitesi Üyesi)
2.5. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu “Toraks Duvarı Travmasına Yaklaşım ve Travma’da VATS” sempozyumu. 7-8 Eylül 2018, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale (Düzenleme Komitesi Üyesi)

3.Bilimsel toplantılarda yapılan konuşmalar ve oturum başkanlıkları:
3.1. Pulmoner Vasküler Varyasyonlar. Anadolu Toraks Derneği Birinci Bilimsel Kongresi. 20- 22 Nisan 2007, AZKA Hotel, Bodrum, Muğla (Konuşmacı).
3.2. Büllöz Hastalıklarda Cerrahi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan – 01 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya (Konuşmacı).
3.3. Bronşektazinin Cerrahi Tedavisinde Türkiye’nin Durumu. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akciğerin Cerrahi Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu. 17- 20 Kasım 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır. (Konuşmacı)
3.4. Kist Hidatik. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Mesleki Gelişim Kursu. 22 Aralık 2012, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya. (Konuşmacı)
3.5. Preoperatif Değerlendirme. Türk Toraks Derneği 4. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu. 09-13 Ocak 2013, Mardan Palace Kongre Merkezi, Antalya. (Konuşmacı)
3.6. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 04 Nisan 2013. (Poster Sunumu Oturum Başkanı)
3.7. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 05 Nisan 2013. Paul Van Schill, The New Adenocarcinoma Classification: Surgical Implications. (Konferans Oturum Başkanı)
3.8. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan 2013. (Sözel Bildiri Oturum Başkanı)
3.9. Preoperatif Değerlendirme. Türk Toraks Derneği 5. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu, 15-19 Ocak 2014, Voyage Otel Kongre Merkezi, Antalya. (Konuşmacı)
3.10. Torasik Outlet Sendromu. Türk Toraks Derneği 5. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu, 15-19 Ocak 2014, Voyage Otel Kongre Merkezi, Antalya. (Konuşmacı)
3.11. Akciğer kanseri evrelemesi ve İnvaziv evreleme yöntemleri. Türk Toraks Derneği 5. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu, 15-19 Ocak 2014, Voyage Otel Kongre Merkezi, Antalya. (Konuşmacı)
3.12. Yabancı cisim aspirasyonları. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Solunum Acilleri Kursu, 22 Şubat 2014, Akgün Otel, Elazığ. (Konuşmacı)
3.13. Göğüs Duvarı Travmaları. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Göğüs Duvarı Patolojileri Kursu, 02 Nisan 2014. (Konuşmacı)
3.14. Pediatrik Toraks Travmalarında Yenilikler. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Toraks Travmalarında Sorun Çözme Yönetemleri Sempozyumu, 18-19 Eylül 2015, Teymür Continental Otel, Gaziantep. (Konuşmacı)
3.15. Kyste Hydatique Intrathoracic Extrapulmonaires. Association Franco-mediterraneenne de Pneumologie 14.Buluşması, 06-10 Nisan 2016, Hilton, İzmir. (Konuşmacı)
3.16. Kist hidatiklere Yaklaşım. Namık Kemal Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Kongresi, 23-25 Nisan 2016, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ. (Konuşmacı)
3.17. Robotik Göğüs Cerrahisi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Dış İlişkiler ve Strateji Geliştirme Çalışma Grubu Göğüs Cerrahisinde Yenilikler Sempozyumu. 23-25 Eylül 2016, İnönü Üniversitesi, Malatya. (Konuşmacı)
3.18. Toraks travmasında vücut dışı yaşam destek sistemlerinin rolü. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Toplantısı. Göğüs Cerrahisinde Yoğun Bakım Prensipleri ve Her Yönüyle Vücut Dışı Yaşam destek Cihazları, 16 Aralık 2016, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul. (Konuşmacı)
3.19. Toraks travması. I.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Okulu, 4-6 Mayıs 2018, Ankara. (Konuşmacı)
3.20. Toraks duvarı travmalarının tarihçesi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu “Toraks Duvarı Travmasına Yaklaşım ve Travma’da VATS” sempozyumu. 7-8 Eylül 2018, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale (Konuşmacı)
3.21. Toraks travmalarında VATS uygulamaları. Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, 10-14- Nisan 2019 (Konuşmacı)
3.22. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2019 (Oturum Başkanı)
3.23. Preoperatif Değerlendirme. Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Kış Okulu, 13 Mart 2021 (Konuşmacı)

4.Dergilerde hakemlik:
4.1. Fırat Tıp Dergisi
4.2. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
4.3. Journal of Cardiothoracic Surgery
4.4. Türkiye Klinikleri Journal of Case reports
4.5. Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Dergisi
4.6. Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi Dergisi
4.7. BMJ Case Reports Journal
4.8. Current Thoracic Surgery
4.9. Journal of Medical Case Reports.
4.10. Türk Toraks Dergisi
4.11. Çapa Tıp Dergisi

5.Yabancı dil bilgisi:
5.1. KPDS 2005-Mayıs dönemi, İngilizce sınavı. Yabancı Dil Puanı 87, Seviyesi B.
5.2. ÜDS 2009-Mart dönemi, İngilizce sınavı. Yabancı Dil Puanı 83.75, Seviyesi B.

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Yıldızeli B, Özyurtkan MO, Batırel HF, Kuşçu K, Bekiroğlu N, Yüksel M. Factors associated with postoperative delirium after thoracic surgery. Ann Thorac Surg 2005 Mar;79(3):1004-1009.
A2. Yüksel M, Özyurtkan MO, Bostancı K, Ahıskalı R, Kodallı N. Acute exacerbation of interstitial fibrosis after pulmonary resection. Ann Thorac Surg 2006 Jul,82(1):336-338.
A3. Yüksel M, Özyurtkan MO, Laçin T, Yıldızeli B, Batırel HF. The role of fluoroscopy in the removal of tracheobronchial pin aspiration. Int J Clin Prac 2006 Nov,60(11):1451-1453.
A4. Özyurtkan MO, Balcı AE. Surgical Treatment of Intrathoracic Hydatid Disease: A Five Years’ Experience in an Endemic Region. Surg Today 2010,40(1):31-37.
A5. Balcı AE, Özyurtkan MO. Clinical and Surgical Specifications of Adult Unilateral Diaphragmatic Eventration According to Their Etiology: Importance of Using Diaphragmatic Patch and Minimal Thoracotomy Incision. Eur J Cardiothorac Surg 2010 Mar,37(3):606-612.
A6. Özyurtkan MO, Balcı AE, Çakmak M. Predictors of Mortality Within Three Months in the Patients with Malignant Pleural Effusion. Eur J Intern Med 2010;21:30-34.
A7. Özyurtkan MO, Balcı AE, Çakmak M. Thoracotomy in Thoracic Injuries: Results of a Tertiary Referral Hospital. Eur J Trauma Emerg Surg 2010;36:233-239.
A8. Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Kuşçu K, Bekiroğlu N, Bostancı K, Batırel HF, Yüksel M. Postoperative Psychiatric Disorders in General Thoracic Surgery: Incidence, Risk Factors and Outcomes. Eur J Cardiothorac Surg 2010 May,37(5):1152-1157.
A9. Özyurtkan MO, Dağlı AF, Çakmak M, Balcı AE. Multiple Cystic Pulmonary Chondroid Hamartomas Colonized by Aspergillus Species: Report of a Case. Surg Today 2011;41:546-548.
A10. Bostancı K, Özalper H, Eldem B, Özyurtkan MO, Issaka A, Ermerak NO, Yüksel M. Quality of life of patients who have undergone the minimally invasive repair of pectus carinatum. Eur J Cardiothorac Surg 2013 Jan;43(1):122-126.
A11. Balcı AE, Eren S, Özyurtkan MO. Symmetrical excessive pectus excavatum in children. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2013 Dec;21(6):683-688.
A12. Balcı AE, Balcı TA, Özyurtkan MO. Current surgical therapy for bronchiectasis: surgical results and predictive factors in 86 patients. Ann Thorac Surg 2014 Jan;97(1):211-217.
A13. Ayalp K, Kaba E, Demirhan Ö, Özyurtkan MO, Toker A. A late visceral hernia after diaphragmatic flap coverage of the bronchial stump. J Thorac Dis 2015;7(7):E198-200.
A14. Toker A, Özyurtkan MO, Kaba E, Nova G. Da Vinci robotic system in the surgey for mediastinal bronchogenic cyst: a report on five patients. Journal of Visualized Surgery 2015;1:23.
A15. Toker A, Özyurtkan MO, Kaba E, Ayalp K, Demirhan Ö, Uyumaz E. Robotic anatomic lung resections: the initial experience and description of learning in 102 cases. Surg Endosc 2016;30(2):676-683.
A16. Kaba E, Özyurtkan MO, Onat L, Ayalp K. Spinal cord ischemia after radical/pleurectomy decortication operation for mesothelioma. Eur J Cardiothorac Surg 2016;50(6):1212-1214.
A17. Toker A, Özyurtkan MO, Demirhan Ö, Ayalp K, Kaba E, Uyumaz E. Lymph node dissection in surgery for lung cancer: comparison of open vs. video-assisted vs. robotic-assisted approaches. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2016;22(5):284-290.
A18. Toker A, Kaba E, Ayalp K, Özyurtkan MO. Robotic lung resections: video-assisted thoracic surgery approach. J Vis Surg 2017 Feb 13;3:15.
A19. Özyurtkan MO, Kaba E, Toker A. Technological innovation in video-assisted thoracic surgery. J Vis Surg 2017 Feb 15;3:20.
A20. Özyurtkan MO, Kaba E, Toker A. What happens while learning robotic lobectomy for lung cancer? J Viş Surg 2017 Mar 10;3:27.
A21. Toker A, Özyurtkan MO, Kaba E. Nodal upstaging: effect of instrumentation and three-dimentional view in clinical stage I lung cancer. J Vis Surg 2017 May 30;3:76.
A22. Kaba E, Özyurtkan MO, Ayalp K, Coşgun T, Alomari MR, Toker A. Salvage thoracic surgery in patients with lung cancer: potential indications and benefit. J Cardiothorac Surg 2018 Jan 22;13(1):13.
A23. Bostancı K, Özyurtkan MO, Polat MO, Batırel H, Laçin T, Yüksel M, Stamenovic D. Variations in pulmonary fissural anatomy: a medicolegal autopsy study of 256 cases. ANZ J Surg 2020 Apr;90(4):608-611.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Özyurtkan O, Yıldızeli B, Doğan V, Göğüş Y, Yüksel M. Role Of Sanders Injection System in Pediatric Rigid Bronchoscopy. ESTS 10th Annual Congress, 26- 28 Ekim 2002, The Marmara Kongre Merkezi, İstanbul.
B2. Laçin T, Özyurtkan O, Akgül A, Yıldızeli B, Batırel HF, Şam B, Polat O, Yüksel M. Thoracic Findings of 2874 Autopsies in a Forensic Medicine Center in Istanbul. ESTS 10th Annual Congress, 26- 28 Ekim 2002, The Marmara Kongre Merkezi, İstanbul.
B3. Yıldızeli B, Özyurtkan MO, Batırel HF, Kuşçu K, Yüksel M. Postoperatif Delirium Following Non-Cardiac Thoracic Surgery. II. EACTS/ESTS Joint Meeting, 12- 15 Ekim 2003, Austria Congress Center, Viyana, Avusturya.
B4. Batırel HF, Özyurtkan MO, Bostancı K, Yıldızeli B, Yüksel M. VATS in indeterminate pleural effusion. III. Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress, 22- 25 Ekim 2003, Hilton Kongre Merkezi, İstanbul.
B5. Midi İ, Özyurtkan MO, Bilgin Ö, Çalışkan HG, Yıldızeli B, Tanrıdağ T, Us Ö. Clinical follow-up in 43 cases of Myasthenia Gravis. XIth International Congress on Neuromuscular Diseases, 2- 7 Temmuz 2006, İstanbul.
B6. Balcı AE, Özyurtkan MO. Clinical and Surgical Specifications of Adult Unilateral Diaphragmatic Eventration According to Their Etiology: Importance of Using Diaphragmatic Patch and Minimal Thoracotomy Incision. 17.European Conference on General Thoracic Surgery, 31 Mayıs- 3 Haziran 2009, Krakow, Polonya.
B7. Balcı AE, Özyurtkan MO, Özsoy İE. Operative Stabilization of Traumatic Rib Fractures by Titanium Material: Analysis of 40 cases. 17.European Conference on General Thoracic Surgery, 31 Mayıs- 3 Haziran 2009, Krakow, Polonya.
B8. Balcı AE, Özyurtkan MO, Koçyiğit S. Repair by Thoracotomy in 15 Patients With Traumatic Diaphragmatic Hernia: Results of Using Limited Incision and Diaphragmatic Graft. 17.European Conference on General Thoracic Surgery, 31 Mayıs- 3 Haziran 2009, Krakow, Polonya.
B9. Özyurtkan MO, Balcı AE, Çakmak M. Thoracotomy in Thoracic Injuries: Results of a Tertiary Referral Hospital. 17.European Conference on General Thoracic Surgery, 31 Mayıs- 3 Haziran 2009, Krakow, Polonya.
B10. Balcı AE, Özyurtkan MO, Tüten D, Kılıç M, Polatoğlu S. Our clinical experience on minimal invasive approach for anterior chest wall deformities. IV.International Chest Wall Interest Group Workshop on Chest Wall Diseases, 22-23 Haziran 2012, Marmara Üniversitesi Pendik Hastanesi Konferans Salonu, Pendik, İstanbul.
B11. Balcı AE, Çakmak M, Özyurtkan MO, Kılıç M, Tüten D. Operative stabilization of traumatic rib fractures by titanium material: Analysis of 98 cases. IV.International Chest Wall Interest Group Workshop on Chest Wall Diseases, 22-23 Haziran 2012, Marmara Üniversitesi Pendik Hastanesi Konferans Salonu, Pendik, İstanbul.
B12. Balcı AE, Özyurtkan MO, Çakmak M. Treatment Alternatives For Traumatic Rib Fractures: Comparison of Operative Fixation and Conservative Approach. 27. EACTS Annual Meeting, 05-09 Ekim 2013, Viyana, Avusturya.
B13. Balcı AE, Özyurtkan MO, Çakmak M. Comparison of 102 Patients With Complicated and Intact Pulmonary Hydatid Cysts: Comprehensive Evaluation of Specifications and Surgical Methods With Long-term Results. 27. EACTS Annual Meeting, 05-09 Ekim 2013, Viyana, Avusturya.
B14. Koç ZP, Özyurtkan MO, Balcı TA. The role of three phase bone scintigraphy in management of the patients with costochondral pain. 13.Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 19-23 Ekim 2013, Lyon, Fransa.
B15. Toker A, Özyurtkan MO. Demirhan Ö, Ayalp K, Kaba E, Uyumaz E. Lymph node dissection in surgery for lung cancer: comparison of open vs. video-assisted vs. robotic-assisted approaches. 23.European Conference on General Thoracic Surgery, 28 Mayıs- 2 Haziran 2015, Lizbon, Portekiz.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. Bölüm yazarlığı: Akciğer Transplantasyonu. Yüksel M, Özyurtkan MO. Göğüs Cerrahisi. Mustafa Yüksel, Göksel Kalaycı, (eds). İstanbul, Bilmedya Grup 2001, 817-834.
C2. Bölüm yazarlığı: Sarkomatöz Tümörlerin (Kemik, Yumuşak Doku) Akciğerlere Metastazında Cerrahi Yaklaşım. Özyurtkan MO, Yüksel M. Akciğere Metastaz ve Akciğer Kanserinin Metastazlarının Tedavisi. Meftun Ünsal, Mustafa Yüksel (eds). Antalya, İntertıp Yayınevi, 2011.
C3. Bölüm Yazarlığı: Paravertebral Sulkusa Yerleşmiş Kum Saati Tümörler. Özyurtkan MO. Göğüs Cerrahisi. İlker Ökten, Hasan Şevket Kavukçu (eds). İstanbul Medikal Yayıncılık, 2013.
C4. Bölüm Yazarlığı: Invasive Surgical Techniques in the Mediastinal Staging in Non-small Cell Lung Cancer. Özyurtkan MO. Lung Cancer: Clinical and Surgical Specifications. Akın Eraslan Balcı (editör). e-book, 2013, pp183-198.
C5. Bölüm yazarlığı: Akciğer Rezeksiyonları. Özyurtkan MO, Çakmak M. Göğüs Cerrahisi. Mustafa Yüksel, Akın Eraslan Balcı (eds). İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri. 2015, 153-160.
C6. Kitap editörlüğü: Toraks Travması. Özyurtkan MO, Bostancı K, Özpolat B (eds). Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri, 2018. ISBN: 978-605-9215-69-5.
C7. Bölüm yazarlığı: Toraks travması tarihçesi. Özyurtkan MO, Bostancı K. Toraks Travması. Özyurtkan MO, Bostancı K, Özpolat B (eds). Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri, 2018, 1-11.
C8: Bölüm yazarlığı: Toraks travması tedavisinde vücut dışı yaşam destek sistemlerinin rolü. Özyurtkan MO, Özkan B. Toraks Travması. Özyurtkan MO, Bostancı K, Özpolat B (eds). Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri, 2018, 291-295.
C9: Bölüm yazarlığı: VATS timektomi. Özyurtkan MO, Bostancı K, Samancılar Ö. Timus Hastalıkları ve Tedavisi. Dural K, Özkan B, Özpolat B (eds). Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri, 2019, 125-129.
C10: Bölüm yazarlığı: Damage control thoracic surgery. Erkılınç A, Özyurtkan MO. Thoracic Surgery: Cervical, Thoracic and Abdominal Approaches. Nistor CE, Tsui S, Kırali K, Ciuche A, Aresu G, Kocher GJ (eds). Springer, 2020, 1089-1096
C11: Bölüm yazarlığı: Travma Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Yönetimi. Özyurtkan MO, Duman E. Göğüs Cerrahisinde Komplikasyonların İntraoperatif ve Postoperatif Yönetimi. Köksel MO (ed). Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık, 2021, 119-124.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Güler S, Yıldızeli B, Özyurtkan O, Yüksel M. Mediyastinal Ektopik Guatr. Heybeliada Tıp Bülteni 2001;2:52-54.
D2. Özyurtkan O, Laçin T, Yıldızeli B, Kaya H, Kuyucu T, Yüksel M. Mediyastinal Liposarkom. Heybeliada Tıp Bülteni 2001;3:62-64.
D3. Ak K, Özyurtkan MO, Akgün S, Yıldızeli B, Yüksel M. Management of Cardiac Penetrating Injuries: A propos of a Case. Marmara Medical Journal 2002;4:264-266.
D4. Özyurtkan MO, Güler S, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Bilateral elastofibroma dorsi: a rare soft tissue tumor. Marmara Medical Journal 2004:1;32-34.
D5. Özyurtkan MO, Bostancı K, Ahıskalı R, Polat O, Yüksel M. Büllöz akciğer hastalığı ve sigara: Postmortem çalışma. Solunum Dergisi 2005;16:108-111.
D6. Yüksel M, Özyurtkan MO, Topaloğlu N, Laçin T. Pulmonary arteriovenous malformation treated by lobectomy. Marmara Medical Journal 2005;2:87-89.
D7. Bostancı K, Özyurtkan MO, Laçin T, Polat O, Yüksel M. Analysis of thoracic pathologies and anomalies in the Turkish population. Turkish Respiratory Journal 2006,7:1, 22-24.
D8. Özyurtkan MO, Balcı AE, Çakmak M, Özsoy İE, Koçyiğit S. Mediyastinal Ganglionöroma: Yaşlı Hastalarda Nadir Görülen Bir Tümör. Fırat Tıp Dergisi 2007,12(4):65-66.
D9. Özyurtkan MO, Koçyiğit S, Çakmak M, Özsoy İE, Balcı AE. Case Report: Secondary Pleural Hydatidosis. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2009,33(2):177-178.
D10. Özyurtkan MO, Koçyiğit S, Çakmak M, Özsoy İE, Balcı AE. Case Report: Mediastinal Hydatid Cysts. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2009,33(2):179-181.
D11. Özyurtkan MO, Özsoy İE, Çakmak M, Balcı AE. Arka Mediyastende Yer Alan Bir Primer Büyük B-hücreli Lenfoma Vakası. Solunum 2009,11(1):36-38.
D12. Özyurtkan MO. Asymptomatic Rare Rib Anomalies: Bifid Rib and Rib Fusion. J Clin Anal Med 2010;1,1:47-49.
D13. Özyurtkan MO. Asemptomatik Nadir Kosta Anomalileri: Kosta Hipoplazileri Olguları. Fırat Tıp Dergisi 2010,15(2):104-106.
D14. Kaplan M, Aygen E, Özyurtkan MO, Bakal Ü. 2005-2007 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki Kistik Ekinokokkoz Olguları. FÜ Sağ Bil Tıp Derg 2010,24(2):109-113.
D15. Çakmak M, Balcı AE, Çobanoğlu B, Özyurtkan MO. Tracheal Reconstruction with End-to-end Anastomosis and Allografting: An Experimental Study. Fırat Tıp Dergisi 2010;15(4):168-172.
D16. Balcı AE, Etem EO, Çakmak M, Elyas MH, Özyurtkan MO. Investigation of the HLA Class I Antigens in Patients with Primary Spontaneous Pneumothorax. Turk J Med Sci 2010;40(6):865-869.
D17. Özyurtkan MO. Akciğer Sekestrasyonları. Türkiye Klinikleri J Thor Surg- Special Topics 2012;5(1):292-297.
D18. Özyurtkan MO, Kılıç M. Konjenital Diyafram Hernileri. Toraks Cerrahisi Bülteni Pediyatrik Göğüs Cerrahisi II 2012 (Aralık):279-286.
D19. Çakmak M, Balcı AE, Özyurtkan MO. Tansiyon pnömotoraksa neden olan rüptüre kist hidatik. Respir Case Rep 2013;2(2):64-67.
D20. Özyurtkan MO, Kılıç M, Balcı AE. Trakeaya penetran saçma yaralanması. Fırat Tıp Dergisi 2013;18(3):188-190.
D21. Koç ZP, Balcı TA, Özyurtkan MO. The role of the three phase bone scintigraphy in the management of the patients with costochondral pain. Mol Imaging Radionucl Ther 2013 Dec;22(3):36-41.
D22. Bostancı K, Özyurtkan MO, Yüksel M. Minimal invaziv pektus ekskavatum onarımı ile düzelen kronik perikardiyal efüzyon. TGKDC Dergisi 2014 Nisan;22(2):447-449.
D23. Özyurtkan MO, Çakmak M. Iatrogenic pneumothorax following fine needle aspiration biopsy of axillary lymph node. J Chest Dis Crit Care 2014;1(2):82-84.
D24. Özyurtkan MO, Akın M. Primary pleural leiomyosarcoma presenting as multiple pleural masses. Turk Gogus Kalp Dama 2015;23(4):762-765.
D25. Özyurtkan MO, Dağlı MN. Migrating bullet from thorax to retroperitoneum. Turk Gogus Kalp Dama 2016;24(2):363-366.
D26. Demirhan Ö, Ayalp K, Kaba E, Uyumaz E, Özyurtkan MO, Toker A. Robotic anatomic pulmonary resection in octogenarian patients with primary lung cancer: report of seven cases. Turk Gogus Kalp Dama 2016;24(3):489-494.
D27. Kaba E, Özkan B, Özyurtkan MO, Ayalp K, Toker A. Superior vena cava resection and reconstruction in mediastinal tumors and benign diseases. Turk Gogus Kalp Dama 2018;26(1):99-107.
D28. Çakıroğlu G, Özyurtkan MO, Arslan Ulukan Z, Temel U. Pulmonary cystic adenomatoid malformation accompanied with hamartoma in an adult: report of a case. Curr Thorac Surg 2018;3(2):78-81.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Özyurtkan O, Laçin T, Yıldızeli B, Kaya H, Kuyucu T, Yüksel M. Mediyastinal Liposarkom- Olgu Sunumu. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, 6- 9 Kasım 2000, Merit Limra Otel, Antalya.
E2. Laçin T, Özyurtkan O, Güler S, Yıldızeli B, Yüksel M. Bronşektazinin Cerrahi Tedavisi. Toraks Derneği 4.Yıllık Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, Efes Kongre Merkezi, İzmir.
E3. Güler S, Laçin T, Özyurtkan O, Yıldızeli B, Yüksel M. Çocukluk Çağı Torakotomi Endikasyonları. Toraks Derneği 4.Yıllık Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, Efes Kongre Merkezi, İzmir.
E4. Laçin T, Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Bronşektazide cerrahi güvenlidir ve hayat kalitesini arttırır. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi, 24- 27 Nisan 2002, Adora Golf Resort Belek, Antalya.
E5. Akgül AG, Laçin T, Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Senkron Akciğer Kanserine Yaklaşım. Toraks Derneği 6.Yıllık Kongresi, 23- 26 Nisan 2003, Adora Golf Resort Kongre Merkezi, Antalya.
E6. Güler S, Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Bilateral Elastofibroma Dorsi: Vaka Takdimi. Toraks Derneği 6.Yıllık Kongresi, 23- 26 Nisan 2003, Adora Golf Resort Kongre Merkezi, Antalya.
E7. Özyurtkan MO, Bostancı K, Batırel HF, Yıldızeli B, Şam B, Polat O, Yüksel M. Pulmoner Vasküler Anatomi ve Varyasyonlar. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, Konya.
E8. Bostancı K, Laçin T, Özyurtkan MO, Batırel HF, Polat O, Yüksel M. Pulmoner Fissür Varyasyonları. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, Konya.
E9. Bostancı K, Akgül AG, Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Ahıskalı R, Polat O, Yüksel M. Büllöz Akciğer Hastalığı ve Sigara: Postmortem Çalışma. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, Konya.
E10. Bostancı K, Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Batırel HF, Polat O, Yüksel M. 784 Prospektif Otopside Torasik Anomali Prevalans Çalışması. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, Konya.
E11. Batırel HF, Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Akgül AG, Ahıskalı R, Çelikel Ç, Yüksel M. Pariyetal Plevra/Göğüs Duvarı İnvazyonlu T3N0 Akciğer Kanserinde Cerrahinin Rolü. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, Konya.
E12. Laçin T, Özyurtkan MO, Güler S, Akgül AG, Yıldızeli B, Batırel HF, Bostancı K, Yüksel M. Bronşektazide Cerrahi Tedavi: Yaşam Kalitesi İçin Gerekli Midir? II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, Konya.
E13. Batırel HF, Laçin T, Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Yüksel M. Laparaskopik Özofagus Cerrahisi Tecrübemiz. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, Konya.
E14. Yıldızeli B, Güler S, Özyurtkan MO, Batırel HF, Doğan V, Yüksel M. Trakeobronşiyal İğne Çıkarılmasında Floroskopinin Rolü. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, Konya.
E15. Özyurtkan MO, Batırel HF, Yıldızeli B, Bostancı K, Yüksel M. Sınırlı solunum rezervi (FEV1<%60) olan hastalarda torakotomi sonuçları. Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi, 27 Nisan- 1 Mayıs 2004, Antalya.
E16. Özyurtkan MO, Laçin T, Akgül AG, Yıldızeli Y, Batırel HF, Yüksel M. Karsinoid Tümörlerde Cerrahi Tedavi. I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 25- 28 Kasım 2004, Ceylan Intercontinental Kongre Merkezi, İstanbul.
E17. Laçin T, Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Akciğer Metastazlarında Cerrahi Yaklaşım. I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 25- 28 Kasım 2004, Ceylan Intercontinental Kongre Merkezi, İstanbul.
E18. Akgül AG, Özyurtkan MO, Güler S, Laçin T, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Akciğer Kanseri Tanılı Yaşlı (60-70) ve Çok Yaşlı (≥70) Hastalarda Torakotomi Sonuçları. I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 25- 28 Kasım 2004, Ceylan Intercontinental Kongre Merkezi, İstanbul.
E19. Laçin T, Özyurtkan MO, Evman RS, Yüksel M. Soliter Fibröz Tümör. Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi, 27 Nisan- 1 Mayıs 2005, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya.
E20. Özyurtkan MO, Bostancı K, Yıldızeli B, Ahıskalı R, Polat O, Yüksel M. Büllöz Akciğer Hastalığı ve Sigara: Prospektif Otopsi Çalışması. Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi, 27 Nisan- 1 Mayıs 2005, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya.
E21. Özyurtkan MO, Evman RS, Laçin T, Batırel HF, Yüksel M. Pnömonektomi Sonrası Görülen Kardiyorespiratuar Komplikasyonların Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi, 27 Nisan- 1 Mayıs 2005, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya.
E22. Laçin T, Özyurtkan MO, Güler S, Akgül AG, Kuşçu K, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Akciğer Kanseri Cerrahisi Sonrası Hayat Kalitesi. Toraks Derneği 8.Yıllık Kongresi, 27 Nisan- 1 Mayıs 2005, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya.
E23. Özyurtkan MO, Bostancı K, Laçin T, Akgül AG, Yüksel M. Juguler venöz kateterizasyon sonrası görülen bir pnömotoraks olgusu. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 01- 03 Eylül 2005, Grand Hotel Kongre Merkezi, Gaziantep.
E24. Yüksel M, Özyurtkan MO, Bostancı K, Ahıskalı R, Kodallı N. Akciğer rezeksiyonu sonrası interstisyel fibroziste akut alevlenme: iki olgu takdimi. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 01- 03 Eylül 2005, Grand Hotel Kongre Merkezi, Gaziantep.
E25. Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Kuşçu K, Bekiroğlu N, Yüksel M. Toraks cerrahisi sonrasında görülen psikiyatrik problemler ve risk faktörleri: prospektif çalışma. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 01- 03 Eylül 2005, Grand Hotel Kongre Merkezi, Gaziantep.
E26. Güler S, Özyurtkan MO, Evman RS, Yüksel M. Şilotoraks Deneyimimiz. III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 01- 03 Eylül 2005, Grand Hotel Kongre Merkezi, Gaziantep.
E27. Balcı AE, Özyurtkan MO, Çakmak M, Özsoy İE, Koçyiğit S. Eksploratris torakotomi. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19- 23 Nisan 2006, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya.
E28. Balcı AE, Özyurtkan MO, Özsoy İE, Çakmak M, Koçyiğit S. Penetran toraks travmaları: 70 olgunun analizi. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19- 23 Nisan 2006, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya.
E29. Balcı AE, Özyurtkan MO, Özsoy İE, Çakmak M, Koçyiğit S. Spontan pnömotorakslı hastalarda tedavi modalitelerinin karşılaştırılması. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19- 23 Nisan 2006, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya.
E30. Balcı AE, Özyurtkan MO, Çakmak M, Özsoy İE, Koçyiğit S. Toraks travmalarında acil torakotomiler. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19- 23 Nisan 2006, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya.
E31. Balcı AE, Özyurtkan MO, Çakmak M, Özsoy İE, Koçyiğit S. Plevral kalınlaşma ve tüberkülozun birlikteliği. XXIV. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, 16- 18 Kasım 2006, Selçuk Üniversitesi, Konya.
E32. Özyurtkan MO, Seren M, Poyrazoğlu Y. Toraks Travması: Bir Yıllık Sonuçlar. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan 2008, Maritime Palm Beach Resort ve Limak Atlantis Otel, Belek, Antalya.
E33. Özyurtkan MO. Asemptomatik Nadir Kot Anomalileri: Bifid Kot ve Kot Füzyonu. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan 2008, Maritime Palm Beach Resort ve Limak Atlantis Otel, Belek, Antalya.
E34. Balcı AE, Özyurtkan MO, Koçyiğit S, Özsoy İE, Çakmak M. Açık Kalp Operasyonu Sonrası Göğüs Cerrahisi Girişimleri. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2008, Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Çeşme, İzmir.
E35. Balcı AE, Etem EO, Çakmak M, Elyas MH, Özyurtkan MO. Primer Spontan Pnömotoraks Olgularında HLA-A, -B, ve –C Haplotiplerinin Değerlendirilmesi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E36. Özyurtkan MO. Asemptomatik Nadir Kosta Anomalileri: Kosta Hipoplazileri. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E37. Özyurtkan MO, Koçyiğit S, Çakmak M, Özsoy İE, Balcı AE. Mediyastinal Kist Hidatik: İki Vaka Sunumu. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E38. Özyurtkan MO, Koçyiğit S, Çakmak M, Özsoy İE, Balcı AE. Olgu Sunumu: Sekonder Plevral Hidatidoz. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E39. Özyurtkan MO, Özsoy İE, Koçyiğit S, Balcı AE. Göğüs Cerrahisinde Nadir Durumlar: Bir Primer Spontan Hemopnömotoraks Vakası. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E40. Özyurtkan MO, Balcı AE, Çakmak M, Özsoy İE, Koçyiğit S. Türban İğnesi Aspirasyonları. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E41. Özyurtkan MO, Özsoy İE, Çakmak M, Koçyiğit S, Balcı AE. Mediyastinoskopi Sonuçlarımız. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E42. Balcı AE, Özyurtkan MO, Çakmak M, Özsoy İE, Koçyiğit S, Balcı TA. Bronşektazide Cerrahi Tedavi: 38 Hastanın Sonuçları. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E43. Özyurtkan MO, Özsoy İE, Koçyiğit S, Çakmak M, Balcı AE. Plevral Efüzyon ve Kalınlaşmada Toraskoskopinin Yeri. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E44. Balcı AE, Çakmak M, Özsoy İE, Koçyiğit S, Özyurtkan MO. Trakea Rekonstrüksiyonunda Primer Sütür ve Homolog Greft Uygulanımının Makroskopik Sonuçları. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E45. Özyurtkan MO, Balcı AE. Koçyiğit S. İntratorasik Kist Hidatik Hastalığının Cerrahi Tedavisi: Beş Yıllık Sonuçlar. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E46. Özyurtkan MO, Balcı AE, Çakmak M. Malign Plevral Efüzyonda Erken Mortalite ile İlişkili Faktörler. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E47. Balcı AE, Özyurtkan MO, Çakmak M, Özsoy İE, Koçyiğit S. Sekonder Spontan Pnömotorakslı 34 Hastada Tedavi: Operasyon Belirteçleri. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14-17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort, Kuşadası, Aydın.
E48. Özyurtkan MO, Özsoy İE, Koçyiğit S, Balcı AE. İyatrojenik Pnömotoraksın Son Derece Nadir Bir Sebebi: Aksillar İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi. TUSAD 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Sheraton Otel Çeşme, İzmir.
E49. Özyurtkan MO, Dağlı AF, Çakmak M, Özsoy İE, Balcı AE. Nadir Bir Vaka Sunumu: Kistik Kondroid Hamartom ve Aspergillus Birlikteliği. TUSAD 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Sheraton Otel Çeşme, İzmir.
E50. Özsoy İE, Balcı AE, Özbay Y, Özyurtkan MO. Majör Akciğer Rezeksiyonlarının Kardiyak Fonksiyonlara Etkileri. TUSAD 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Sheraton Otel Çeşme, İzmir.
E51. Balcı AE, Çakmak M, Özsoy İE, Koçyiğit S, Özyurtkan MO. Akciğer Kanseri Nedeniyle Opere Edilen 51 Hastanın Sonuçları. TUSAD 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Sheraton Otel Çeşme, İzmir.
E52. Balcı AE, Özyurtkan MO, Özsoy İE, Koçyiğit S. Malign Mezotelyoma Hastalarında Dekortikasyon ve Plörodez Uygulamasında Sağkalım Süreleri. TUSAD 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Sheraton Otel Çeşme, İzmir.
E53. Balcı AE, Özyurtkan O, Koçyiğit S, Tüten D, Kılıç M. Malign Plevral Mezotelyoma Hastalarında Plevrektomi ve Plörodezin Karşılaştırılması. 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 17-20 Haziran 2010, Grand Hyatt Otel, İstanbul.
E54. Balcı AE, Özyurtkan O, Koçyiğit S, Tüten D, Kılıç M. Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavi Sonuçları. 5. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 17-20 Haziran 2010, Grand Hyatt Otel, İstanbul.
E55. Koçyiğit S, Balcı AE, Özyurtkan MO. Deneysel Özofagus Alkali Yanıklarında Antienflamatuar Ajanların Etkisi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13- 17 Nisan 2011, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
E56. Balcı AE, Özyurtkan MO, Özercan İH, Burma O, Kılıç M, Tüten DÖ, Polatoğlu S. Timolipoma vakalarımız. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
E57. Balcı AE, Özyurtkan MO, Özercan İH, Tüten DÖ, Kılıç M, Polatoğlu S. Timoma rezeksiyonu sonrası gelişen miyastenik kriz: Nadir bir komplikasyon. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
E58. Balcı AE, Özyurtkan MO, Dağlı MN, Kılıç M, Polatoğlu S, Tüten DÖ. Sağ süperior vena kava yokluğunda persistan sol süperior vena kava ve pektus ekskavatum: Son derece nadir bir birliktelik. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
E59. Balcı AE, Özyurtkan MO, Tüten DÖ, Kılıç M, Polatoğlu S. Bir çocuk hastada bronşektazi ve sağ arkus aorta- aberant sol subklaviyan arter birlikteliği. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
E60. Özyurtkan MO, Balcı AE, Kılıç M, Tüten DÖ, Polatoğlu S. Trakeaya penetran saçma yaralanması: Bir vaka sunumu. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
E61. Özyurtkan MO, Balcı AE, Kılıç M, Polatoğlu S, Tüten DÖ. Göğüs cerrahisinde nadir durumlar: Spontan pnömomediyastinum vakaları. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
E62. Balcı AE, Özyurtkan MO, Özercan İH, Tüten DÖ, Kılıç M, Polatoğlu S. Oldukça nadir bir akciğer patolojisi: İdiyopatik pulmoner hemosiderozis. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
E63. Balcı AE, Özyurtkan MO, Özercan İH, Kılıç M, Polatoğlu S, Tüten DÖ. Primer amenore ve diabetes insipidus tanılı bir hastada pulmoner lenfanjiyoleiomiyomatozis. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.
E64. Balcı AE, Özyurtkan MO, Kılıç M, Aydın S, Dağlı MN, Aydın AM, Özdemir Tüten D, Polatoğlu S. Diyafram Evantrasyonunun Eşlik Ettiği Multipl Anomalili Hasta. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03-07 Nisan 2013, Maritime Pine Beach Kongre Merkezi, Belek, Antalya.
E65. Balcı AE, Özyurtkan MO, Aydın S, Kılıç M, Özdemir Tüten D, Polatoğlu S. Yanlış Tanılar: Lenfadenopati Sanılan Bir Servikal Kot Vakası. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03-07 Nisan 2013, Maritime Pine Beach Kongre Merkezi, Belek, Antalya.
E66. Balcı AE, Özyurtkan MO, Kılıç M, Aydın S, Özdemir Tüten D, Polatoğlu S. Nadir Bir Tüp Torakostomi Komplikasyonu: Retroperitona Yönelen Göğüs Tüpü. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03-07 Nisan 2013, Maritime Pine Beach Kongre Merkezi, Belek, Antalya.
E67. Balcı AE, Özyurtkan MO, Özercan İH, Aydın S, Kılıç M, Özdemir Tüten D, Polatoğlu S. Plevranın Soliter Fibröz Tümörü: Vaka Sunumu. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03-07 Nisan 2013, Maritime Pine Beach Kongre Merkezi, Belek, Antalya.
E68. Özyurtkan MO, Akarsu S, Akın MM, Balcı AE, Kılıç M, Aydın S, Özdemir Tüten D, Polatoğlu S. Çocuklarda Nadir Görülen Mediyasten Kitlesi: Schwannom. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03-07 Nisan 2013, Maritime Pine Beach Kongre Merkezi, Belek, Antalya.
E69. Özyurtkan MO, Balcı AE, Aydın S, Kılıç M, Özdemir Tüten D, Polatoğlu S. Göğüs Cerrahisinde Nadir Durumlar: Öksürüğe Bağlı Kaburga Kırığı Vakaları. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03-07 Nisan 2013, Maritime Pine Beach Kongre Merkezi, Belek, Antalya.
E70. Balcı AE, Özyurtkan MO, Özercan İH, Kılıç M, Aydın S, Özdemir Tüten D, Polatoğlu S. Nadir Mediyasten Kitleleri: Mediyastinal Tiroid. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03-07 Nisan 2013, Maritime Pine Beach Kongre Merkezi, Belek, Antalya.
E71. Kaba E, Demirhan Ö, Uyumaz E, Özyurtkan MO, Ayalp K, Toker A. Robotik toraks cerrahisi: Türkiye’de tek merkezde ilk 102 oldu deneyimi. TUSAD 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Sheraton Oteli, Çeşme, İzmir.
E72. Özyurtkan MO, Dağlı MN, Yıldırım H. İlginç bir vaka: Bochdalek üçgeni yoluyla retroperitone giden mermi. . TUSAD 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Sheraton Oteli, Çeşme, İzmir.
E73. Özyurtkan MO, Demirhan Ö, Ayalp K, Kaba E, Uyumaz E, Toker A. Primer akciğer kanseri cerrahisinde neden torakotomi? Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 01-05 Nisan 2015, Titanic Deluxe Otel, Belek, Antalya.
E74. Özyurtkan MO, Demirhan Ö, Ayalp K, Kaba E, Uyumaz E, Karadağ B, Kıyan G, Toker A. Karsinoid tumor sebebiyle bronkoplastik rezeksiyon uygulanan en genç hasta (50 ay). Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 01-05 Nisan 2015, Titanic Deluxe Otel, Belek, Antalya.
E75. Demirhan Ö, Özyurtkan MO, Uyumaz E, Kaba E, Ayalp K, Toker A. Primer akciğer kanseri cerrahisinde robotik lobektomi ile segmentektominin karşılaştırılması: 77 hastanın sonuçları. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Susesi Otel, Belek, Antalya.
E76. Özyurtkan MO, Demirhan Ö, Uyumaz E, Kaba E, Ayalp K, Toker A. Öğrenme eğrisi sonrası robotik anatomik akciğer rezeksiyonları. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Susesi Otel, Belek, Antalya.
E78. Kaba E, Demirhan Ö, Özyurtkan MO, Ayalp K, Toker A. Torakoskopik timektomi. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Susesi Otel, Belek, Antalya.
E79. Kaba E, Özyurtkan MO, Ayalp K, Demirhan Ö, Uyumaz E, Toker A. Mediasten cerrahisinde da Vinci robotik sisteminin kullanımı: 17 hastanın sonuçları. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Susesi Otel, Belek, Antalya.
E80. Demirhan Ö, Özyurtkan MO, Ayalp K, Kaba E, Uyumaz E, Toker A. Benign akciğer hastalıkları cerrahisinde robotik rezeksiyon: 30 hastanın sonuçları. TUSAD 37. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2015, Sheraton Otel, Çeşme, İzmir.
E81. Toker A, Özkan B, Özyurtkan MO, Kaba E, Ayalp K, Tanju S, Dilege Ş, Toker A. Mediastinal kitlelerde superior vena kava rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu: 22 hastanın sonuçları. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya.
E82. Özyurtkan MO, Çakıroğlu G, Arslan Ulukan Z, Temel U. Yetişkin bir hastada konjenital kistik adenomatoid malformasyon: nadir bir olgu. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya.
E83. Özyurtkan MO, Çakıroğlu G, Çipe G, Oğul E, Acar A. Konjenital özofajiyal duplikasyon kisti: yetişkinlerde nadir bir disfaji sebebi. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya.
E84. Özyurtkan MO, Arslan Ulukan Z, Çeliker E. Öksürüğe bağlı kaburga kırıkları: 34 hastalık seri. TÜSAD 40.Kongresi, 13-16 Ekim 2018, Rixos Sungate Otel, Antalya.
E85. Özyurtkan MO, Arslan Ulukan Z. Oldukça nadir bir yabancı cisim aspirasyonu: diş kaplaması. TÜSAD 40.Kongresi, 13-16 Ekim 2018, Rixos Sungate Otel, Antalya.
E86. Özyurtkan MO, Arslan Ulukan Z, Mumyapan İ. Heimlich manevrası sonrası kaburga kırığı: vaka sunumu. TÜSAD 40.Kongresi, 13-16 Ekim 2018, Rixos Sungate Otel, Antalya.

Diğer yayınlar:
F1. Bilimsel kitapta bölüm çevirisi: Bölüm 99- Genel Bakış. Özyurtkan MO. Erişkin Göğüs Cerrahisi. Sugarbaker DJ, Bueno R, Krasna MJ, Mentzer SJ, Zellos L, (eds); Mustafa Yüksel (Çeviri Editörü). İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 2011, 838-848.
F2. Bilimsel kitapta bölüm çevirisi: Bölüm 100- Malign Plevral Efüzyonun Cerrahi Dışı Tedavisi. Özyurtkan MO. Erişkin Göğüs Cerrahisi. Sugarbaker DJ, Bueno R, Krasna MJ, Mentzer SJ, Zellos L, (eds); Mustafa Yüksel (Çeviri Editörü). İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 2011, 849-854.
F3. Bilimsel kitapta bölüm çevirisi: Bölüm 101- Malign Plevral Efüzyonda Torakoskopi ile İntraplevral Skleroz. Özyurtkan MO. Erişkin Göğüs Cerrahisi. Sugarbaker DJ, Bueno R, Krasna MJ, Mentzer SJ, Zellos L, (eds); Mustafa Yüksel (Çeviri Editörü). İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 2011, 855-859.
F4. Bilimsel bültende çeviri: Akciğer Kanserinde Sınırlı Rezeksiyon: Günümüzdeki Rolü, Alan Dart Loon Sihoe. Çeviren Özyurtkan MO. Toraks Cerrahisi Bülteni Akciğer Kanserinde Yeni Ne Var? 2012 Eylül: 150-159.
F5. Tez: Bronkovasküler Sistem Anomalileri Prevalansı (2005), Tez Danışmanı: Prof.Dr.Mustafa Yüksel

Foto / Video

No comments yet, be the first to comment.

Write a review for your doctor


Special Services

  • Mediasten cerrahisi
  • Hiperhidroz (el, koltuk altı terlemesi) cerrahi tedavisi
  • Plevra hastalıkları cerrahisi
  • Akciğer kanseri cerrahisi
  • Toraks travmaları tedavisi
  • Diyafram cerrahisi
  • Kist hidatik cerrahisi
  • Enfeksiyöz akciğer hastalıkları cerrahisi
  • Göğüs duvarı tümörleri cerrahisi

Make an Appointment with the Doctor

Making an appointment is free. For examination fee information, consult your doctor / specialist.
1 Address
2 Select Doctor
3 Appointment Time
This Week

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun